Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)

Frontispice:
Erbaulicher Sterb-Spiegel, Frontispice
Titelblad
Erbaulicher Sterb-Spiegel, Forside

T titel-siden (til højre) siger det meste: »Erbaulicher Sterb-Spiegel / Das ist: Sonnen-klahre Vorstellung Menschlicher Nichtigkeit / Durch alle Stände und Geschlechter: Vermittelst schöner Kupffern / Lehr-reicher Bey-Schrifften und Hertz-beweglich angehängter Todten-Lieder. Ehmahls herauss gegeben Durch Rudolph und Conrad Meyern / Mahlern in Zürch. Anjetzo aber mit Lateinischen Unter-Schrifften der Kupffer vermehret und aussgezieret / von dem Welt-berühmten Poëten Augustino Casimiro Redelio, Belg. Mech. Sac. Cæs. Majest. L. P. Augspurg / Zu finden bey Johann Philipp Steudner. Druckts / Abraham Gugger / 1704«.

Bogen er en kopi af Sterbensspiegel, der blev udgivet af Rudolph og Conrad Meyer i 1650. I denne kopi er de fire linier under hvert billede erstattet med en latinsk tekst af August Casimir Redel (1656 - 1710) fra den belgiske by Mechelen. Bogen er trykt i Augsburg i 1704.

Francis Douce skriver:

  In 1704 copies of 52 of these etchings were published at Augsburg, under the title of "Tripudium mortis per victoriam super carnem universæ orbis terræ erectum. Ab A. C. Redelio S. C. M. T. P." on a label held by Death as before. Then the German title "Erbaulicher Sterb-Spiegel dast ist sonnen-klahre vorstellung menschlicher nichtigkeit durch alle stande und geschlechter: vermittelst schoner kupffern, lehr-reicher bey-schrifften und hertz-beweglich angehangter Todten-lieder ehmahls herauss gegeben durch Rudolph und Conrad Meyern mahlern in Zurch Anjetzo aber mit Lateinischen unterschrifften der kupffer vermehret und aussgezieret von dem Welt-beruhmten Poeten Augustino Casimiro Redelio, Belg. Mech. Sac. Cæs. Majest. L. P. Augsburg zu finden bey Johann Philipp Steudner. Druckts, Abraham Gugger. 1704." 4to.

That is, "An edifying mirror of mortality, representing the nullity of man through all stations and generations, by means of beautiful engravings in copper, instructive inscriptions, and heart-moving lays of Death, as an appendix to the work formerly edited by Rudolph and Conrad Meyern of Zurich, but now published with Latin inscriptions, and engravings augmented and renewed by the worldly renowned poet Augustin Casimir Redel, &c."

  In this edition the Pope and all the other religious characters are omitted, probably by design. The etchings are very inferior to the fine originals, and without the name of the artist. The dresses are frequently modernised in the fashion of the time, and other variations are occasionally introduced.

(Francis Douce, The dance of death exhibited in elegant engravings on wood, 1833, side 150-151)

Som Douce påpeger, mangler de gejstlige. Sterbensspiegel fra 1650 var opdelt i tre grupper eller "skarer", der indledtes af hvert sit unummererede billede: De gejstlige, regenterne og borgerne. Erbaulicher Sterb-Spiegel følger samme struktur, og den har ganske vist et billede af Die sambtliche Geistlichkeit (den samlede gejstlighed), men der følger slet ingen gejstlige, for næste billede er Der Regier-Stand efterfulgt af kejser, kejserinde, o.s.v.

Der mangler også et billede af soldaten, for billedet er det samme som det af landvejsrøveren med det samme latinske vers med overskriften »Latro«.

Kopierne er ikke dårlige, men det er papiret til gengæld, så det kan være svært at se scenerne, fordi trykket på den anden side trænger igennem.

Ressourcer

Forside
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Forside
Frontispice
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Frontispice
Skabelsen
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Skabelsen
Syndefaldet
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Syndefaldet
Uddrivelsen
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Uddrivelsen
Efter Syndefaldet
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Efter Syndefaldet
Benhus
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Benhus
Gejstlige
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Gejstlige
Regenter
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Regenter
Kejser
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kejser
Kejserinde
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kejserinde
Konge
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Konge
Dronning
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Dronning
Kurfyrste
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kurfyrste
Greve
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Greve
Ridder
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Ridder
Adelsmand
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Adelsmand
Dommer
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Dommer
Børnehjem
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Børnehjem
Kaptajn
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kaptajn
Lavere klasser
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Lavere klasser
Læge
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Læge
Astrolog
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Astrolog
Købmand
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Købmand
Malere
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Malere
Håndværkere
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Håndværkere
Bygmester
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Bygmester
Værthusejer
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Værthusejer
Kok
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kok
Bonde
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Bonde
Tjener og tjenestepige
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Tjener og tjenestepige
Gammel mand
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Gammel mand
Gammel kvinde
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Gammel kvinde
Forelskede
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Forelskede
Barn
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Barn
Soldat
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Soldat
Kræmmer
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kræmmer
Røver
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Røver
Kvaksalver
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kvaksalver
Blind
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Blind
Tigger
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Tigger
Jøde
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Jøde
Ågerkarl
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Ågerkarl
Spiller
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Spiller
Drukkenbolt
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Drukkenbolt
Ædedolk
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Ædedolk
Nar
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Nar
Sikkerhed
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Sikkerhed
Usikkerhed
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Usikkerhed
Dommedag
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Dommedag
Kristi Sejr
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Kristi Sejr
Frelse
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Frelse
Religion
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Religion
Erbaulicher
Erbaulicher Sterb-Spiegel 1704: Erbaulicher

Andre fortolkere af Holbein's dødedans

Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1526) - såkaldte prøvetryk
Hans Holbein (1538) - originalerne
Heinrich Aldegrever (1541)
Heinrich Vogtherr (1544)
Vincenzo Valgrisi (1545)
Arnold Birckmann (1555)
Juan de Icíar (1555)
Valentin Wagner (1557)
Jiří Melantrich (1563)
Georg Scharffenberg (1576)
Leonhart Straub (1581)
David Chytraeus (1590)
Peter Paul Rubens (ca. 1590)
Fabio Glissenti (1596)
Eberhard Kieser (1617)
Rudolf og Conrad Meyer (1650)
Wenceslaus Hollar (1651)
De doodt vermaskert (1654)
Thomas Neale (1657)
Johann Weichard von Valvasor (1682)
→ Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Salomon van Rusting (1707)
T. Nieuhoff Piccard (1720)
Christian de Mechel (1780)
David Deuchar (1788)
John Bewick (1789)
Alexander Anderson (1810)
Wenceslaus Hollar (1816)
"Mr. Bewick" (1825)
Ludwig Bechstein (1831)
Joseph Schlotthauer (1832)
Francis Douce (1833)
Carl Helmuth (1836)
Francis Douce (1858, 2. udgaven)
Henri Léon Curmer (1858)
Tindall Wildridge (1887)

Erbaulicher Sterb-Spiegel er en kopi af Sterbensspiegel.
Meyer, Sterbensspiegel
Mange af Meyer's scener, f.eks. jøden, er kopieret fra Basel's dødedans.
Merian, Jøde