Advokaten

Advokat
Figuren, Figuren: Advokat

    Der doit
Ich byn hye der bitter doit
Vorsprech dir were nu not
Mochtestů eynen vorsprechen geyn got gewinnen
Ee das dů furest myt myr von hynnen
Hettestü dich myt goit bedacht
Vnd vnrecht nyt tzu recht gemacht
Bij goide mochtestu gnade befynden
Vnd frolich scheyden von hynnen.

    Døden
Jeg er her, den bitre Død.
Advokat, nu var det nødvendigt for dig,
at du kunne vinde en fortale mod Gud,
før du farer med mig bort herfra.
Har du tænkt på Gud
og ikke gjort uret til ret,
[så] kan du finde nåde hos Gud,
og gladeligt tage afsked herfra.

 

    Der vorsprech
ACh wye byn ich so sere besorget
Dwill der doit nyemandes borget
Ich můß nü auch selbst redde vnd antwort geben.
Von mynem suntlichem leben
Vnrecht macht ich dick tzu recht.
Was krumpf was das macht ich schlecht
Warheyt verkaufft ich vm kleynes güit
Solichs myr nů den schaden dut

    Advokaten
Ak, hvor er jeg så meget sorgfuld,
fordi Døden ikke låner noget til nogen.
Jeg må nu også selv give tale og svar,
omkring mit syndefulde liv.
Uret gjorde jeg tit til ret,
hvad der var krumt, gjorde jeg lige.
Sandhed solgte jeg for småpenge.
Sådant gør mig skade nu.

Holbein: Bissekræmmeren
Holbein Prøvetryk, Kræmmer
Marine-trompet
Marinetrompet

En "Fürsprecher" er en, der taler for andre, altså en slags talsmand.

I det sydlige Tyskland og Schweiz betyder ordet advokat. For-taleren i dansen bliver nu tvunget til at give sin egen for-tale i Guds retssal.

Advokaten ser ud til at have tabt den ene sko, der ligger i baggrunden.

Instrumentet, Døden holder, hedder på tysk Trumscheit og på engelsk marine trumpet. Det er det samme instrument, Holbein viser på scenen med bissekræmmeren (til venstre).

Til trods for navnet er en marinetrompet et strygeinstrument. En marinetrompet kan være op til 2 meter lang, og normalt lader musikerne den tunge ende hvile på jorden. Døden holder den omvendt (både i Doten Dantz mit Figuren og på Holbein's træsnit) og ovenikøbet har Døden ikke engang en bue.