Jiří Melantrich (1563)

Knijha Erasma, 1563
Melantrich, Melantrich 1563
Knijha Erasma, 1563
Melantrich, Melantrich 1564

M elantrich levede fra ca. 1511 til 1580. Han hed oprindeligt Jiří Černý Roždalovický — dvs. Georg den sorte fra Roždalovice. Som medlem af Prags byråd fik han titlen "af Aventino", og han latiniserede sit navn til Melantrich, "den sorthårede".

Melantrich udgav masser af bøger i Prag, herunder en Bibel og et herbarium, men hans dødedans er stort set ukendt og kan konkurrere med Piccard's The Dead Dance om titlen for den mest ukendte dødedans. De meget få eksperter, der har omtalt den, har alle hæftet sig ved, hvor ukendt den er.

23017 — Knijha Erasma Roterodamskeho, w kterez gednomu kazdemu Krestianskemu Czloweku naucenij y napomenutij se dawa, yakby se k Smrti hotowiti mel. (The book of Erasmus Rot., in which instruction and admonition is given to every Christian, how he ought to prepare himself for death; translated into Bohemian.) Prag, Girijk Melantrych, 1563. 8°

The dance of death to be found prefixed to this extremely scarce book consisting of 53 representations engraved on wood with Bohemian verses in rhyme placed underneath, has not been mentioned by any author who has written on this subject. The representations are copies of those to be found in the editions which are furnished with Scheyt's text.
(Friedrich Adolf Ebert, A General Bibliographical Dictionary, 1837, bind 4, s. 1902-1903 )

Soldaten angribes af Døden med en stor knogle
Melantrich, Soldat

Bogens fulde titel er: "Knijha Erasma Roterodámského w kteréž gednomu každému Křestianskému Cžlowěku naučenij y napomenutij se dáwá yakby se k Smrti hotowiti měl" eller: "En bog af Erasmus af Rotterdam, hvori enhver kristen belæres og formanes i, hvordan han bør forberede sig på døden". Der er altså tale om en tjekkisk oversættelse af Erasmus' "Liber de præparatione ad Mortem".

Der er ingen forklaring på, hvorfor bogen indledes med 53 træsnit kopieret fra Holbeins dødedans, men som Ebert påpeger i citatet foroven, har "Præparatione" før været trykt sammen med (kopier af) Holbeins dødedans af Birckmanns arvinger. De 53 træsnit er dem, der blev udgivet i Lyon i 1547 og frem, og som Birckmanns arvinger kopierede i 1555, og som de ofte udgav sammen med tekster af Kaspar Scheit.

Man skal dog ikke lægge for meget i Eberts observation:

  1. Erasmus' bog har aldrig været trykt sammen med Kaspar Scheit's tekster. Det var kun de latinske udgaver (og kun nogle af dem), der indeholdt "Præparatione", mens Kaspar Scheit's tyske tekster kun optrådte i de høj- og plattyske udgaver.

  2. De 53 træsnit er ikke kopier af de træsnit, som Birckmann udgav. Det kan man f.eks. se ved. at Døden angriber soldaten med en knogle (billedet til højre) og ikke med en kæmpestor pil som i Birckmanns træsnit.

Pave, uden djævle
Melantrich, Pave

Teksten blev oversat af dommer Jan Popel z Lobkovic / Johann Popel von Lobkowitz, der siden 1547 havde ledet den bøhmiske censur, der skulle bekæmpe lutheranske udgivelser. Måske er det derfor, at de to djævle fra Holbeins pave ikke er kopieret med (billedet til venstre), selvom den lille djævel er med ved rådsherrens øre?

Måske var det også af respekt for dommer Lobkowitz, at den dødning, der angriber dommeren, ikke har kæde og halsjern? Holbeins billede kunne let fortolkes som, at dødningen er en af (den korrupte) dommers tidligere ofre.

 

Som billederne øverst på denne side viser, blev Knijha Erasma Roterodamskeho udgivet i 1563 og 1564, altså 100 år før en anden tjekke, Wenceslaus Hollar udgav sine kopier af Holbeins dødedans. Teksten blev genudgivet mere end 200 år senere, i 1786, men denne udgave indeholder kun "Liber de præparatione ad Mortem", og ingen dødedans.

Ressourcer og Links

Melantrich 1563
Melantrich 1563: Melantrich 1563
Melantrich 1564
Melantrich 1564: Melantrich 1564
Pave
Melantrich 1563: Pave
Dommer
Melantrich 1563: Dommer
Rådsherre
Melantrich 1563: Rådsherre
Soldat
Melantrich 1563: Soldat

Andre fortolkere af Holbein's dødedans

Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1526) - såkaldte prøvetryk
Hans Holbein (1538) - originalerne
Heinrich Aldegrever (1541)
Heinrich Vogtherr (1544)
Vincenzo Valgrisi (1545)
Arnold Birckmann (1555)
Juan de Icíar (1555)
Valentin Wagner (1557)
→ Jiří Melantrich (1563) ←
Georg Scharffenberg (1576)
Leonhart Straub (1581)
David Chytraeus (1590)
Peter Paul Rubens (ca. 1590)
Fabio Glissenti (1596)
Eberhard Kieser (1617)
Rudolf og Conrad Meyer (1650)
Wenceslaus Hollar (1651)
De doodt vermaskert (1654)
Thomas Neale (1657)
Johann Weichard von Valvasor (1682)
Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Salomon van Rusting (1707)
T. Nieuhoff Piccard (1720)
Christian von Mechel (1780)
David Deuchar (1788)
John Bewick (1789)
Alexander Anderson (1810)
Wenceslaus Hollar (1816)
"Mr. Bewick" (1825)
Ludwig Bechstein (1831)
Joseph Schlotthauer (1832)
Francis Douce (1833)
Carl Helmuth (1836)
Francis Douce (1858, 2. udgaven)
Henri Léon Curmer (1858)
Tindall Wildridge (1887)

Hollar var også fra Tjekkiet.
Hollar, Soldat
Valvasor var fra Ljubljana i Slovenien.
Valvasor, Hertug
Wagner var fra Polen, men levede i Transsylvanien.
Wagner, Ridder