Hans Holbeins store Dødedans

Skabelsen af Eva
Holbein Prøvetryk, Skabelse
Benhuset
Holbein Prøvetryk, Benhus

H ans Holbein den Yngre blev født vinteren 1497-1498 i Tyskland. Han tog til Basel (Schweitz) i 1514, hvor han især blev kendt for sine træsnit. I 1532 flyttede han til England, hvor han blev berømt for sine realistiske portrætmalerier. Han malede ca. 150 portrætter - inklusive potentielle koner til Henry d. VIII. Holbein døde oktober 1543 af pest.

Træsnittene til dødedansen må have været fremstillet i Basel mellem 1522 (da Hans Lützelburger kom til Basel) og før 1526 - det år, hvor Lützelburger døde. Hans Dødedans-alfabet blev brugt i bøger allerede i august 1524, men af ukendte grunde — formentlig på grund af deres religiøse og sociale kritik — gik der tolv år, før Holbein's store dødedans blev udgivet i bogform.

Der findes stadig en del trykte ark, de såkaldte prøvetryk, med tyske overskrifter som Vßtribung Ade Eue og Der Rych man. De fleste af disse tryk indeholder kun 40 af træsnittene, og astrologen mangler. Dette skyldes formentlig noget så simpelt som, at 40 er et dejligt rundt tal, der er nemt at fordele på 4 eller 5 ark.(1)

Først i 1538 blev de 41 træsnit (med astrologen) udgivet af brødrene Melchior og Gaspard Trechsel i Lyon med titlen »Les simulachres & Historiées Faces de la Mort, avtant elegamment pourtraictes, que artificiellement imaginées«. Væk var de tyske overskrifter — i stedet blev hvert billede forsynet med et eller to bibelcitater foroven og et fireliniet digt af Gilles Corrozet(2) forneden. Dermed er Holbein's dødedans slet ikke en dødedans, men en emblembog.

Samfundskritik

Paven omgivet af dødninge og djævle med afladsbreve. Den er svær at bortforklare.
Holbein Prøvetryk, Pave

B ogen blev forbudt af den franske generalinkvisitor Vidal de Bécanis, og man forstår det godt - den gejstlige og sociale kritik taget i betragtning. Det var urolige tider med kampe mellem protestanter og katolikker, og folk havde stadig bondeoprøret i 1520'erne i frisk erindring.

Det værste billede er formentlig Paven, der på ukristelig vis lader kejseren kysse sine fødder omgivet af dødninge og djævle. Ganske vist er kardinalen og biskoppen også tvetydige, men de kan fortolkes og bortforklares. Desuden ville forlæggeren altid kunne forsvare sig med, at billederne forestillede en enkelt korrupt kardinal eller en enkelt uduelig biskop. Derimod findes der kun en enkelt pave, så her er adressen tydelig, og det er svært at bortforklare, hvorfor djævlene flyver og kravler rundt ved pavens hof. De fleste kopister (se listen længere nede) har da også valgt at fjerne djævlene fra paven — om ikke fra starten af så i senere oplag.

Dommeren angribes af et kadaver med halsjern og kæde — formentlig er det en af dommerens ofre.
Holbein Prøvetryk, Dommer

Blandt gejstlige, der udstilles, er kardinalen, der er travlt optaget med afladshandel, og biskoppen, der er en uduelig hyrde. Den velnærede abbed og abbedisse har svoret af forsage denne verden, men alligevel protesterer de voldsomt og kæmper skrigende imod. For dem kommer Døden ubelejligt. Munken klamrer sig til sin tiggerbøsse og dens indhold. Kannikken er en nar, der kun tænker på sin jagtfalk og ikke en gang kan finde ind i kirken. Nonnen, der er gift med Jesus, er forgabet i en ung troubadur, der sidder i hendes seng.

