Våbendrageren

Våbendrager
Figuren, Figuren: Våbendrager

    Der doit
Kum her nach du wapendreger
Du hast geschlaffen vff hartem leger.
In striden groß arbeit gehabt
Das dich nü gar wenig badt
Dyner glich ist mancher geselle.
Den vijll swerer wyrt dye helle
Dan eynem monich das hymelrich
Yr beyder arbeyt ist gar vnglich

    Døden
Følg her, du våbendrager.
Du har sovet på hårde lejer;
i kampe [har du] haft stort arbejde.
Det hjælper dig meget lidt nu.
Mange svende er som dig,
der vil få det meget sværere i Helvede,
end en munk i Himmeriget.
Jeres begges arbejde er helt forskelligt.

 

    Der wapendreger
O Heiliger crist dyn vrteyll ist gerecht.
Were ich biß her gewest eyn(1) knecht.
Vnd dynes lydens wapen getragen
So bedorffte ich nů nyt clagen
Nü han ich gedyenet werntlichen herren
Gestanden nach tzijtlichem güt vnd ere
Was myr ist worden tzü lone
Das hilfft mych nü nyt eyn bone.

    Våbendrageren
Åh, Hellige Kristus, din dom er retfærdig.
Hvis jeg indtil nu havde været din(1) tjener
og båret din lidelses våben,
så behøvede jeg ikke at klage nu.
Nu har jeg tjent verdslige herrer,
stræbt efter jordisk gods og ære.
Det, der blev min belønning,
hjælper mig nu ikke en bønne.(2)

Holbein: Dødens våbenskjold
Holbein Prøvetryk, Våbenskjold
Dødens våbenskjold af Albrecht Dürer
Dødens våbenskjold af Albrecht Dürer

Det havde gavnet våbendragerens frelse mere mere at være Jesus' tjener og at bære Jesus' våbenskjold: Arma Christi, Kristi våben, også kaldet Jesu marterredskaber.

Våben skal (også) forstås i en heraldisk sammenhæng, som billedet foroven viser. Se evt. Holbein's Dødens våbenskjold, Die wapen deß Thotß.

Fodnoter: (1) (2)

eyn . . .: de tre trykte udgiver skriver alle "eyn", men manuskriptet i Kassel siger "din".

Dette giver meget mere mening i sammenhængen, eftersom våbendrageren allerede er en tjener.

ikke en bønne . . .: nogle udtryk er ældre, end man tror.

Sammenlign med Dødens ord til rytteren i Dodendantz: »dine store ord hjælper dig ikke en bønne«.