Hertugen

Hertug
Figuren, Figuren: Hertug

    Der doit.
DU bist eyn hertzog gewesen
Nyemant mochte vor dyr genesen.(1)
Er wer arm oder rich.
Du meynst nyemant were dynen glych
Groiß gůt vnd ere haistu beseßen
Vnd gots da myt vergeßen
Eyn end hat nu dyn hoger můt
Ganck furt anders yß düt dyr nummer gut.

    Døden
Du har været en hertug.
Ingen kunne undslippe dig,(1)
om han var fattig eller rig.
Du mener, at ingen er din ligemand.
Stor ejendom og ære har du ejet
og dermed glemt Gud.
Dit hovmod har nu en ende.
Gå frem, du har ikke længere noget valg.

 

    Der herczog.
SAll ich dan nyt langer leben
Vnd sal min herschafft vbergebe[n]
Ritter knecht vnd hyndersasszen
Myn gůt myn ere als hynderlaßen
Vnd von alle dem nit furen dar
Da ich nü selber hynen far
Das ich dan nyt in armüdt alle myn dage
Got gedyenet hab das ist myn clage.

    Hertugen
Skal jeg så ikke leve længere,
og skal jeg overlade mit herredømme?
Riddere, knægte og husmænd,
min ejendom, min ære, efterlade alt
og ikke føre noget af det med derhen,
der hvor jeg nu selv farer hen?
At jeg så ikke i armod alle mine dage
har tjent Gud, det er min klage.

Fodnoter: (1)

genesen . . .: normalt betyder "vor […] genesen" at blive rask igen, efter at man er blevet såret af en eller anden.

Men den oprindelige betydning, er at undgå at blive såret til at begynde med, f.eks. ved at undslippe vedkommende.