Heise "citerer" Gotthard von Hansen

Opsummering: Del 2 ud af 7 om hvorfor maleriet i Tallinn ikke er en rest af Lübecks oprindelige maleri fra 1463.

Heise bygger sin "viden" om fragmentet i Tallinn på en eneste kilde: Gotthard von Hansens "Die Kirchen und ehemaligen Klöster Revals" fra 1873 (genoptrykt 1976).

Kejserinden fra Tallinn - før restaureringen.
Kejserinden fra Tallinn - før restaurationen

Heise citerer Gotthard von Hansen for at billedet oprindeligt var længere, men at biskop, hertug, abbed, ridder, karteusermunk og borger var gået til på grund af fugt.(1)

Heise mener, at Gotthard von Hansen har taget fejl: Der skulle have stået "Bürgermeister" i stedet for "Bürger". Heise har lige brugt Jacob von Melle til at "bevise", at første del af maleriet — indtil kannikken — var forsvundet fra Lübeck, og nu har han "bevist", at fragmentet i Tallinn sluttede med borgmesteren. Puslespillet er komplet!

Nu er sagen den, at de personer von Hansen nævner, er dem, for hvilke der ikke er bevaret nogen dialog hverken i Tallin eller Lübeck. von Hansen skriver, at hvad de havde at sige, og Dødens ord til dem er gået til grunde: »was der Bischof, Herzog, Abt, Ritter, Karthäuser und Bürger zu sprechen haben, wie die Worte, die der Tod an sie richtet […] zu Grunde gehen«.

Her er det oplysende at sammenligne med Karl Russwurm's artikler fra 1838. Russwurm var den første til at redigere og offentliggøre teksten fra Tallinn's dødedans, og han bemærkede, at når man kombinerede teksterne fra Tallinn og Lübeck, var der stadig en del dansere, for hvilken der ikke var overleveret nogen dialog. Russwurm's konklusion er meget lig von Hansen — ja, måske har von Hansen brugt Russwurm som kilde: »Es fehlen also gänzlich in Plattdeutscher Sprache die Worte des Bischofs, des Herzogs, des Abtes, des Ritters, des Karthäusers, des Bürgermeisters, so wie dasjenige, was der Tod ihnen antwortet«.(2)

Dermed er der ikke noget mysterium: Russwurm og von Hansen fortæller bare, hvilke personer der ikke er med i von Melle's tekst.

Der er i øvrigt en helt anden alternativ forklaring: Måske mente Gotthard von Hansen, hvad han skrev: nemlig "Bürger" og ikke "Bürgermeister"? "Bürger" betyder borger eller borgere - med andre ord: efter de udenbys gejstlige og adelsmænd kommer en række af byens borgere.(3)

Max Hasse afviser (side 20), at von Hansen skulle have ment borgere, fordi han (von Hansen) så skulle have skrevet die Bürger. Her "glemmer" Hasse, at von Hansen kort forinden (side 38) har skrevet »[…] dann wieder ein Tod und der Pabst, ferner Kaiser, Kaiserin, Kardinal, König und jedesmal dazwischen der Tod". Her udelader von Hansen også et "die" i "die Kaiserin".

Uanset disse spekulationer er der et endnu vigtigere argument, som Heise (og alle andre i Totentanz-branchen) "glemmer", nemlig at Gotthard von Hansen fortæller, at efter borger(ne), kom der flere alderstrin(4) - det vil formodentlig sige gammel mand (eremit), ung mand, ung kvinde og spædbarn. Altså endnu flere personer, der skulle hænge både i Tallinn og Lübeck.

Konklusion: Gotthard von Hansen har aldrig sagt, fragmentet i Tallinn tidligere sluttede med borgmesteren. Tværtimod.

Næste afsnit: Heise misbruger Gotthard von Hansen

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

Efter at beskrevet maleriet og citeret teksten slutter Gotthard von Hansen af med "Die folgenden Bilder und was der Bischof, Herzog, Abt, Ritter, Karthäuser und Bürger zu sprechen haben, wie die Worte, die der Tod an sie richtet, mußten leider im Laufe der Zeit, da sie unbeachtet an der feuchten Wand in dem Raume, wo alte Kirchengerätschaften und die Bahren standen, vielleicht Jahrhunderte lang hingen, eines nach dem anderen zu Grunde gehen." (s. 45)
Den mulige sammenhæng mellem Russwurm og von Hansen er påpeget i bogen "Der Totentanz der Marienkirche in Lübeck und der Nikolaikirche in Reval (Tallinn)" side 408, fodnote 65.

Russwurm's artikel blev udgivet i tre dele, der kan læses som tre pdf-filer: del 1, del 2, del 3.

Pudsigt nok stammer dette forslag fra en dansker, nemlig Erik Moltke i bogen "Bernt Notke's Altertavle i Århus Domkirke og Tallinntavlen".
G. von Hansen: "Hier fehlt nun mancher Stand und auch die verschiedenen Altersstufen sind nicht vorhanden, während in Lübeck 24 Bilder vorgeführt werden" (s. 40).