Holbein's "Prøvetryk"

H olbeins dødedans blev udgivet i mange oplag fra 1538 og frem. Men træsnittene er tydeligvis en del ældre.

Det kan man se udfra flere indikationer.

HAnns Lützelburger / formschnider / genant Franck.
Hans Lutzelburger
På hertugindens sengestolpe står der "HL".
Holbein Prøvetryk, Hertuginde

Det endelige bevis for at træsnittene var færdige, inden Holbein forlod kontinentet, kommer dog fra 23 runde blæktegninger i Berlins Kupferstichkabinett. Disse er kopier af træsnittene og en af dem, nemlig kejseren, bærer årtallet 1527.(2)

Man kunne indvende, at det måske var omvendt — at det var træsnittene, der er kopier af tegningerne, men så ville de have været spejlvendte. Desuden indeholder tegningen af hertuginden bogstaverne "HL", der menes at være træskærerens mærke (Hans Lützelburger). Et sådant træskærermærke ville ikke have været på en originaltegning, og det viser, at tegningerne er kopier af træsnittene.(3)

Træsnittene har altså været færdige mindst 12 år, før brødrene Trechsel udgav dem i 1538. Vi kan kun gisne om, hvorfor de ventede så mange år. Var de bange for censur? Eller havde de håbet at finde en træskærer, der kunne gøre de træsnit færdige (f.eks. soldat og vognmand), som Hans Lützelburger ikke havde nået inden sin død?

Hvorom alting er findes der et antal udgivelser, hvor træsnittene er blevet udgivet uden nogen ledsagende tekst, men blot med en overskrift over hvert billede. Disse tryk kan kendes på, at de er meget omhyggeligt trykt med sort blæk, og på, at der ikke er tekst på bagsiden.

Astrologen, "Der Sternensecher" med gotiske bogstaver, kendes kun i et enkelt eksemplar.
Holbein Prøvetryk, Astrolog

De omtales ofte som "prøvetryk", men dette er misvisende. Et prøvetryk ville betyde, at en trykker havde lavet et enkelt ark for at sikre kvaliteten, eller måske at træskæreren havde sikret sig et enkelt ark for at vise fremtidige arbejdsgivere et eksempel på sin kunnen. Derimod viser det store antal af disse billeder, der stadig findes, at der har været tale om egentlige udgivelser.

De fleste af disse serier har overskrifter med "almindelige" romerske bogstaver, lidt på skrå. Der er ingen samlinger, der har alle 41, for alle mangler astrologen. Formentlig skyldes dette blot, at der har været trykt 10 billeder på hvert af 4 ark.(4)

Der findes en anden serie, hvor overskrifterne står med "gotiske" bogstaver, og her findes der en "Sternensecher" (billedet til venstre). Denne serie kendes der kun en enkelt eksemplar af, og her mangler seks andre af scenerne, mens fem mangler overskriften.

Følgende tabel er taget fra Woltmann. Venstre kolonne er det komplette eksemplar (men uden astrolog) fra Frankrigs Nationalbibliotek. Højre kolonne er serien med astrologen og gotiske overskrifter, der også befinder sig i Frankrigs Nationalbibliotek

Rækkefølgen er meget forskellig fra den, man ser i de senere bogudgivelser. Først kommer de fire scener fra det Gamle Testamente. Så kommer de gejstlige (inklusive lægen), så de verdslige og så kvinderne. Benhuset, som i bøgerne markerer starten på dansen, markerer istedet slutningen og fører frem til den sidste scene med Dommedag. Som altid(5) ender rækken med Dødens Våbenskjold.

I.lI.

