Skriveren

Skriver
Figuren, Figuren: Skriver

    Der doit.
SChriber wercktages vnd heyligdages haistü geschryeben
Vnd da bij lützell güdes getryeben.
Vmb wenige schrifft viell geldes genommen
Das brengt gegen got wenig fromen
Schrip eyn instrument vor den dot
Kanstu das yß ist dyr noit
Dyn lekerye gott nümmer lyden mag
Kompt fvrt yß ist hye dyn iüngster dag.

    Døden
Skriver, hverdag og helligdage har du skrevet
og dermed udrettet [kun] lidet godt.
For en smule skrifter har du taget mange penge;
det gør ikke megen gavn [for dig] hos Gud.
Skriv et dokument mod Døden;
kan du det, får du brug for det,
[for] Gud vil ikke tolerere din utugt(1) længere.
Kom frem, det her er din sidste dag.

 

    Der schriber
WAnnen kůmstu du vntzijdiger gast
Du bist mynem hertzen eyn swerer last
Eyn frijhe leben hain ich bijß her gefuret
Geringe gewonnen bald verdoret
Das han ich alle tzijt allso gehalten
Vnd gar kleyn gesorget den alten
Mocht ich aber tzijt gewynnen
Ich wollt myn leben baß besynnen.

    Skriveren
Hvorfra kommer du, du ubelejlige gæst?
Du er mit hjerte en tung byrde.
Et frit liv har jeg hidtil ført:
vundet lidt, hurtigt udtørret,
sådan har jeg alle tider holdt det
og bekymret mig meget lidt over alderdommen.
Men hvis jeg måtte vinde tid,
ville jeg tænke bedre over mit liv.

Fodnoter: (1)

lekerye / utugt . . .: grundbetydningen af "lækker" er at slikke (engelsk: "lick") og både på tysk og dansk kan leckerei / lækkeri også hentyde til folk, der lever af at tilfredsstille deres sanser.

Ordbog over Det Danske Sprog har dette eksempel: »da hun ikke saa nogen anden Vis at føde sig paa, tog hun ind til Palle Kromand som Skænkepige og førte der et syndigt Liv i Lækkeri og Urenhed«.

På engelsk har man ordet "lechery", der betyder liderlighed.