Alle stænder

Alle stænder
Figuren, Figuren: Alle stænder

    Der doit
NU kümmet her fürt von allem stait
Welych hye vor dißer dantze nyt enhait.
Uwer ist vijll ich byn alleyn
Doch ůberwinden ich uch alle gemeyn
Uwer tzijt ist kommen yr müßet sterben
Langer tzijt mogent yr nyt erwerben
Synt yr gottes frunde das ist uch güt
Ist des nyt so fart yr in der hellen gluit.

    Døden
Nu kom frem her fra alle stænder,
som endnu ikke er med i denne dans.
I er mange, jeg er alene;
alligevel overvinder jeg jer alle sammen.
Jeres tid er kommet; I må dø.
I kan ikke opnå længere tid.
Er I Guds venner, er det godt for jer.
Hvis ikke, farer I til Helvedes gløder.

 

    von allem staidt
ACh leyder wie iůngk wie alt wir syn
Wyr mogen nit engan den henden dyn
Got uber vns nu erbarme
Wyr syn rych oder arm
Wir müßen alle in das dantz hůß
Da geet alle vnßer freud vß
Maria aller iůngkfrauwen eyn kron
Hijlff das vns werde der ewig lone.

    Alle stænder
Ak desværre, hvor unge, hvor gamle vi er,
kan vi ikke undslippe dine hænder.
Må Gud nu forbarme sig over os.
[Om] vi er rige eller fattige,
vi må alle ind i dansehuset.
Der forsvinder al vores glæde.
Maria, en krone for alle jomfruer,
hjælp os, at vi får den evige løn.