Eberhard Kieser

Mens kvinden kigger ud af tårnvinduet, bruger Døden en stige for at komme op.
Historien fortæller ikke noget om, hvorfor tårnet ligner et ansigt.
Døden i vinduet
1617-udgaven indeholdt en frontispice, hvor toppen var en kopi af Holbein's Dødens våbenskjold.
Todten Dantz Durch alle Stände und Geschlecht, 1617

E berhard Kieser var fra Kastelaun i Hunsrück, men han vides at have opholdt sig i Frankfurt fra 1609 til 1630, hvor han havde borgerrettigheder på den betingelse, at han ikke udøvede sit hverv som guldsmed.

I stedet udgav han flere bøger — blandt andet en dødedans. Den første udgave var i 1617 med titlen »Speculum Humanae Vitae«, samme år under navnet »Todten Dantz Durch alle Stände und Geschlecht« og i 1623 under navnet »Icones Mortis Aliquot Imaginibus«. Sjette og sidste oplag fra 1648 hed »Icones Mortis Sexaginta Imaginibus«.

Som titlen (Sexaginta) siger, er der 60 billeder. Disse billeder er nummererede og forsynet med blomstrende rammer.

Bogen er et blandingsprodukt. De fleste af billederne er nøje kopier af Holbein's originale træsnit, men Kieser har også haft adgang til de 8 billeder i Aldegrevers dødedans, og i de 7 af tilfældene har han foretrukket Aldegrever frem for Holbein. Det 8. billede, abbeden, samt det meste af resten, er temmelig nøje kopier af Holbein — inklusive 6 ud af de 7 drengebørn. Tre af billederne er Kieser's egen opfindelse: Jøden, Jødinden samt Døden, der bruger en stige for at komme ind af tårnvinduet (Jeremiah 9:21, billedet til venstre).

Frontispice, 1648
Kieser, TodenTantz

Til hvert billede er der et latinsk og tysk Bibelcitat og et latinsk og tysk 4-linjet digt. Disse er kopieret fra Arnold Birckmanns bøger.

En pudsig detalje er, at årstallet ikke står på titelbladet. I stedet bringes der inde i bogen to Bibelcitater på hhv. latin og tysk, hvor nogle af bogstaverne skal læses som romertal (i den tyske tekst skal W læses som to gange V, d.v.s. 10). Sådan ser det ud i 1648-oplaget:

VIta nostra VeLVt herba, qVæ ManèVI V LV V M1071Icones Mortis Sexaginta, 1648
  fLoret aC VIres aCCIpIt, VesperIL CVI CCI I V I364
  arefaCta reseCatVr, & sVbIC C V V I210
  perIIt psal. 90.I I2
1648
aLLes fLeIsCh Ist heVV / VnDLL L I C I VVV D767
  aLLe seIne herrLIChkeIt IstLL I LIC I I254
  WIe eIn baLD VerWeLktesW I I LD V W L607
  Gras. Esa. 40.
1648
Kieser kopierer Holbein nøje. Selv hestepærerne.
Bonden, detalje, Kieser 1617

De første 5 oplag var i modsætning til mange af datidens Holbein-kopier ikke bundtet sammen med diverse opbyggelige skrifter. Kieser mente, at de 60 billeder med hvert sit Bibelcitat på latin og tysk og hvert sit 4-linjede digt på latin og tysk kunne stå alene. I det 6. (og sidste) oplag fra 1648 tilføjede forlæggeren Johann Vogel derimod en række barokke digte underskrevet af G.P.H., der står for Georg Philipp Harsdörffer.

Harsdörffer's popularitet gør, at 1648-udgaven blev genoptrykt i 1998. Af en eller anden grund skal Holbeins dødedans igen rodes sammen med dødedansen i Basel. Fra forlagets beskrivelse af genoptrykket: »Die 60 gezählten Kupfer, im wesentlichen unveränderte Sujets des berühmten Baseler Totentanzfreskos Hans Holbeins d.J., von dessen Original heute nur noch Spuren erkennbar sind, […]«. Holbein's dødedans har intet at gøre med dødedansen i Basel — det er en myte, der formentlig er startet af Georg Scharffenberg.