Den verdslige verden slipper heller ikke for kritik. Kejseren er ved at dømme en fattig mand, da Døden knækker hans sværd. Dommeren ignorerer den fattige mand til fordel for den rige mand, der har hånden i pengepungen. Advokaten tager mod klingende mønt på gaden. Rådsherren ignorerer den fattige, mens en djævel puster ondskab ind i hovedet på ham med en blæsebælg. Greven beder for sit liv, mens Døden er klædt ud som bonde — en påmindelse om bondeoprøret. Hertugen vender sig bort fra de fattige i afsky og overser Døden.

Holbeins Kilder og Inspiration

Marcus Reinhart starter med arvesynden, dødninge-musik og benhus.
Markus Reinhart, Reinhart 00
Mors de la Pomme: Døden dukker op, da Adam og Eva bryder Guds bud
Mors de la Pomme, Pomme

De gamle dødedanse starter og slutter med en autoritet eller prædikant, der skal forklare stykkets morale. Dette gælder både for de monumentale danse, som vi kender fra Lübeck, Tallinn, Paris, Basel, London og Berlin, og for bøgerne: CPG 314, Heidelsberg's blokbog og Des dodes dantz.

Holbein har ikke sådan nogle prædikanter, istedet pakker han selve dansen ind i en kristen (protestantisk) sammenhæng, der starter med Arvesynden og slutter med dommedag. Men Holbein var ikke den første til at gøre dette.

Allerede Mors de la Pomme fra 1468 viser, hvordan Døden dukker op i samme sekund, Adam og Eva spiser af æblet (billedet til højre). I en tidebog af Marcus Reinhart fra 1490 ser vi også, hvordan dansen starter med Adam og Eva og slangen (til venstre). Også Accidens de l'Homme, La Vie de l'Homme og Loups Rauissans starter med Adam og Eva (og Kain og Abel). En af de ældste monumentale dødedanse, La Chaise Dieu, starter også med Adam og Eva.

Accidens de l'Homme starter med Adam og Eva - og slutter med Dommedag
Accidens de lHomme, Dommedag

Holbein lader sin dødedans (og sit alfabet) starte med musicerende dødninge i et benhus. Igen er det ikke noget, Holbein har opfundet, for som man kan se til venstre, starter Marcus Reinhart's tidebog fra 1490 også med to musicerende dødninge og et benhus. Men Reinhart var selv langt fra den første, for dødedansen i Basel, der er fra ca. 1440, startede også med et benhus.

Holbein slutter dansen med Dommedag, men her er heller intet nyt, for Reinhart sluttede også sin dans med Dommedag, genopstandelse, Himmel og Helvede. Det samme sker i Accidens de l'Homme (billedet til højre). Sidstnævnte har iøvrigt beholdt den afsluttende autoritet/forfatter.

Det der især adskiller Holbeins dans fra de gamle monumentale danse er, at Døden henter folk forskellige steder i deres hverdag. Her kan vi igen pege på de nævnte franske bøger, hvor menneskerne møder Døden i barnekammeret og på marken, ved hængning, ved fald og drukning, af krig og sult.

Holbein har altså ikke opfundet denne nye sub-genre, men hans dygtighed og popularitet gjorde, at denne ændring i forhold til de gamle dødedanse slog igennem på grund af ham og hans mange efterlignere.

Forskellige udgivelser

Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1526) - såkaldte prøvetryk
Hans Holbein (1538) - de mange oplag
Heinrich Aldegrever (1541)
Heinrich Vogtherr (1544)
Vincenzo Valgrisi (1545)
Arnold Birckmann (1555)
Juan de Icíar (1555)
Valentin Wagner (1557)
Jiří Melantrich (1563)
Georg Scharffenberg (1576)
Leonhart Straub (1581)
David Chytraeus (1590)
Peter Paul Rubens (ca. 1590)
Fabio Glissenti (1596)
Eberhard Kieser (1617)
Rudolf og Conrad Meyer (1650)
Wenceslaus Hollar (1651)
De doodt vermaskert (1654)
Thomas Neale (1657)
Johann Weichard von Valvasor (1682)
Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Salomon van Rusting (1707)
T. Nieuhoff Piccard (1720)
Christian de Mechel (1780)
David Deuchar (1788)
John Bewick (1789)
Alexander Anderson (1810)
Wenceslaus Hollar (1816)
"Mr. Bewick" (1825)
Ludwig Bechstein (1831)
Joseph Schlotthauer (1832)
Francis Douce (1833)
Carl Helmuth (1836)
Francis Douce (1858, 2. udgaven)
Henri Léon Curmer (1858)
Tindall Wildridge (1887)

På Vogtherr's træsnit kan man læse teksten.
Teksten på afladsbrevet.

