Andreas Vesalius: De Humani Corporis Fabrica

Vesalius, 1543
Vesalius, Vesalius

Andreas Vesalius udgav sin berømte anatomi-bog i Basel i 1543: "De humani corpores fabrica libri septem" eller "De syv bøger om det menneskelige legemes struktur". Arbejdet byggede på studier af lig og skeletter, som Vesalius havde foretaget — især på St. Innocents' Kirkegård i Paris.

Når bogen blev så berømt, skyldtes det ikke kun Vesalius' tekst og hans banebrydende forskning; det skyldtes i høj grad også de fremragende illustrationer (til højre). Det vides ikke helt sikkert, hvem kunstneren er, men det menes i almindelighed at have været Tizian's mest berømte elev, Johan Stefan van Kalkar (Jan Steven van Calcar). I al fald havde Kalkar lavet nogle af de anatomiske træsnit til Vesalius' tidligere værk, Tabulae anatomicae sex fra 1538, og ovenikøbet financieret projektet.

På denne side vil vi imidlertid koncentrere os om de bogstaver, der ledsager teksten, og som blev fremstillet specielt til Vesalius' bøger.

Der er ikke tale om dødedanse, men de følger et makabert tema, og de er udgivet i Basel i samme tidsrum som de andre alfabeter, vi har kigget på. Så lad os kigge på dem.

Førsteudgaven, 1543

De små bogstaver er ca. 3,7 cm på hver led
Vesalius, Vesalius Q
De store bogstaver er ca. 7,5 cm på hver led
Vesalius, Vesalius Q

Der er 4 store bogstaver (I, O, Q og T), der bruges til at indlede de syv bøger. Desuden er der 17 mindre bogstaver med dobbelt rand.

Bogstaverne er fremstillet specifikt til denne udgivelse,(1) og alle forestiller små drenge (putti), der udfører lægelige arbejder som beskrevet i bogen: De præparerer ligdele, dissekerer kroppe og helbreder folk.

Billedet til højre viser en dissekering af en levende gris. I dag finder vi det frastødende at skære i levende dyr, men metoden var anbefalet allerede i det 2. århundrede af Galen, der selv dissekerede aber og grise. Titelbladet til De Fabrica viser i nederste højre hjørne en hund, der bringes ind til dissekering. På den nye frontispice til 1555-udgaven bringes der både en hund og en ged ind, og rullen forneden, hvor der før var skrevet Vesalius' kongelige privilegium, er blevet til et "operationsbord" for dyr med reb og kæder. I begge udgaver er der en abe i nederste, venstre hjørne. Valverde's anatomibog (se længere nede) havde en abe og en gris øverst på frontispicen.

Hvordan man ordner et brækket ben.
Vesalius, Vesalius 1543 EF

En del af bogstaverne viser, hvordan disse putti bruger deres viden til at kurere folk: På A'et får en mand indsat et kateter; på E og F bliver et ben, der er brækket eller gået af led, rettet ud. H er en kauteriseing, I er en fødsel, og V er en åreladning. Disse billeder er ikke ment som instruktioner, men som eksempler på, hvor vigtigt det er med anatomisk viden. I et enkelt tilfælde bruges bogstaverne dog og til at illustrere teksten (billedet til venstre).

Andenudgaven, 1555

De nye bogstaver.
Vesalius, Vesalius L
Apollo (der kan kendes på sine laurbær) flår Marsyas levende.
Vesalius, Vesalius V

Andenudgaven var sat med andre og større typer: 49 linjer per side, i stedet for 57. Da de 17 bogstaver var 7 linjer høje, var det nødvendigt at fremstille nye og større udgaver af dem. De nye bogstaver er 42 × 42 mm og har en enkelt rand.

Disse nye bogstaver har de samme motiver, men det kan ikke være Johan Stefan van Kalkar, der har designet dem, for han døde i 1546. De to serier er også tydeligt forskellige. Den første serie minder om de mange andre alfabeter med børn, der blev udgivet i Basel: Baggrundene er skraverede for at fylde fladen op, og de travle børn kæmper for at holde deres tykke kroppe indenfor rammerne. De nye bogstaver er mere italienske, mindre grove, baggrunden er lys, og der er mere plads.

De 4 store bogstaver blev genbrugt i 1555-udgaven, og samtidigt blev der tilføjet et V (billedet til højre).

V'et forestiller en kappestrid mellem Apollo og satyren Marsyas, om hvem der kunne spille smukkest. Muserne var dommere, så resultatet var givet på forhånd, og vinderen måtte gøre med taberen, hvad han ville. Apollo valgte at binde Marsyas til et træ og flå huden af ham.

