Heinrich Lödel (1798-1861)

Kopi af Holbein's bissekræmmer.
Heinrich Lödel, Kræmmer

Heinrich Lödel blev født i 1798 i Hameln og flyttede som 21-årig til Göttingen. Her levede han af at fremstille kobbertryk og træsnit.

Han kopierede Holbein's kræmmer (billedet til højre), og det var med til at imponere grev Raczynski, der gav Lödel opgaven med at fremstille adskillige kopier til grevens bøger om moderne tysk kunst. Og ikke blot bidrog Lödel med kopier af andre kunstnere, men greven skrev om ham:

Loedel, fra Göttingen, er den af alle tyske træskærere, hvis arbejde giver mig størst tilfredsstillelse. Det første bind indeholder kun lidt af ham, men i det andet har jeg præsenteret mine læsere for ti af hans værker; disse er træsnittene på siderne 183, 189, 258, 269, 272, 298, 322, 340, 342; blandt disse er siderne 258, 322, and 340 efter min mening de smukkeste.
(Atanazy Raczynski, Geschichte der neueren deutschen Kunst, side 147)(1)

Han arbejdede i 1842 i Dresden for det kongelige saksiske finansministerium med at udfærdige papirpenge, "Tresorscheine", og i dette år brugte han al sin fritid på at kopiere Holbein's dødedans-alfabet i træsnit fra et såkaldt "prøvetryk", der befandt sig i Dresdens kobberstikkabinet.

Frontispice fra Lödels bog
Heinrich Lödel, Lödel

Tilbage i Göttingen resulterede dette i 1849 i bogen: »Hans Holbeins Initial-Buchstaben mit dem Todtentanz. Nach Hans Lutzelburger's Original-Holzschnitten im Dresdner Kabinet, zum ersten Mal treu copirt von Heinrich Loedel, mit erläuternden Denkversen und einer geschichtlichen Abhandlung über die Todtentänze, von Dr. Adolf Ellissen«. Som titlen fortæller, havde Lödels ven, filologen Dr. Ellison, forsynet de 24 billeder med ledsagevers (disse blev skrevet i sommeren 1847) og en historisk afhandling om dødedanse på ca. 100 sider.

Ark med alle 24 bogstaver
Heinrich Lödel, Lödel ark

Samme år, september 1849, blev Lödels alfabet udgivet i Köln, Bonn og Bruxelles af Heberle under titlen: »Holbenii Pictoris alphabetum mortis: des Malers Hans Holbein Todtentanz-Alphabet«. Hvor udgivelsen i Göttingen kan kaldes sekulær, var denne mere kristen (katolsk). Der var ingen 100-siders videnskabelig artikel om dødedanse, og istedet for Dr. Ellison's tørre og humoristiske vers var der oversættelser af Thomas Kempis' De imitatione Christi. Den lille bog var forsynet med randtegninger af Georg Osterwald, der var kopieret fra mange forskellige kilder: Holbeins dødedans, en frontispice af Thomas Wolff, Holbeins dolkeskede, Hollar's procession o.s.v. Dette giver bogen et udseende lidt i retning af de gamle tidebøger.

Alfabetet blev også trykt på et enkelt ark (et såkaldt "prøvetryk") sammen med en kopi af Hans Lützelburger's signatur (billedet til højre). Dette blev udgivet af bogtrykkeren/samleren/kunsthistorikeren Rudolph Weigel i Leipzig.

I 1856 blev Lödel's bogstaver udgivet i Paris sammen med Léon le Maires kopier af Simon Vostres dødedans og Accidens de l'Homme. Denne bog blev udgivet på fransk (»L' alphabet de la mort de Hans Holbein«), engelsk (»The celebrated Hans Holbein's alphabet of death«) og italiensk (»L'alfabeto della morte di Hans Holbein«).

Hans Holbeins Initial-Buchstaben blev genudgivet år 1911. Dette genoptryk havde et nyt forord af Dr. O.A. Ellissen, søn af Adolf Ellissen. Det er fra dette forord, jeg har taget de biografiske oplysninger.

Gå fremad
 

Næste afsnit handler om en kopi udført til et genoptryk af Douce.

Emnet for forrige kapitel var Köln.

Lödel
Heinrich Lödel 1849: Lödel
Lödel: A
Heinrich Lödel 1849: Lödel: A
Lödel: B
Heinrich Lödel 1849: Lödel: B
Lödel: C
Heinrich Lödel 1849: Lödel: C
Lödel: D
Heinrich Lödel 1849: Lödel: D
Lödel: E
Heinrich Lödel 1849: Lödel: E
Lödel: F
Heinrich Lödel 1849: Lödel: F
Lödel: G
Heinrich Lödel 1849: Lödel: G
Lödel: H
Heinrich Lödel 1849: Lödel: H
Lödel: I
Heinrich Lödel 1849: Lödel: I
Lödel: K
Heinrich Lödel 1849: Lödel: K
Lödel: L
Heinrich Lödel 1849: Lödel: L
Lödel: M
Heinrich Lödel 1849: Lödel: M
Lödel: N
Heinrich Lödel 1849: Lödel: N
Lödel: O
Heinrich Lödel 1849: Lödel: O
Lödel: P
Heinrich Lödel 1849: Lödel: P
Lödel: Q
Heinrich Lödel 1849: Lödel: Q
Lödel: R
Heinrich Lödel 1849: Lödel: R
Lödel: S
Heinrich Lödel 1849: Lödel: S
Lödel: T
Heinrich Lödel 1849: Lödel: T
Lödel: V
Heinrich Lödel 1849: Lödel: V
Lödel: W
Heinrich Lödel 1849: Lödel: W
Lödel: X
Heinrich Lödel 1849: Lödel: X
Lödel: Y
Heinrich Lödel 1849: Lödel: Y
Lödel: Z
Heinrich Lödel 1849: Lödel: Z
Heinrich Lödel
Heinrich Lödel : Heinrich Lödel
Kræmmer
Heinrich Lödel 1849: Kræmmer
Lödel ark
Heinrich Lödel 1849: Lödel ark

Eksterne links

Andre alfabeter

Næste kapitel handler om en kopi lavet til et genoptryk af Douce's berømte bog
Douce Alfabet, Douce: A
Kunstnere/forlæggere:

Hans Holbein (1524)
Wolfgang Köpfl (1526)
Christoph Froschauer (1527)
Mainz og Köln (1532)
Augsburg (1534)
Johannes Schott (1536)
Græsk alfabet (1538)
Andreas Vesalius (1543)
Köln (1548)
→ Heinrich Lödel (1849)
Douce genoptryk (1858)
Douce, et sidste kig
Lidt blandet

Fodnoter: (1)

Jeg citerer (og oversætter) fra den tyske udgave: Geschichte der neueren deutschen Kunst side 147:

»LÖDEL, aus Göttingen, ist von allen Deutschen Holzschneidern derjenige, dessen Leistungen mich vorzugsweise befriedigen. Der 1. Band enthält wenig von ihm, im II. aber habe ich meinen Lesern zehn seiner Arbeiten vorgelegt; es sind die Holzschnitte der Seiten 183, 189, 258, 269, 272, 298, 322, 340, 342; unter welchen die auf S. 258, 322 und 340, meiner Meinung nach, die schönsten sind«.