1. Die schöpffung aller ding.1. Die Schöpffung aller ding.
2. Adam Eua im Paradiss.2. Adam Eua im Paradiss.
3. Vsstribung Ade Eue.3. Vsstribung Ade Eue.
4. Adam bawgt die erden.4. Adam bawgt die erden.
5. Der Bapst.5. Der bapst.
6. Der Cardinal.6. Der Cardinal.
7. Der Bischoff.7. Der Bischoff.
8. Der Thumherr.8. Der Thumherr.
9. Der Apt.9. Der Apt.
10. Der Pfarrherr.10. [Præsten mangler]
11. Der Predicant.11. Der Predicant.
12. Der Münch.12. Der Munch.
13. Der Artzet.13. Der Artzet.
14. Der Keyser.14. Der Keyser.
15. Der Künig.15. Der Künig.
16. Der Hertzog.16. Der Hertzog.
17. Der Richter.17. Der Richter.
18. Der Fürspräch.18. [Advokaten er der, men overskrift mangler]
19. Der Groff.19. Der Groff.
20. Der Ritter.20. Der Ritter.
21. Der Edelman.21. Der Edelmann.
22. Der Ratssherr.22. [Rådsherre er der, men overskrift mangler]
23. Der Rychman.23. Der Sternensecher.
24. Der Kauffman.24. [Den rige mand mangler]
25. Der Krämer.25. [Købmand mangler]
26. Der Schiffman.26. [Kræmmer er der, men overskrift mangler]
27. Der Ackerman.27. [Sømand mangler]
28. Der Altman.28. [Bonde er der, men overskrift mangler]
29. Die Keyserinn.29. [Den gamle mand er der, men overskrift mangler]
30. Die Küniginn.30. Die Keyserin.
31. Die Hertzoginn.31. Die Künigin.
32. Die Greffinn.32. Die Hertzogin.
33. Die Edelfraw.33. Die Greffin.
34. Die Aptissinn.34. Die Edelfraw.
35, Die Nunne.35. Die Aptissin.
36. Dass Altweyb.36. Die Nunn.
37. Dass Jung kint.37. [Den gamle kvinde mangler]
38. Gebeyn aller menschen.38. [Barnet mangler]
39. Dass Jüngst gericht.39. Gebein aller menschen.
40. Die Wapen dess Thotss.40. Das letzst Urteyl Gottes.
41. Gedenck das end.


Alfred Woltmann, Holbein und seine Zeit, 1868, bind 2, side 407.

I kolonnen til højre har billedet af Dødens våbenskjold fået overskriften »Gedenck das end«. Woltmann pointerer, at det passer med den Bibeltekst, som billedet fik i udgivelserne fra 1538 og frem: »Memorare novissima &c«.

Dette er fra Vulgata-Bibelen: »In omnibus operibus tuis memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis«. På dansk lyder Syraks Bog 7,36: »Tænk på livets afslutning i alt, hvad du foretager dig, så vil du aldrig nogensinde synde«. I øvrigt er citatet »Memorare novissima tua« også med til at afslutte den Gamle Danske Dødedans.

Woltmann bruger dette som argument for, at serien med de gotiske bogstaver må være nyere: Dels fordi »Gedenck das end« foregriber udgivelsen fra 1538, og dels fordi astrologen er med.

Eksterne links

Billederne i den originale rækkefølge

Skabelse
Holbein Prøvetryk 1526: Skabelse
Paradis
Holbein Prøvetryk 1526: Paradis
Uddrivelsen
Holbein Prøvetryk 1526: Uddrivelsen
Efter Syndefaldet
Holbein Prøvetryk 1526: Efter Syndefaldet
Pave
Holbein Prøvetryk 1526: Pave
Kardinal
Holbein Prøvetryk 1526: Kardinal
Biskop
Holbein Prøvetryk 1526: Biskop
Kannik
Holbein Prøvetryk 1526: Kannik
Abbed
Holbein Prøvetryk 1526: Abbed
Præst
Holbein Prøvetryk 1526: Præst
Prædikant
Holbein Prøvetryk 1526: Prædikant
Munk
Holbein Prøvetryk 1526: Munk
Læge
Holbein Prøvetryk 1526: Læge
Kejser
Holbein Prøvetryk 1526: Kejser
Konge
Holbein Prøvetryk 1526: Konge
Hertug
Holbein Prøvetryk 1526: Hertug
Dommer
Holbein Prøvetryk 1526: Dommer
Advokat
Holbein Prøvetryk 1526: Advokat
Greve
Holbein Prøvetryk 1526: Greve
Ridder
Holbein Prøvetryk 1526: Ridder
Adelsmand
Holbein Prøvetryk 1526: Adelsmand
Rådsherre
Holbein Prøvetryk 1526: Rådsherre
Ågerkarl
Holbein Prøvetryk 1526: Ågerkarl
Købmand
Holbein Prøvetryk 1526: Købmand
Kræmmer
Holbein Prøvetryk 1526: Kræmmer
Sømand
Holbein Prøvetryk 1526: Sømand
Bonde
Holbein Prøvetryk 1526: Bonde
Gammel mand
Holbein Prøvetryk 1526: Gammel mand
Kejserinde
Holbein Prøvetryk 1526: Kejserinde
Dronning
Holbein Prøvetryk 1526: Dronning
Hertuginde
Holbein Prøvetryk 1526: Hertuginde
Grevinde
Holbein Prøvetryk 1526: Grevinde
Adelskvinde
Holbein Prøvetryk 1526: Adelskvinde
Abbedisse
Holbein Prøvetryk 1526: Abbedisse
Nonne
Holbein Prøvetryk 1526: Nonne
Gammel kvinde
Holbein Prøvetryk 1526: Gammel kvinde
Barn
Holbein Prøvetryk 1526: Barn
Benhus
Holbein Prøvetryk 1526: Benhus
Dommedag
Holbein Prøvetryk 1526: Dommedag
Våbenskjold
Holbein Prøvetryk 1526: Våbenskjold
Astrolog
Holbein Prøvetryk 1526: Astrolog

