Kapellanen

Kapellan
Figuren, Figuren: Kapellan

    Der doit
HErr Cappellan yr kont gar sußlichen klaffen
Bij den leyen vnd auch bij den paffen
Den psalter kont yr noch nyt gelesen
Vnd mag niemant vor uwer meisterschafft genesen
Laßt lijgen uwer birret vnd uwer solen(1)
Ir synt myr nü gantz entpfolen
Uwer klipp klapp vnd doricht sagen
Kan den doit nyt veriagen.

    Døden
Hr. Kappelan, De kan plapre ganske dejligt
til de ulærde og også til de gejstlige.
Salmebogen kan De dog ikke læse,
og Deres mesterskab kan ikke helbrede nogen.
Lad Deres baret ligge og Deres stola.(1)
De er nu helt overgivet til mig.
Deres snik-snak og tåbelige tale
kan ikke bortjage Døden.

 

    Der cappellan
Eyn byrret drüg ich als meyster ypocras
Dick geprediget das ich nye gelaß
Ich sucht gut mit tzijtlicher ere
Kleyn was ich von der lere
Den wolffe lyeß ich dye schaff tzü bijsszen
Eyn beyn von dem andern rijßen
Dye myr myn herr befolen hat inn trüwen
Das wirt mych nü vnd ewigklichen rüwent

    Kapellanen
Jeg bar en baret som mester Hippokrates.(2)
Ofte prædikede jeg, hvad jeg ikke havde læst.
Jeg søgte goder med verdslig ære,
jeg var ikke meget for den [kristne] lære.
Jeg tillod ulvene at bide fårene
at rive et ben fra den anden,
dem, som min herre har betroet mig.(3)
Det vil jeg nu og evigt angre.

Fodnoter: (1) (2) (3)

stola . . .: bånd på katolsk præstedragt.

Der står ganske vist "solen" i 1488-oplaget, 1492-oplaget og manuskriptet i Kassel (i 1520-oplaget er teksten skrevet om), men Max Rieger mener, det skal læses som "stolen".

Hippokrates (460 - mellem 375 og 351 f.Kr.) var en græsk læge, der regnes som lægekunstens fader. Han gik naturligvis aldrig med en "biretta", der først blev opfundet i Middelalderen.

Masser af gejstlige bærer en "biretta", men den er normalt firkantet, selvom kapellanens hat ser rund ud på billedet.

Fårene er naturligvis menigheden. Det er vel en hentydning til Jesus' sidste ord til Peter:

Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine lam!"
Igen, for anden gang, sagde han til ham: "Simon, Johannes' søn, elsker du mig?" Han svarede: "Ja, Herre, du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vær hyrde for mine får!"
Jesus sagde til ham for tredje gang: "Simon, Johannes' søn, har du mig kær?" Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: "Har du mig kær?" og han svarede ham: "Herre, du ved alt; du ved, at jeg har dig kær." Jesus sagde til ham: "Vogt mine får!

(Johannes 21,15-17)