Wenceslaus Hollar, Anden Omgang

Billede af Hollar fra 1816-udgaven
Portræt af Wenceslaus Hollar
Spejlvendt kopi af Hollar's kopi af Holbein's selvportræt
Portræt af Hans Holbein

W enceslaus Hollar udgav første gang sine 30 kobberstik i 1651. Efter nogle oplag gik dødedanse af mode og pladerne forvandt midlertidigt.

Hundrede år senere kom en fornyet interesse for middelalderen. I 1780 udgav Mechel sine kobberstik "baseret på de originale Holbein-tegninger", og i 1788 kopierede Deuchar Mechel's frontispice og Hollar's kobberstik.

Dermed var tiden igen moden for Hollar's kobberstik. I 1790 udkom en fransksproget udgave, men bogen var anonym, og det fremgår ikke, hvor og hvornår den var trykt. Fra nu af blev kobberstikkene trykt uden Diepenbeeck's rammer.

Det er aldrig blevet helt klart, hvor stikkene havde befundet sig i det mellemliggende århundrede. I indledningen til 1794-udgaven fortæller Douce os bare, at »The plates, which appear to have been but little used have been till lately preserved in a noble family«.

Stikkene blev de næste 20 år udgivet og opkradset en del gange. Lad os se på nogle af disse oplag her:

Kopi af Dødedans-procession
Dødedans-procession

S ammen med de 30 kobberstik var der to portrætter (se øverst denne side). Portrættet af Hollar har den svage tekst »etched by Barlow«, så dette må formodes(1) at være en kopi, som Francis Barlow (1626? - 1704) har lavet af Hollar, selvportræt. Det andet portræt er af Holbein og er en spejlvendt kopi af Hollar's kopi af Holbein's selvportræt.

Desuden var der et kobberstik af en dødedans-procession, som Hollar havde lavet til bogen »The history of St. Paul's Cathedral in London« i 1658. Kopien er nøje: selv Pennington har ladet sig narre. En anden kopi blev fremstillet af William Finden i 1818.

1816-udgaven

Biskoppen med to sole
Hollar 1651: Biskop
1816: De to sole har fået ansigter
Hollar farvelagt 1816: Biskop

S om nævnt indeholdt 1816-oplaget Douce's historiske gennemgang af dødedanse, og som nævnt fortæller Douce, at Hollar's kobberstik har været opbevaret af en nobel familie. Han forsikrer os også, at pladerne nu præsenteres igen "uden den mindste ændring": »The plates, which appear to have been but little used, have been till lately preserved in a noble family, and impressions from them are once more presented to the public, without the least alteration*«.

Men i dette oplag har redaktøren tilføjet en fodnote: »In the present edition, however, it was found requisite that the plates should be retouched, and it has been done with the utmost attention to the preservation of their original spirit and character«.

Søjler bag dronningen
Hollar: Detalje
1816: Søjlerne er forenklede
Hollar 1816: Detalje

D et havde altså været nødvendigt at opfriske kobberpladerne til Hollar's stik. Og til trods for redaktørens forsikringer er det ikke gået helt godt. Generelt er billederne nu meget fladere, detaljer mangler og ansigterne er tomme masker.

Den mest iøjnefaldende ændring er i billedet af biskoppen (foroven), hvor solen og dens spejlbillede har fået ansigter. Dette gør det også svært at se, at det skal forestille, at solen spejler sig i en sø.

En anden ændring er dronningen, hvor søjlerne i bagggrunden er blevet stærkt forenklede.

Mange af eksemplarerne fra 1816 var i farver, men ikke alle:

Hollar 1816: Læge Hollar 1816: Læge Hollar 1816: Læge Hollar 1816: Læge

Udgaven fra 1816 blev senere kopieret af en ukendt engelsk kunstner. For mere om Hollar og de tidlige oplag, se siden om Wenceslaus Hollar.

Ressourcer

Syndefaldet
Hollar (i farver 1816: Syndefaldet
Dronning
Hollar (i farver 1816: Dronning
Biskop
Hollar (i farver 1816: Biskop
Advokat
Hollar (i farver 1816: Advokat
Nonne
Hollar (i farver 1816: Nonne
Gammel Kvinde
Hollar (i farver 1816: Gammel Kvinde
Læge
Hollar (i farver 1816: Læge
Rig mand
Hollar (i farver 1816: Rig mand
Greve
Hollar (i farver 1816: Greve
Gammel mand
Hollar (i farver 1816: Gammel mand
Grevinde
Hollar (i farver 1816: Grevinde
Adelskvinde
Hollar (i farver 1816: Adelskvinde
Kræmmer
Hollar (i farver 1816: Kræmmer
Barn
Hollar (i farver 1816: Barn
Soldat
Hollar (i farver 1816: Soldat
Vognmand
Hollar (i farver 1816: Vognmand
Spiller
Hollar (i farver 1816: Spiller
Hollar i farver
Hollar (i farver 1816: Hollar i farver
Holbein i farver
Hollar (i farver 1816: Holbein i farver
Hollar 1853
Hollar (i farver : Hollar 1853
Hollar 1853
Hollar (i farver : Hollar 1853

Andre fortolkere af Holbein's dødedans

Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1526) - såkaldte prøvetryk
Hans Holbein (1538) - originalerne
Heinrich Aldegrever (1541)
Heinrich Vogtherr (1544)
Vincenzo Valgrisi (1545)
Arnold Birckmann (1555)
Juan de Icíar (1555)
Valentin Wagner (1557)
Jiří Melantrich (1563)
Georg Scharffenberg (1576)
Leonhart Straub (1581)
David Chytraeus (1590)
Peter Paul Rubens (ca. 1590)
Fabio Glissenti (1596)
Eberhard Kieser (1617)
Rudolf og Conrad Meyer (1650)
Wenceslaus Hollar (1651)
De doodt vermaskert (1654)
Thomas Neale (1657)
Johann Weichard von Valvasor (1682)
Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Salomon van Rusting (1707)
T. Nieuhoff Piccard (1720)
Christian de Mechel (1780)
David Deuchar (1788)
John Bewick (1789)
Alexander Anderson (1810)
"Mr. Bewick" (1825)
Ludwig Bechstein (1831)
Joseph Schlotthauer (1832)
Francis Douce (1833)
Carl Helmuth (1836)
Francis Douce (1858, 2. udgaven)
Henri Léon Curmer (1858)
Tindall Wildridge (1887)

Fodnoter: (1)

I bogen Francis Barlow: first master of English book illustration, 1978, ser Edward Hodnett ud til at være uenig og kalder teksten "incorrect": »An oval copy of the Hollar portrait has engraved beneath it the incorrect 'etched by Barlow'«.

Men desværre fortæller Hodnett ikke, hvorfor han mener, teksten er ukorrekt.