Ressourcer

TodenTantz
Kieser 1617: TodenTantz
Vægt
Kieser 1617: Vægt
Sexaginta
Kieser 1617: Sexaginta
Skabelsen
Kieser 1617: Skabelsen
Uddrivelsen
Kieser 1617: Uddrivelsen
Efter Syndefaldet
Kieser 1617: Efter Syndefaldet
Alle Mænds Knogler
Kieser 1617: Alle Mænds Knogler
Paven
Kieser 1617: Paven
Kejser
Kieser 1617: Kejser
Konge
Kieser 1617: Konge
Kardinal
Kieser 1617: Kardinal
Kejserinde
Kieser 1617: Kejserinde
Dronning
Kieser 1617: Dronning
Biskop
Kieser 1617: Biskop
Hertug
Kieser 1617: Hertug
Abbed
Kieser 1617: Abbed
Abbedisse
Kieser 1617: Abbedisse
Adelsmand
Kieser 1617: Adelsmand
Kannik
Kieser 1617: Kannik
Dommer
Kieser 1617: Dommer
Advokat
Kieser 1617: Advokat
Rådsherre
Kieser 1617: Rådsherre
Prædikant
Kieser 1617: Prædikant
Præst
Kieser 1617: Præst
Nonne
Kieser 1617: Nonne
Gammel Kvinde
Kieser 1617: Gammel Kvinde
Læge
Kieser 1617: Læge
Astrolog
Kieser 1617: Astrolog
Rig mand
Kieser 1617: Rig mand
Købmand
Kieser 1617: Købmand
Sømand
Kieser 1617: Sømand
Ridder
Kieser 1617: Ridder
Greve
Kieser 1617: Greve
Grevinde
Kieser 1617: Grevinde
Adelskvinde
Kieser 1617: Adelskvinde
Hertuginde
Kieser 1617: Hertuginde
Kræmmer
Kieser 1617: Kræmmer
Bonde
Kieser 1617: Bonde
Barn
Kieser 1617: Barn
Dommedag
Kieser 1617: Dommedag
Dødens Våbenskjold
Kieser 1617: Dødens Våbenskjold
Soldat
Kieser 1617: Soldat
Vognmand
Kieser 1617: Vognmand
Spiller
Kieser 1617: Spiller
Røver
Kieser 1617: Røver
Blind mand
Kieser 1617: Blind mand
Tigger
Kieser 1617: Tigger
Drukkenbolt
Kieser 1617: Drukkenbolt
Nar
Kieser 1617: Nar
Ung kvinde
Kieser 1617: Ung kvinde
Ung mand
Kieser 1617: Ung mand
Barn
Kieser 1617: Barn
Børn
Kieser 1617: Børn
Børn
Kieser 1617: Børn
Børn
Kieser 1617: Børn
Børn
Kieser 1617: Børn
Børn
Kieser 1617: Børn
Jøde
Kieser 1617: Jøde
Jødinde
Kieser 1617: Jødinde
Tårn
Kieser 1617: Tårn
Benhus
Kieser 1617: Benhus

Andre fortolkere af Holbein's dødedans

Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1526) - såkaldte prøvetryk
Hans Holbein (1538) - originalerne
Heinrich Aldegrever (1541)
Heinrich Vogtherr (1544)
Vincenzo Valgrisi (1545)
Arnold Birckmann (1555)
Juan de Icíar (1555)
Valentin Wagner (1557)
Georg Scharffenberg (1576)
Leonhart Straub (1581)
David Chytraeus (1590)
Peter Paul Rubens (ca. 1590)
Fabio Glissenti (1596)
→ Eberhard Kieser (1617) ←
Rudolf og Conrad Meyer (1650)
Wenceslaus Hollar (1651)
De doodt vermaskert (1654)
Thomas Neale (1657)
Johann Weichard von Valvasor (1682)
Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Salomon van Rusting (1707)
T. Nieuhoff Piccard (1720)
Christian de Mechel (1780)
David Deuchar (1788)
John Bewick (1789)
Alexander Anderson (1810)
Wenceslaus Hollar (1816)
Pseudo-Bewick (1825)
Ludwig Bechstein (1831)
Joseph Schlotthauer (1832)
Francis Douce (1833)
Carl Helmuth (1836)
Francis Douce (1858, 2. udgaven)
Henri Léon Curmer (1858)
Tindall Wildridge (1887)