Skabelsen
Holbein Prøvetryk, Skabelse

Skabelsen af Eva

Holbein: Skabelsen (August 1524)
Diverse, Skabelsen A

H olbein vælger at lade sin dans starte med skabelsen, syndefaldet og uddrivelsen fra Paradiset — ligesom han afslutter den med Dommedag.

De gammeltestamentlige scener er ikke med i Holbein's dødedans-alfabet, men Holbein havde allerede 1524 designet et alfabet med motiver fra Første Mosebog, skåret i metal (billedet til højre).

Bibel fra 1538 med Skabelsen af Holbein
Holbein: Bibel fra 1538
1547: Bibel-illustrationer med Skabelsen.
Holbein, Historiarum Veteris Testamenti
H olbein havde også lavet en række billeder til illustration af Det Gamle Testamente. Ved trykning af bibler og bibelbilledbøger blev disse illustrationer ofte suppleret med de fire første billeder fra dødedansen: Skabelsen, Syndefaldet, Uddrivelsen fra Paradis og livet efter Syndefaldet.

Billedet til venstre er fra en Bibel, brødrene Trechsel udgav i 1538 — altså samme forlag og samme årstal som førsteudgaven af Holbein's dødedans. Billedet til højre er fra en bog fra 1547 med Holbein's billeder fra Det Gamle Testamente - krydret med løse bibelcitater og moraliserende digte.

Revne i de senere oplag.
Holbein, Historiarum Veteris Testamenti
De senere udgivelser efter 1543 afslører en lodret revne, der går lige gennem Guds ansigt (billedet til højre).

Variationer: Aldegrever forholder sig som sædvanligt frit til Holbein's forlæg, til gengæld har han et billede i mini-serien om Adam og Eva, der ligner Holbein meget mere.
Eberhard Kieser kopierer Aldegrever.
Birckmann forholder sig også meget frit til forlægget, og Valvasor kopierer Birckmann.
Deuchar og Bewick fra det protestantiske Storbritannien kunne ikke lide billedet af Gud som biskop, så de har lavet deres egne versioner uden Gud.
Andersons forlægger i U.S.A. har bevidst udeladt dette billede.

Forskellige Kunstnere

Holbein Prøvetryk (1526)
Holbein Prøvetryk 1526: Skabelse
Holbein (1538)
Holbein 1538: Skabelsen
Aldegrever (1540)
Aldegrever 1540: Skabelsen
Aldegrever (1541)
Aldegrever 1541: Skabelsen
Vogtherr (1544)
Vogtherr 1544: Skabelsen
Holbein (1547)
Holbein 1547: Skabelsen, 1547
Birckmann (1555)
Birckmann 1555: Skabelsen
Straub (1581)
Straub 1581: Skabelsen
Pine oc Død (1587)
Pine oc Død 1587: Skabelsen
Chytraeus (1590)
Chytraeus 1590: Skabelsen
Kieser (1617)
Kieser 1617: Skabelsen
Meyer (1650)
Meyer 1650: Skabelse
Valvasor (1682)
Valvasor 1682: Skabelsen
Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Skabelsen
Deuchar (1788)
Deuchar 1788: Skabelsen
Bewick (1789)
Bewick 1789: Skabelsen
Bechstein (1831)
Bechstein 1831: Skabelsen
Schlotthauer (1832)
Schlotthauer 1832: Skabelsen
Douce (1833)
Douce 1833: Skabelsen
Curmer (1858)
Curmer 1858: Skabelsen