T rods forbudet blev bogen optrykt i mange oplag. I 1542-oplaget blev Corrozet's vers oversat fra fransk til latin af Georg Aemilius.(3)

I 1545 blev billedet af en tigger indsat i en anden del af bogen.(4)

I 1547(5) blev tiggeren en del af dødedansen, og serien blev udvidet med soldat, vognmand, spiller, røver, blind mand, drukkenbolt, nar og fire billeder af børn.

Efter flere oplag blev serien udvidet i 1562 med ung kvinde, ung mand og flere børn. På det tidspunkt var både Lützelburger og Holbein døde(6), og det bærer de ekstra træsnit præg af: I enkelte af dem, som soldat og vognmand, kan man ane Lützelburger's hånd, men generelt er de af ringere og svingende kvalitet.

Birckmann's kopier har inspireret Valvasor, Hollar og Deuchar.
Birckmann, Soldat

Holbein's træsnit har været utroligt populære siden, og er omfortolket og kopieret af mange kunstnere. Til højre er nogle af udgivelserne:

Skabelsen
Holbein 1538: Skabelsen
Syndefaldet
Holbein 1538: Syndefaldet
Uddrivelsen
Holbein 1538: Uddrivelsen
Efter Syndefaldet
Holbein 1538: Efter Syndefaldet
Alle Mænds Knogler
Holbein 1538: Alle Mænds Knogler
Paven
Holbein 1538: Paven
Kejser
Holbein 1538: Kejser
Konge
Holbein 1538: Konge
Kardinal
Holbein 1538: Kardinal
Kejserinde
Holbein 1538: Kejserinde
Dronning
Holbein 1538: Dronning
Biskop
Holbein 1538: Biskop
Hertug
Holbein 1538: Hertug
Abbed
Holbein 1538: Abbed
Abbedisse
Holbein 1538: Abbedisse
Adelsmand
Holbein 1538: Adelsmand
Kannik
Holbein 1538: Kannik
Dommer
Holbein 1538: Dommer
Advokat
Holbein 1538: Advokat
Rådsherre
Holbein 1538: Rådsherre
Prædikant
Holbein 1538: Prædikant
Præst
Holbein 1538: Præst
Munk
Holbein 1538: Munk
Nonne
Holbein 1538: Nonne
Gammel Kvinde
Holbein 1538: Gammel Kvinde
Læge
Holbein 1538: Læge
Astrolog
Holbein 1538: Astrolog
Rig mand
Holbein 1538: Rig mand
Købmand
Holbein 1538: Købmand
Sømand
Holbein 1538: Sømand
Ridder
Holbein 1538: Ridder
Greve
Holbein 1538: Greve
Gammel mand
Holbein 1538: Gammel mand
Grevinde
Holbein 1538: Grevinde
Adelskvinde
Holbein 1538: Adelskvinde
Hertuginde
Holbein 1538: Hertuginde
Kræmmer
Holbein 1538: Kræmmer
Bonde
Holbein 1538: Bonde
Barn
Holbein 1538: Barn
Dommedag
Holbein 1538: Dommedag
Dødens Våbenskjold
Holbein 1538: Dødens Våbenskjold
Soldat
Holbein 1538: Soldat
Vognmand
Holbein 1538: Vognmand
Spiller
Holbein 1538: Spiller
Røver
Holbein 1538: Røver
Blind mand
Holbein 1538: Blind mand
Tigger
Holbein 1538: Tigger
Drukkenbolt
Holbein 1538: Drukkenbolt
Nar
Holbein 1538: Nar
Ung kvinde
Holbein 1562: Ung kvinde
Ung mand
Holbein 1562: Ung mand
Dolkeskede
Holbein : Dolkeskede
Dolkeskede
Holbein : Dolkeskede
Barn
Holbein 1547: Barn
Børn
Holbein 1547: Børn
Børn
Holbein 1547: Børn
Børn
Holbein 1547: Børn
Børn
Holbein 1562: Børn
Børn
Holbein 1562: Børn
Børn
Holbein 1562: Børn
Skabelsen, 1547
Holbein 1547: Skabelsen, 1547
Holbein: A
Holbein Alfabet 1524: Holbein: A
Holbein: B
Holbein Alfabet 1524: Holbein: B
Holbein: C
Holbein Alfabet 1524: Holbein: C
Holbein: D
Holbein Alfabet 1524: Holbein: D
Holbein: E
Holbein Alfabet 1524: Holbein: E
Holbein: F
Holbein Alfabet 1524: Holbein: F
Holbein: G
Holbein Alfabet 1524: Holbein: G
Holbein: H
Holbein Alfabet 1524: Holbein: H
Holbein: I
Holbein Alfabet 1524: Holbein: I
Holbein: K
Holbein Alfabet 1524: Holbein: K
Holbein: L
Holbein Alfabet 1524: Holbein: L
Holbein: M
Holbein Alfabet 1524: Holbein: M
Holbein: N
Holbein Alfabet 1524: Holbein: N
Holbein: O
Holbein Alfabet 1524: Holbein: O
Holbein: P
Holbein Alfabet 1524: Holbein: P
Holbein: Q
Holbein Alfabet 1524: Holbein: Q
Holbein: R
Holbein Alfabet 1524: Holbein: R
Holbein: S
Holbein Alfabet 1524: Holbein: S
Holbein: T
Holbein Alfabet 1524: Holbein: T
Holbein: V
Holbein Alfabet 1524: Holbein: V
Holbein: W
Holbein Alfabet 1524: Holbein: W
Holbein: X
Holbein Alfabet 1524: Holbein: X
Holbein: Y
Holbein Alfabet 1524: Holbein: Y
Holbein: Z
Holbein Alfabet 1524: Holbein: Z
Holbein: M
Holbein Alfabet 1526: Holbein: M