Umiddelbart virker denne scene, som om den ikke hører til blandt de andre (bortset fra det oplagte i, at V står for Vesalius), men faktisk er Marsyas' makabre skæbne ikke ulig den behandling, de andre "modeller" i Vesalius' bog har modtaget.

Hør blot Ovids beskrivelse:

As he shrieked aloud, his skin was stript off from the surface of his limbs, nor was he aught but one entire wound. Blood is flowing on every side; the nerves, exposed, appear, and the quivering veins throb without any skin. You might have numbered his palpitating bowels, and the transparent lungs within his breast.

(Ovid: Forvandlinger, Bog VI, vers 386-390).

del Cuerpo Humano, 1560
Vesalius, Valverde
De re anatomica libri XV, 1559
Vesalius, Re anatomica

Læseren vil måske huske et billede af en muskelmand, der står med sin hud i hånden. Denne anatomibog er dog ikke af Vesalius, men en af hans kopister: Juan Valverde de Amusco's "Historia de la Composicion del Cuerpo Humano" fra 1560, og billedet forestiller ikke Marsyas, men Sankt Bartholemeus. Derimod var titelbladet til Valverde's 1586-udgave fra Venedig "pyntet" med en satyrs hud (billedet til venstre).

En anden anatomibog, "De re anatomica libri XV" fra 1559 brugte også motivet med Apollo og Marsyas (til højre).

Der hænger også en menneskehud (måske en satyr?) på titelbladet til De Doodt vermaskert.

Det ekstra L

"om musklerne i den lige tarm"
Vesalius, Vesalius L
Holbein: Små drenge fra 1524
Vesalius, Bogstav L

Ved siden af de 17 små bogstaver, der blev fremstillet til 1543-udgaven, og de 17 til 1555-udgaven, var der et bogstav mere.

Dette bogstav blev brugt i begge udgaver, men kun en enkelt sted i hvert oplag. Dette var bog 2, kapitel 51, der handler om muskler i rektum med overskriften "De recti intestini musculis" (dvs.: "Om musklerne i den lige tarm") og med underoverskrifterne: "Muskler, der løfter anus" og "Musklen, der lukker tarmen i en ring".

Dette bogstav var taget fra en serie af børnebogstaver, der var en kopi af en tilsvarende serie fra 1524, der tilskrives Hans Holbein. Billedet til højre viser originalen fra 1524. Holbein's originale L blev (blandt andet) brugt 7 gange i »Claudii Galeni Pergameni historiales campi«, 1532, og det er lidt ironisk, at et bogstav fra en bog af Galen blev efterlignet og forstørret i en bog af Vesalius — manden der overtrumfede Galen efter 1.300 år.

Tredjeudgaven

Små børn samler et skelet.
Vesalius, Vesalius P

I 1932 var Samuel W. Lambert ved at skrive en afhandling om disse bogstaver (se eksternt link), da han hørte, at en del af Vesalius' originale træblokke stadig befandt sig i universitetsbiblioteket i München.

Lambert skrev til München, og i en kasse på loftet, der bar mærket "Vesalius", fandt man 227 blokke, hvilket var stort set alle blokkene fra "De Fabrica". Der var dog ingen af bogstaverne.

Blokkene var i perfekt stand, og i 1934 kunne man derfor udgive endnu et oplag af Vesalius i samarbejde mellem New York ("Nova Eboracensis") og München: »Icones anatomicae: ediderunt Academia medicinae Nova-Eboracensis et Bibliotheca Universitatis Monacensis«. Desværre gik træblokkene til grunde sammen med de tyske oplag under bombningen af München i 1944.

 

På nærværende hjemmeside har vi allerede set, hvordan Holbein var uvidende om anatomi, og hvordan billedet af lægen i Basel er kopieret fra Vesalius.

Gå fremad
 

Klik evt. på det enkelte bogstav for detaljer.

Næste afsnit handler om bøger fra Köln.

Emnet for forrige kapitel var græske alfabeter.

For detaljer om hvert bogstav: Klik på bogstaverne forneden.

Klik på de enkelte bogstaver for yderligere detaljer. Jeg har især støttet mig til forklaringerne i Samuel W. Lambert's afhandling (se eksternt link forneden).