Andre fortolkere af Holbein's dødedans

Kunstnere/forlæggere:

→ Hans Holbein (1526) ←
Hans Holbein (1538) - originalerne
Heinrich Aldegrever (1541)
Heinrich Vogtherr (1544)
Vincenzo Valgrisi (1545)
Arnold Birckmann (1555)
Juan de Icíar (1555)
Valentin Wagner (1557)
Jiří Melantrich (1563)
Georg Scharffenberg (1576)
Leonhart Straub (1581)
David Chytraeus (1590)
Peter Paul Rubens (ca. 1590)
Fabio Glissenti (1596)
Eberhard Kieser (1617)
Rudolf og Conrad Meyer (1650)
Wenceslaus Hollar (1651)
De doodt vermaskert (1654)
Thomas Neale (1657)
Johann Weichard von Valvasor (1682)
Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Salomon van Rusting (1707)
T. Nieuhoff Piccard (1720)
Christian de Mechel (1780)
David Deuchar (1788)
John Bewick (1789)
Alexander Anderson (1810)
Wenceslaus Hollar (1816)
"Mr. Bewick" (1825)
Ludwig Bechstein (1831)
Joseph Schlotthauer (1832)
Francis Douce (1833)
Carl Helmuth (1836)
Francis Douce (1858, 2. udgaven)
Henri Léon Curmer (1858)
Tindall Wildridge (1887)

I 1538 blev træsnittene udgivet i bogform med Bibelcitater og korte vers.
Holbein, Paven
Heinrich Vogtherr's kopier følger de såkaldte prøvetryk.
Vogtherr, Kardinal

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Hans Lützelburger . . .: Jeg citerer fra Holbein und seine Zeit af Alfred Woltmann, 1874, side 194.

Unter denen, welche Ansprüche »aus Hansen Formschneiders seligen Gut« haben, ist auch Melchior Trechsel von Lyon mit einem geleisteten Vorschuss von 17 Gulden 15 Schilling eingetragen. Als die Hinterlassenschaft im October 1527 endlich regulirt ist, erscheint Trechsel nicht mehr unter den Gläubigern die abzufinden sind, da er ja durch die ausgelieferten Formen Deckung erhalten.

De runde tegninger beskrevet af Woltmann i Holbein und seine Zeit, 1868, bind 2, side 109, men jeg vil hellere citere ham på engelsk. Fra Holbein and His Times, 1872, side 269:

That the drawings were at any rate completed before Holbein left Basle in the autumn of 1526, appears from a circumstance until now wholly unnoticed. The rich collection of the Dance of Death in the cabinet of engravings in the Berlin Museum, contains copies of twenty-three sheets of the woodcut series, in Indian-ink etchings on brown-coloured paper, of a circular form, about five inches in diameter. The copies are true, although enlarged, and are only so far different as resulted from the change of form. Coarse, but executed with understanding, they seem to be sketches for small glass paintings. They are made after originals, which appear in the first proof impressions, and it is also to be perceived that they are not executed after drawings but after the woodcuts themselves; otherwise they would be taken from the contrary side, and would scarcely bear Hans Lützelburger'a monogram on the sheet of the Duchess. On the fourth sheet, that of the Emperor, the date, 1527, stands over the throne.

Den opmærksomme læser vil se, at Woltmann's to argumenter er præcis de samme, som dem han brugte til at bevise, at Ruben's tegninger ikke var Holbein's originale tegninger.

Eller 8 træsnit på 5 ark, osv.

De såkaldte "prøvetryk" i Berlin er blevet nummererede af en senere hånd, men det er kun hvert andet billede, der er nummereret, hvilket kunne indikere, at de var blevet trykt to og to.

I Literatur der Todtentänze, 1840, side 9 bringer Maßmann en liste over serien i Berlin. Ifølge ham er rækkefølgen højst ejendommelig og serien starter med Døden Våbenskjold.

Efter flere ugers hovedpine med modsigende kilder er jeg kommet frem til, at det er bedst at ignorere Maßmann.