Eksterne Links

Mere om Holbein

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Eller 4 træsnit på 10 ark, osv.

De såkaldte prøvetryk i Berlin er blevet nummererede af en senere hånd, men det er kun hvert andet billede, der er nummereret, hvilket kunne indikere, at de var blevet trykt to og to.

Gilles Corrozet var både forfatter, boghandler og historiker.

Han var en af de historikere, der besøgte St. Innocents' kirkegård uden at nævne la Danse Macabre. Han var også ejer af Manuskript Français 1186.

Georg Aemilius . . .: 1517-1569, (også kaldet Oemmel, Aemylius, Emilius, Öhmler og Oemler). Flere forfattere hævder, at Georg Aemilius var Martin Luther's svoger, men dette er ikke korrekt. Det var Georgs far, Nicolas Oemeler, som Luther kaldte for sin barndomsven og svoger — og svoger skal forstås meget bredt, idet Nicolas Oemeler og Luther's bror Jakob havde giftet sig med 2 søstre.
en anden del . . .: Alle de nævnte bøger er samlebøger. Selv i bogtrykningens barndom var 41 billeder for lidt til en hel bog, og derfor blev billederne bundtet sammen med forskellige opbyggelige skrifter, der varierede fra oplag til oplag.
1547. . .: Mange kilder siger 1545, men jeg holder mig til Hollstein, der ikke har været i stand til at opspore en sådan 53-billeders bog fra 1545. (German Engravings, Etchings, Woodcuts 1400-1700 bind 14, side 203 nederst).
Holbein døde i 1543, selvom en lang række af gamle bøger påstår, Holbein først døde i 1554.