Greven

Greve
Figuren, Figuren: Greve

    Der doit.
TRedet furt yr graue von edeler art
Ich fuir uch gar eyne wilde fart
Vijl homůdes hayn ich von uch geschryeben
Den yr uber paffen vnd leyen haint gedryeben
Nü komment ich bynß der doit
Vnd will vch brengen in groiße noit
Biddent goit vmb gnade das raden ich
Vff das er uch nyt verdüme ewenclich.

    Døden
Træd frem, De greve af ædel stamme;
jeg fører Dem sandelig på en vild færd.
Jeg har noteret mig Deres store hovmod,
som De har bedrevet over gejstlige og lægfolk.
Kom nu, det er mig, Døden
og [jeg] vil bringe Dem i stor nød.
Bed Gud om nåde, det råder jeg,
for at han ikke skal fordømme Dem evigt.

 

    Der graue.
ACh ich wolt dz ich nu künde
Goit tzü hülffe han vnd syne frunde
All heyligen vnd güde lude
Vmb gnade tzü herwerben noch hüde
Solt ich dan lenger leben
Ich wollt mych beßern vnd almusen geben
Myn testament also woll besetzen
Daz paffen vnd leyen mochte ergetzen.

    Greven
Ak, jeg ønsker, at jeg nu kunne
have Gud til hjælp og hans venner,
alle hellige og gode mennesker
for at opnå nåde på denne dag
Skulle jeg så leve længere,
ville jeg forbedre mig og give almisser.
Mit testamente ville jeg også sætte op,
så gejstlige og lægfolk måtte glædes.

Zimmern, greve
Zimmern, Zimmern, Greve

I Zimmern's dødedans har Grev Zimmern valgt at tegne sig selv, og fanen er ændret fra tre leoparder til Grev Zimmern's eget våbenskjold: En løve med hellebard.