Heidelsberg's Blokbog

Prædikant
Pave
Kejser
Kejserinde
Konge
Patriark
Ærkebiskop
Kardinal
Biskop
Hertug
Greve
Ridder
Abbed
Jurist
Kannik
Læge
Adelsmand
Adelsfrue
Købmand
Apoteker
Nonne
Kok
Bonde
Tigger
Moder
Barn
Teksten
Barnet: "Nu skal jeg danse og kan endnu ikke gå".
Heidelberg's blokbog, Barn

På universitet i Heidelberg befinder sig en gammel bog fra 1455-1458, der i virkeligheden er 7 små blokbøger, der er indbundet sammen. En af disse 7 bøger regnes for verdens ældste trykte dødedans.

Teksten er dog endnu ældre. Det er den såkaldte Oberdeutscher vierzeiliger Totentanz, som vi bl.a. kender fra et manuskript fra 1443-1447, og som vi finder mere udviklet i dødedansen i Basel fra ca. 1440.

I forhold til manuskriptet fra 1443-1447 er der sket det, at Døden har fået en replik til hver danser. Oprindeligt var teksten en lang række af klager fra døende mennesker i alle samfundets lag, men i den bog, vi kigger på her, opfordrer Døden den enkelte deltager til dans. Dermed er monologerne tilsyneladende blevet til dialoger.

Udover de 24 faste dansere tilføjes en apoteker.
Heidelberg's blokbog, apoteker

De 24 faste dansere fra Der Oberdeutsche vierzeilige Totentanz er i denne version udvidet med en apoteker. Danserne kommer ikke i samme rækkefølge, som i de andre versioner, men det kan skyldes en fejl, da bogen blev bundet ind i samlebogen. Der er byttet om på patriark, ærkebiskop og kardinal, på biskop og hertug, på ridder og abbed, på kok, bonde og tigger og på mor og barn. Man ser også, hvordan moderens replik: »Åh barn, jeg ville have frelst dig« tydeligvis er et svar på barnets klage: »Åh min kære moder […] Hvordan kan du forlade mig nu?«, selvom de er placeret omvendt i bogen. Den første prædikant er placeret bagerst i dansen (men jeg har flyttet ham foran).

En del af billederne har (spejlvendte) numre, nemlig: jurist (13), adelsmand (16), adelsdame (17), købmand (18), nonne (19), kok (21), bonde (22), tigger (20), moder (24) og barn (23). Disse numre ville passe, hvis bladene kom i den traditionelle orden, og uden apoteker.

Ingen vil beskylde bogen for at være stor kunst, men husk, at det er en blokbog, hvilket betyder, at hele siden — både tekst og billeder — er skåret ud af samme blok. Send derfor en venlig tanke til kunstneren: Ikke bare har han måttet skære teksten spejlvendt, men træsnit er højtryk, d.v.s. at det er alt træet mellem bogstaverne, der skal skæres væk.

Bemærk, at Døden tiltaler de fleste i den høflige flertalsform: ir, euch og ewr, svarende til det gamle danske "I", "eder" og "eders", men er dus (du, dich, deyn) med kok, bonde, tigger og barn.

Klik på billederne for at læse dialogen

Pave
Heidelberg, Pave
Kejser
Heidelberg, Kejser
Kejserinde
Heidelberg, Kejserinde
Konge
Heidelberg, Konge
Kardinal
Heidelberg, Kardinal
Patriark
Heidelberg, Patriark
Ærkebiskop
Heidelberg, Ærkebiskop
Hertug
Heidelberg, Hertug
Biskop
Heidelberg, Biskop
Greve
Heidelberg, Greve
Abbed
Heidelberg, Abbed
Ridder
Heidelberg, Ridder
Jurist
Heidelberg, Jurist
Domherre
Heidelberg, Domherre
Læge
Heidelberg, Læge
Adelsmand
Heidelberg, Adelsmand
Adelsdame
Heidelberg, Adelsdame
Købmand
Heidelberg, Købmand
Apoteker
Heidelberg, Apoteker
Nonne
Heidelberg, Nonne
Krøbling
Heidelberg, Tigger/ Krøbling
Kok
Heidelberg, Kok
Bonde
Heidelberg, Bonde
Barn
Heidelberg, Barn
Moder
Heidelberg, Moder

Kilder

Yderligere oplysning

Første
side