Heidelsberg's Blokbog

Prædikant
Pave
Kejser
Kejserinde
Konge
Patriark
Ærkebiskop
Kardinal
Biskop
Hertug
Greve
Ridder
Abbed
Jurist
Kannik
Læge
Adelsmand
Adelsfrue
Købmand
Apoteker
Nonne
Kok
Bonde
Tigger
Moder
Barn

Barnet: "Nu skal jeg danse og kan endnu ikke gå".
Heidelberg's dødedans, Barn

På universitet i Heidelberg befinder sig en gammel bog fra 1455-1458, der i virkeligheden er 7 små blokbøger, der er indbundet sammen. En af disse 7 bøger regnes for verdens ældste trykte dødedans.

Teksten er dog endnu ældre. Det er den såkaldte Oberdeutscher vierzeiliger Totentanz, som vi bl.a. kender fra et manuskript fra 1443-1447, og som vi finder mere udviklet i dødedansen i Basel fra ca. 1440.

I forhold til manuskriptet fra 1443-1447 er der sket det, at Døden har fået en replik til hver danser. Oprindeligt var teksten en lang række af klager fra døende mennesker i alle samfundets lag, men i den bog, vi kigger på her, opfordrer Døden den enkelte deltager til dans. Dermed er monologerne tilsyneladende blevet til dialoger.

Udover de 24 normale dansere tilføjes en apoteker.
Heidelberg's dødedans, apoteker

Dette giver sommetider en goddag-mand-økseskaft virkning: Døden kommer anstigende, energisk, frisk, ironisk - endda humoristisk - mens menneskerne ignorerer Dødens ord, præsenterer sig selv for læseren, og kommer med deres klage. Dette er tydeligst i slutningen af dansen, hvor barnet kalder på sin mor: »Åh min kære moder […] Hvordan kan du forlade mig nu?«, mens moderen ignorerer Døden og svarer sønnen: »Åh barn, jeg ville have frelst dig;«.

De 24 faste dansere i Der Oberdeutsche vierzeilige Totentanz er i denne version udvidet med en apoteker. Danserne kommer ikke i samme rækkefølge, som i de andre versioner, men det kan skyldes en fejl, da bogen blev bundet ind i samlebogen. En del af billederne har nemlig (spejlvendte) numre: jurist (13), adelsmand (16), adelsdame (17), købmand (18), nonne (19), kok (21), bonde (22), tigger (20), moder (24) og barn (23). Disse numre ville passe, hvis bladene kom i den traditionelle orden, og uden apoteker. Man ser også, hvordan moderens replik: »Åh barn, jeg ville have frelst dig« tydeligvis er et svar på barnets klage, selvom de er placeret omvendt i bogen.

Ingen vil beskylde bogen for at være stor kunst, men husk, at det er en blokbog, hvilket betyder, at hele siden — både tekst og billeder — er skåret ud af samme blok. Send derfor en venlig tanke til kunstneren: Ikke bare har han måttet skære teksten spejlvendt, men træsnit er højtryk, d.v.s. at det er alt træet mellem bogstaverne, der skal skæres væk.

Bemærk, at Døden er Des med de fleste (ir, euch, ewr), men er dus (du, dich, deyn) med kok, bonde, tigger og barn.

Kilder

Yderligere oplysning

Første
side


Op til Døden fra Lübeck