Vesalius
Vesalius 1543: Vesalius
Vesalius: Q
Vesalius 1543: Vesalius: Q
Vesalius: O
Vesalius 1543: Vesalius: O
Vesalius: I
Vesalius 1543: Vesalius: I
Q, L, E og D
Vesalius 1543: Q, L, E og D
Vesalius: P
Vesalius 1543: Vesalius: P
Vesalius I
Vesalius 1543: Vesalius I
Vesalius Q
Vesalius 1543: Vesalius Q
Vesalius T
Vesalius 1543: Vesalius T
Vesalius V
Vesalius 1543: Vesalius V
Vesalius A
Vesalius 1543: Vesalius A
Vesalius C
Vesalius 1543: Vesalius C
Vesalius D
Vesalius 1543: Vesalius D
Vesalius E
Vesalius 1543: Vesalius E
Vesalius F
Vesalius 1543: Vesalius F
Vesalius H
Vesalius 1543: Vesalius H
Vesalius I
Vesalius 1543: Vesalius I
Vesalius L
Vesalius 1543: Vesalius L
Vesalius M
Vesalius 1543: Vesalius M
Vesalius N
Vesalius 1543: Vesalius N
Vesalius O
Vesalius 1543: Vesalius O
Vesalius P
Vesalius 1543: Vesalius P
Vesalius Q
Vesalius 1543: Vesalius Q
Vesalius R
Vesalius 1543: Vesalius R
Vesalius S
Vesalius 1543: Vesalius S
Vesalius T
Vesalius 1543: Vesalius T
Vesalius V
Vesalius 1543: Vesalius V
Vesalius A
Vesalius 1555: Vesalius A
Vesalius C
Vesalius 1555: Vesalius C
Vesalius D
Vesalius 1555: Vesalius D
Vesalius E
Vesalius 1555: Vesalius E
Vesalius F
Vesalius 1555: Vesalius F
Vesalius H
Vesalius 1555: Vesalius H
Vesalius I
Vesalius 1555: Vesalius I
Vesalius L
Vesalius 1555: Vesalius L
Vesalius M
Vesalius 1555: Vesalius M
Vesalius N
Vesalius 1555: Vesalius N
Vesalius O
Vesalius 1555: Vesalius O
Vesalius P
Vesalius 1555: Vesalius P
Vesalius Q
Vesalius 1555: Vesalius Q
Vesalius R
Vesalius 1555: Vesalius R
Vesalius S
Vesalius 1555: Vesalius S
Vesalius T
Vesalius 1555: Vesalius T
Vesalius V
Vesalius 1555: Vesalius V
Vesalius L
Vesalius 1543: Vesalius L
Bogstav L
Vesalius 1524: Bogstav L
Valverde
Vesalius 1586: Valverde
Re anatomica
Vesalius 1543: Re anatomica
Bogstav L
Vesalius 1524: Bogstav L
Vesalius 1543 EF
Vesalius 1543: Vesalius 1543 EF
Vesalius I
Vesalius 1543: Vesalius I
Vesalius Q
Vesalius 1543: Vesalius Q
Vesalius T
Vesalius 1543: Vesalius T
Vesalius V
Vesalius 1543: Vesalius V
Vesalius A
Vesalius 1555: Vesalius A
Vesalius C
Vesalius 1555: Vesalius C
Vesalius D
Vesalius 1555: Vesalius D
Vesalius E
Vesalius 1555: Vesalius E
Vesalius F
Vesalius 1555: Vesalius F
Vesalius H
Vesalius 1555: Vesalius H
Vesalius I
Vesalius 1555: Vesalius I
Vesalius L
Vesalius 1555: Vesalius L
Vesalius M
Vesalius 1555: Vesalius M
Vesalius N
Vesalius 1555: Vesalius N
Vesalius O
Vesalius 1555: Vesalius O
Vesalius P
Vesalius 1555: Vesalius P
Vesalius Q
Vesalius 1555: Vesalius Q
Vesalius R
Vesalius 1555: Vesalius R
Vesalius S
Vesalius 1555: Vesalius S
Vesalius T
Vesalius 1555: Vesalius T
Vesalius V
Vesalius 1555: Vesalius V
Vesalius L
Vesalius 1543: Vesalius L

Ressourcer

Andre alfabeter

Næste kapitel handler om alfabeter trykt i Köln
Köln, Quentel T
Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1524)
Wolfgang Köpfl (1526)
Christoph Froschauer (1527)
Mainz og Köln (1532)
Augsburg (1534)
Johannes Schott (1536)
Græsk alfabet (1538)
→ Andreas Vesalius (1543) ←
Köln (1548)
Heinrich Lödel (1849)
Douce genoptryk (1858)
Douce, et sidste kig
Lidt blandet

Fodnoter: (1)

Johannes Oporinus brugte D'et fra 1543-oplaget samme år i Commentarii explicationum in reliquos quatuor.

Det ser ikke ud til, at bogstaverne er blevet brugt andre steder.