Heise "citerer" Jacob von Melle

Opsummering: Del 1 ud af 7 om hvorfor maleriet i Tallinn ikke er en rest af Lübecks oprindelige maleri fra 1463.

I 1701 blev maleriet i Lübeck udskiftet med et nyt, og Jacob von Melle skrev den gamle tekst ned.

Jacob von Melle er vores eneste vidne til det gamle maleri, og derfor må hans ord vejes på guldvægt. Jacob von Melle starter med at citere 4 linier fra starten af maleriet og skriver derefter: »Her mellem mangler et stort stykke og næsten halvdelen af dialogen. Derpå siger Døden til domherren […]«(1)

Jacob von Melles epitaf.
Jacob von Melles epitaf

På dette grundlag påstår Heise, at halvdelen af maleriet har manglet (fordi det var solgt til Tallinn). Dette er citat-fusk af værste skuffe:

Konklusion: Jacob von Melle har aldrig sagt, at halvdelen af maleriet manglede i 1701. Tværtimod.

Næste afsnit: Heise "citerer" Gotthard von Hansen

Fodnoter: (1) (2) (3)

Jacon von Melle: »Hier zwischen fehlet ein grosses Stück und fast die Helffte der Zusammen-Sprache; darauf sagt der Tod zu dem Thum-Herrn […]«
Jacon von Melle: »Es stunden ehmals alte Nieder-Sächsische Reimen darunter, welche theils ziemlich verloschen, theils auch wegen der offtmaligen renovation, sehr zustümmelt waren«.
Jakon von Melle: »Die Bilder sehen jetzo annoch eben so aus, wie sie vordem gestalt gewesent«.