Kejseren

Kejser
Figuren, Figuren: Kejser

    Der doit
HEr keyser nü komment yß ist zyt
Uwer maicht geet durch all dye werlt wijt.
Hette vwer keyserlychs swerdt
Dye heyden betzwungen vnd bekert
Frieden gemacht vnd nach recht gestanden
In steten in allen landen
So würde uch aůch nü gegeben
Goittes hulde vnd ewiges leben.

    Døden
Hr. Kejser, nu kom, det er tid.
Deres magt rækker over hele den vide verden.
Havde Deres kejserlige sværd
undertvunget og omvendt hedningerne,
skabt fred og stået for retfærdighed
i byer [og] i alle lande,
så ville De også nu blive givet
Guds nåde og evigt liv.

 

    Der kaiser
SAll vnd můß ich nü sterben
Vnd keynen vertzüg von dyr erwerben
Groiß gůt vnd ere hain ich besessen
Was badt mych min groß vermessen
Ich meynet du soltest schonen
Keyserlichs applas(1) vnd myner kronen
So des nyt en ist dar vmb ůff erden
Keyn mentsch mag dyn entragen werden.

    Kejseren
Skal og må jeg nu dø
og ikke få nogen udsættelse af dig?
Stort gods og ære har jeg besiddet.
Hvad hjælper mig min store tapperhed.
Jeg syntes, du skulle skåne
kejserligt æble(1) og min krone.
Sådan er det ikke, derfor, på jorden
kan intet menneske unddrage sig dig.

Kejserens sidste linie er problematisk. "Enttragen" med dobbelt T betyder at tage bort / bære bort, ligesom det danske "unddrage", der mest betyder at fratage folk noget, de har ret til.

I 1520-oplaget står der i stedet »vertragen«, der er i familie med danske "fordrage".

I Zimmerns dødedans er linjen skrevet om: »So das nit ist aüf erden hie / Von dier entran kain mensche nie«. Entrinnen betyder at løbe bort / undslippe.

Fodnoter: (1)

applas . . .: Sådan staves ordet i 1488- og 1492-udgaverne, i Kassels manuskript staves det »aplaiß«, mens det mangler i 1520-oplaget.

Der er dog ikke megen tvivl om, at det ikke handler om aflad (moderne tysk: Ablass), som kejseren jo ikke har noget at gøre med, men derimod om det rigsæble, han holder i hånden.