Kongen
Heidelberg's blokbog, Konge

Døden til Kongen

Her kunyg ewr gewald hot eyn ende
Ich wil euch füren bey den henden
An desir swarczen bruder tancz
Do gebt euch der tod eynen crancz

Hr. Konge, Deres magt har en ende;
jeg vil føre Dem ved hænderne
til denne sorte brødredans.(1)
Der giver Døden dem en krans.
 

Ich habe alz eyn kunyg geweldigleich
Die werld gereigiret als reyn das reich
Nw byn ich mit des todis banden
Vorstrickit yn seynen handen

Jeg har, som en konge, mægtigt
regeret verden som konge over riget.(2)
Nu er jeg med Dødens bånd
fanget i hans hænder.

Fodnoter: (1) (2)

Jeg ved ikke, om de sorte brødre er munke (sortebrødre) eller dødninge. Barnet kalder Døden for en sort mand.
Regeret som konge over riget. . .: En noget rodet formulering. I det lidt ældre manuskript, Cpg 314, siger kongen på latin: »Ut ego rex urbem, sic rexi non minus orbem«. Her bygger forfatteren på sammenstillingen mellem urbem (byen, d.v.s. Rom) og orbem (globen, d.v.s. verden). Kongen siger altså, "Da jeg var konge over Rom, var jeg lige så meget konge over hele verden".

I Cpg 314 blev dette så oversat til tysk som:
»Ich han als ein kunig gewaltiglich
Die welt geregiert als rom das reich.
«
Oversætteren har prøvet at bibeholde budskabet om, at kongen har regeret riget »als rom«, d.v.s. på samme måde, som han regerede Rom, men sætningen er noget knudret.

I nærværende bog har skribenten tilsyneladende ikke forstået ordet "rom" og har erstattet det med "reyn", hvilket er ret klodset: "som regent har jeg regeret riget".