Douce, Bonner & Byfield

D e fleste kopier af Holbeins dødedans, man finder på Nettet, er i virkeligheden fremstillet af Francis Douce. Disse træblokke blev skåret for at illustrere en afhandling om dødedanse udgivet af Douce i 1833.

Det står ikke helt klart, hvem der skar træsnittene til Douce's udgivelse. Douce skriver (side vi i indledningen): »a set of fac-similes of the abovementioned elegant designs, [...] have been executed with consummate skill and fidelity by Messrs. Bonner and Byfield, two of our best artists in the line of wood engraving. They may very justly be regarded as scarcely distinguishable from their fine originals«. Det vil sige, at de to træskærere var George Wilmot Bonner (1796-1836) og John Byfield (1788-1841).

Original Holbein: Chok
Grevindens kammerpige
Douce: Irritation og vrede
Grevindens kammerpige

Senere i den samme bog — på side 253 lige før de 49 træsnit præsenteres, skriver Douce så: »The Copies have been made by Mr. Bonner«. Så måske har Byfield kun bidraget til de andre træsnit, der pryder Douce's bog, men ikke til selve dødedansen?

Men andre eksperter vil godt give John Byfield en del af æren. For eksempel skriver Joseph Cundall i A brief history of wood-engraving from its invention (1895, side 82): »they have been copied on the Continent many times, and were reproduced in England in perfect facsimile and in the very best manner under the superintending care of Francis Douce, a celebrated antiquary, by John and Mary Byfield and George Bonner, all excellent engravers. Accompanied by a learned dissertation by Mr. Douce, the work was published by William Pickering in the year 1833«.

Original Holbein: Runde kinder
Prædikanten
Douce: Magert ansigt med læbestift
Prædikanten

Så ifølge Joseph Cundall, der også var forfatter af Holbein and his Works, havde ikke bare John Byfield arbejdet med dødedansen, men hans søster Mary Byfield (1795-1871) havde også været med. Cundall fortsætter (side 125): »Among the other celebrated wood-engravers of the latter half of this century were John and Mary Byfield, who engraved the facsimile cuts of Holbein's 'Dance of Death' and 'Scenes from Old Testament History' for Pickering's editions of these celebrated works«. Endnu engang roses John og Mary for deres arbejde med dødedansen (ingen omtale af Bonner denne gang), men i samme åndedrag nævner forfatteren genudgivelsen af Holbein's illustrationer til Det Gamle Testamente.

Holbein's træsnit til Det Gamle Testamente blev ganske rigtigt kopieret af de to søskende, for ifølge forordet til denne bog fra 1830 (side vii): »It only remains to observe, that the ensuing Cuts are as faithful representations of the originals as can well nigh be conceived : that they are the united efforts of a Brother and a Sister* engaged in the laborious profession of WoodCutters - with whose talents the Public have been a long time gratified« og en fodnote forklarer, at broderen og søsteren er John og Mary Byfield. Dette forord var signeret T.F.D., der ikke var Francis Douce, men Thomas Frognall Dibdin, Douce's gode ven, bogsamler-kollega og forfatter til Reminiscences of a Literary Life, hvorfra billedet øverst til højre på denne side er taget.

Original Holbein: Overraskelse
Kejseren
Douce: Lede og afsky.
Kejseren

For at opsummere: En meget bogstavelig læsning af Douce's bog fortæller os, at Bonner var alene om arbejdet med dødedansen, mens John Byfield så må have gjort "noget andet". Andre hævder det modsatte: Nemlig at John Byfield og måske endda hans søster bidrog til dansen, men deres påstande er måske farvet af, at man har forbundet dødedansen med træsnittene fra Det Gamle Testamente.

Træsnittene er ofte kopierede og har næsten overtaget de originale billeders plads. Dels fordi de er knivskarpe, og dels fordi Holbein's træblokke forlængst er forsvundet. Men man skal stadig huske, at der kun er tale om kopier, og der er især forskel i ansigtsudtrykkene. For at citere Chatto igen: »Mr. Douce observes, of the forty-nine cuts given in his Dance of Death, 1833, that "they may be very justly regarded as scarcely distinguishable from their fine originals." Now, without any intention of depreciating these clever copies, I must pronounce them inferior to the originals, especially in the heads and hands«.

