Barnet

Barn
Figuren, Figuren; Barn

    Der doit.
IUnck nü geborns kyndelyn.
Eyn ende hait nü dz leben dyn.
Dye werlt mocht dich betriegen
Beßer ist yß du sterbest in der wiegen
Dan hye ist keyn blibende stat(1)
Du haist auch der werlt luste nyt gehabt
Wie woill dyr ist gesatzet eyn langes tzijll
Das en badt dych nu nyt viell.

    Døden
Unge nyfødte spædbarn.
En ende har nu dit liv
Verden kunne have bedraget dig,
[så] det er bedre, at du dør i vuggen,
for her er ikke en blivende stad.(1)
Du har også undgået verdens lyster.
Selvom du havde fået lang frist,
hjalp det dig ikke stort nu.

 

    das iunge kindt.
A. A. a. ich enkan noch nit sprechen
Hüde geborn hüde müß ich auff brechen:
Wand keyne stůnde mag ich sicher syn
Wie woll ich byn eyn kleynes kyndelyn
Dyß merckent alle gar eben
Ich han noch nyt leren leben
Vnd müß doch sterben also bald
Als woill stirbet das iůnge als das alde.

    Det unge barn
Ah, ah, ah. Jeg kan endnu ikke tale.
I dag født, i dag må jeg bryde op,
for jeg vil på intet tidspunkt være sikker,
selvom jeg er et lille spædbarn.
Bemærk alle dette nøje:
Jeg har endnu ikke lært at leve,
og må dog alligevel dø så snart.
De unge dør såvel, som de gamle.

La Danse Macabre
Guy Marchant, Franciskanermunk og barn
Zimmern: Barnet / børnene
Zimmern, Zimmern, Barn

Barnet er meget tydeligt inspireret af den tilsvarende dialog i La Danse Macabre. Dødens ord: »IUnck nü geborns kyndelyn« svarer til de franske: »Petit enfent na guere ne« - lille barn, for nyligt født.

Barnets svar er næsten ordret det samme: »A. a. a. ie ne scay parler. Enfant suis: iay la langue mue. Hier naquis: huy men fault aller« — Ah. ah. ah. Jeg har ikke lært at tale. Jeg er et barn, min tunge er stum. I går født, i dag må jeg bort.

Ovenikøbet følger den tyske tekst lige her den franske opbygning ved altid at lade den ottende linie være en slags motto: »Ainsi tost meurt ieune que vieulx« — De unge dør så hurtigt, som de gamle.

I Zimmern's dødedans er billedet ændret, så der er to børn: Et nyfødt barn i vuggen og et større barn med en vejrmølle. Billedet ligner det i Füssen.

Fodnoter: (1)

en blivende stad . . .: en hentydning til Hebræerne 13,14 »thi her have vi ikke en blivende Stad, men vi søge den kommende«, som på tysk lyder: »Denn wir haben hie keine bleibende Statt, sondern die zukünftige suchen wir«.