Kroværten fra Bingen

Krovært
Figuren, Figuren: Kroejer

    Der doit.
HEr wyrt her wirdt von bingen
An dyßen reyen must du nu springen.
Vil boßheit hast du begangen
Myt falscher spijse vnd myt wyn langen
Dů hast gehalten lůde allerley
Dye myt flüchen vnd schweren hatten eyn groiß geschrey.
Des bist dü eyn vrsach gewesen
Bid goit das dyn sele moge genesen.

    Døden
Hr. Vært, Hr. Vært fra Bingen,
til denne række må du nu springe.
Du har begået mange dårlige ting,
med falske retter og fortyndet vin.
Du har huset al slags folk,
som med banden og sværgen har larmet højt.
Det har du været årsag til.
Bed gud, om at din sjæl må blive reddet.

 

    Der wirt
ICh hain off vijll folcks gewartet
Das ein duppelt(1) das ander kartet
Ich suchte tzijtliches gůit
Glich also der reüber důt
Wydder got vnd widder recht
An dem herrn vnd auch an dem knecht
Sollt ich aber nu nyt sterben
Ich getruwete mych beßeren vnd gnade erwerben.

    Kroværten
Jeg har beværtet mange mennesker
Den ene spillede terning,(1) den anden kort.
Jeg søgte forgængelige goder,
ligesom også røveren gør.
Imod Gud og imod retfærdighed,
Fra herrerne og også fra knægten.
Men skulle jeg nu ikke dø,
ville jeg forbedre mig og opnå nåde.

Zimmern, krovært
Zimmern, Zimmern, Krovært

Bingen er en by ved Rhinen, og dette er en af grundene til, at denne dødedans også kaldes "Mittelrheinischer Totentanz".

Bag værten ser man ølstangen med en krans. Stangen, som måske var den samme, der var blevet brugt til at røre i brygget, signalerede, at her blev solgt øl og vin, og gjorde myndighederne opmærksom på, at de kunne komme og inspicere kvaliteten af det nye bryg.

Den samme bekransede stang optræder også i manuskriptet i Kassel, men ikke i Zimmern's dødedans (billedet til venstre).

Fodnoter: (1)

Duppel . . .:: Hasardspil med terninger.

Reglerne skifter fra sted til sted, og det er usikkert, om navnet kommer af "dobbelt" eller af latin "tabula". Det sidste ville indikerer et brætspil.

Dobleri blev synonymt med hazard. Tag f.eks. det danske skuespil Kort Vending, hvor dobleri konstant nævnes sammen med værtshuse, druk og hor: »Oc dricke och doble oc løbe wthy kroo« (503), »Alltt mitt gotz oc ridder eyge, Som dobler oc drancker gierne pleyge« (975-976), »The haffue saa lenge druckiitt oc dobliitt« (1631), »Ett exempell maa ieg nu andre werre, Theris gods mett dobell oc drick forterre« (2519-2520), »Handtt drack oc bolliitt ßaa lenge mett hinde, […] Saa tog hand tiill att doble tiill mett« (2547-2549), »Lade drick oc dobbell oc skøger fare« (2576), »Ieg drack oc doblett bode dag oc natt« (3039) og »Vortt gods handtt dricker oc dobler bortt« (3207).