Heise overser modargumenter

Opsummering: Del 6 ud af 7 om hvorfor maleriet i Tallinn ikke er en rest af Lübecks oprindelige maleri fra 1463.

Lübeck. Konge og biskop på hver sin side af hjørnet.
Dødedansen i Lübeck. Konge og biskop
Tallinn, Sammensyning lige før kongen
Kardinal

Enhver seriøs forsker er forpligtet til selv at gøre opmærksom på eventuelle svagheder i sin hypotese. Her følger to argumenter, der var kendt på Heises tid:

  1. I Lübeck er det sådan, at Døden, der følger efter kongen, ikke rører biskoppen til højre. Det er fordi, der blev brugt et andet lærred til nordvæggen. Sammenføjningen er placeret inde i hjørnet, for at den ikke skal ses.

    Formodentlig gjaldt det samme for det originale maleri - eftersom det sad i den samme ramme. I Tallinn derimod er adskillelsen før kongen. Det er meget tydeligt at se, hvordan stykket med kongen er syet sammen med det foregående stykke.

    Ergo kan det ikke være det samme maleri.

  2. Heises påstand om, at halvdelen af maleriet manglede i Lübeck i 113 år, er bevisligt forkert, eftersom en kilde fra 1697 fortæller, at dødedansen gik hele vejen rundt: »In dieser kleinen Orgel Capell ist rund herumb der Todten-Tantz gar alt, aber wolgethan.« (Die Beglückte und Geschmückte Stadt Lübeck, af Johann Gerhard Krüger - 1697, side 123)

Næste afsnit: Heise blev endeligt modbevist ved restaureringen af fragmentet i Tallinn