Læs mere om Francis Douce, 1858-udgaven og dens dødedans-alfabet.

Ressourcer

Skabelsen
Douce 1833: Skabelsen
Syndefaldet
Douce 1833: Syndefaldet
Uddrivelsen
Douce 1833: Uddrivelsen
Efter Syndefaldet
Douce 1833: Efter Syndefaldet
Alle Mænds Knogler
Douce 1833: Alle Mænds Knogler
Paven
Douce 1833: Paven
Kejser
Douce 1833: Kejser
Konge
Douce 1833: Konge
Kardinal
Douce 1833: Kardinal
Kejserinde
Douce 1833: Kejserinde
Dronning
Douce 1833: Dronning
Biskop
Douce 1833: Biskop
Hertug
Douce 1833: Hertug
Abbed
Douce 1833: Abbed
Abbedisse
Douce 1833: Abbedisse
Adelsmand
Douce 1833: Adelsmand
Kannik
Douce 1833: Kannik
Dommer
Douce 1833: Dommer
Advokat
Douce 1833: Advokat
Rådsherre
Douce 1833: Rådsherre
Prædikant
Douce 1833: Prædikant
Præst
Douce 1833: Præst
Munk
Douce 1833: Munk
Nonne
Douce 1833: Nonne
Gammel Kvinde
Douce 1833: Gammel Kvinde
Læge
Douce 1833: Læge
Astrolog
Douce 1833: Astrolog
Rig mand
Douce 1833: Rig mand
Købmand
Douce 1833: Købmand
Sømand
Douce 1833: Sømand
Ridder
Douce 1833: Ridder
Greve
Douce 1833: Greve
Gammel mand
Douce 1833: Gammel mand
Grevinde
Douce 1833: Grevinde
Adelskvinde
Douce 1833: Adelskvinde
Hertuginde
Douce 1833: Hertuginde
Kræmmer
Douce 1833: Kræmmer
Bonde
Douce 1833: Bonde
Barn
Douce 1833: Barn
Dommedag
Douce 1833: Dommedag
Dødens våbenskjold
Douce 1833: Dødens våbenskjold
Soldat
Douce 1833: Soldat
Vognmand
Douce 1833: Vognmand
Spiller
Douce 1833: Spiller
Røver
Douce 1833: Røver
Blind mand
Douce 1833: Blind mand
Tigger
Douce 1833: Tigger
Drukkenbolt
Douce 1833: Drukkenbolt
Nar
Douce 1833: Nar
Dolkeskede
Douce 1833: Dolkeskede
Blok
Douce 1833: Blok
Douce 16
Douce : Douce 16
Francis Douce
Douce 1803: Francis Douce
Douce 112
Douce : Douce 112

Andre fortolkere af Holbein's dødedans

Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1526) - såkaldte prøvetryk
Hans Holbein (1538) - originalerne
Heinrich Aldegrever (1541)
Heinrich Vogtherr (1544)
Vincenzo Valgrisi (1545)
Arnold Birckmann (1555)
Juan de Icíar (1555)
Valentin Wagner (1557)
Jiří Melantrich (1563)
Georg Scharffenberg (1576)
Leonhart Straub (1581)
David Chytraeus (1590)
Peter Paul Rubens (ca. 1590)
Fabio Glissenti (1596)
Eberhard Kieser (1617)
Rudolf og Conrad Meyer (1650)
Wenceslaus Hollar (1651)
De doodt vermaskert (1654)
Thomas Neale (1657)
Johann Weichard von Valvasor (1682)
Erbaulicher Sterb-Spiegel (1704)
Salomon van Rusting (1707)
T. Nieuhoff Piccard (1720)
Christian de Mechel (1780)
David Deuchar (1788)
John Bewick (1789)
Alexander Anderson (1810)
Wenceslaus Hollar (1816)
"Mr. Bewick" (1825)
Ludwig Bechstein (1831)
Joseph Schlotthauer (1832)
→ Francis Douce (1833) ←
Carl Helmuth (1836)
Francis Douce (1858, 2. udgaven)
Henri Léon Curmer (1858)
Tindall Wildridge (1887)

Rådsherren blev ændret i 1858-oplaget.
Douce genoptryk, Rådsherre
Grevinden blev ændret i 1858-oplaget.
Douce genoptryk, Grevinde