Broderen / Eremitten

Eremit
Figuren, Figuren: Eremit

    Der doit.
DU bruder salt nů myt myr gain
Vnd salt doch goit ym hertzen hain.
Du hast ane sunde gefurt dyn leben
Zů gottes dienst dich gantz ergeben
Vnd hast gesuchet nyt mere
Dan dyn heyle(1) vnd goittes ere
Du hast ubergeben willen vnd eygen mudt
Vmb gottes willen das ist dyr guit.

    Døden
Du broder skal nu gå med mig
og skal dog have Gud i hjertet.
Du har ført dit liv uden synder
har helt hengivet dig til Guds tjeneste,
og har ikke søgt mere
end din frelse(1) og Guds ære.
Du har frasagt egen vilje og sind
[til fordel] for Guds vilje. Det er godt for dig,

 

    Der bruder
ICh dancken goit von dißer stunden
Dz ich in gehorsamkeyt byn funden.
Nü laiß mych genyeßen allmechtiger goit
Das ich gehalden han dyn gebodt.
Ich hoff auch myner vetter zu genyeßen
Wan ich han gedan daz sye mych hyeßen
Han ich aber woillt wydder streben.
Das woll myr goit vnd sye vergeben.

    Broderen.
Jeg takker Gud i denne stund,
at jeg er fundet lydig.
Nu lad mig nyde, almægtige Gud,
af jeg har holdt dit bud.
Jeg håber også at nyde mine fædre[s gode vilje],
for jeg har gjort, hvad de har befalet,
men havde jeg været ulydig,
så ville Gud og de tilgive mig.

La Danse Macabre slutter med eremitten
Guy Marchant, Degn og eremit
Basel: Waldbruder
Merian, Eremit

Der er lidt usikkert, hvad slags "broder" der er tale om. Det kunne være en munk, men dem har vi jo lige haft to af: den onde munk og den gode munk. Desuden har denne "broder" tydeligvis ikke tonsur.

Den franske Danse Macabre sluttede med en eremit (billedet til venstre, og "broderen" kunne være en "Waldbruder" ligesom eremitten i Basel: »Todt zum Waldbruder: BRuder komm du auß deiner Clauß« (billedet til højre).

Der er dog andre muligheder. Forfatteren kunne tænke på "Brødrene af Fælleslivet", en slags munke- og nonne-orden, der dog ikke havde afgivet et decideret løfte. Lidt i stil med beginerne.

Fodnoter: (1)

heyle . . .: Normalt betyder "Heil" helbred/sundhed, men i denne sammenhæng tænkes der tydeligvis på "Seelenheil", altså frelse af sjælen.