Rådsherren

Rådsherre
Figuren, Figuren: Rådsherre

    Der doit.
DU kluger uß des fursten rade
Yß ist dir auch nu worden tzu spade.
Gelt hastu geschencket genommen
Vnd haist vnderdrückt den frommen
Küm in dyn grap nu schlaffen
Goit will dyn boißheyt straiffen
Wye du myt den armen hast begangen
Ganck fürt du bist nü myn gefangen.

    Døden
Du kloge [mand] fra fyrstens råd,
nu er det også blevet for sent for dig.
Du har modtaget pengegaver
og har undertrykt de fromme.
Kom i din grav nu; sov.
Gud vil straffe din ondskab,
hvordan du har gjort med de fattige.
Træd frem, du er nu min fange.

 

    der rather
Dye klugheyt myn mych nu wenig bat
Ich sien leyder vor myr myn doden grap
Myn wyngart wiesen ecker vnd erspartes güt
Brenget mych in der hellen glüt
Zu hofe saß ich gern oben an
Was myr vmb sost wart ich gern nam
Eygen brot tzu han verdroß mych tzv aller tzijt
Dar vmb holt der düfel myn sele vnd lyp.

    Rådsherren
Min klogskab nytter min nu [meget] lidt
Jeg ser desværre foran mig min døds-grav.
Mine vingårde, enge, marker og opsparet gods
bringer mig i Helvedes glød.
Ved hoffet sad jeg gerne øverst;(1)
hvad der var gratis for mig, tog jeg gerne;
at spise mit eget brød irriterede mig altid.(2)
Derfor tager Djævlen min sjæl og krop.

Fodnoter: (1) (2)

sidde øverst . . .: måske en reference til farisæerne, der sad øverst i jødernes råd; »de ynder at sidde til højbords ved fester og at sidde øverst i synagogen« (Matthæus 23,6)
eget brød . . .: måske en reference til Paulus' ord til de dårlige kristne: »Sådanne byde og formane vi i den Herre Jesus Kristus, at de skulle arbejde i Stilhed og således spise deres eget Brød« (2 Thessaloniker 3,12).