Købmanden

Købmand
Figuren, Figuren: Købmand

    Der doit.
IR kauffman sijt worden rych
Vnd meynent in uwerem synne glich
Ir endorfft vff nyemant geben
Vnd wollt noch sere lange leben
Hettent yr uch vor sunden gehůt
Des hüilff uch mee dan alle uwer güt
Vnd uch bereyt tzu sterben
So mocht yr nü genade erwerben.

    Døden
De, Købmand, er blevet rig
og mener i Deres sind, som om
De ikke behøver at give nogen noget(1)
og vil stadig leve meget længe.
Havde De vogtet Dem for synder,
hjalp det Dem mere end al Deres gods,
og [havde De] beredt Dem på at dø
så kunne De nu opnå nåde.

 

    Der kauffman
ICh han gelauffen durch berge vnd dail
Durch alle werlt breyt vnd smail
Gesuchet gewyn wie ich mocht
Myn arme sele wenig ich bedacht
Hette ich alles daz güt gewonnen
Das in der werlt ist vnder der sonnen
Daz mocht myr nü gehelffen nyt
Wan dodes krafft myn hertz vmb gijt.

    Købmanden
Jeg har ilet gennem bjerge og dal
gennem hele verden bred og small
[og] søgt vinding, som jeg kunne.
Min stakkels sjæl har jeg [kun] tænkt lidt på.
Havde jeg vundet alt det gods,
der er på jorden under solen,
ville det ikke hjælpe mig nu,
for Dødens kraft griber fat om mit hjerte.

Fodnoter: (1)

Rieger er lidt forvirrende. Først mener han, at det købmanden ikke vil give, er kredit: »auf einen geben bedeutet wohl: einem Credit geben. Der Reichgewordne braucht es nicht mehr, weil er immer zahlen kann und daher doch Credit findet«.

På dansk: "auf einen geben" betyder sandsynligvis: at give en kredit. Den nyligt rige har ikke brug for det længere, fordi han altid kan betale og derfor finder kredit".

Men derefter mener Rieger, at den tekniske oprindelse af talemåden er: »etwas, viel, nicht auf etwa oder auf einen geben«. Vendingen "nichts auf einen geben" betyder, at man ikke regner vedkommende for noget, ikke giver fem flade øre for ham/hende.