Præsten

Præst
Figuren, Figuren: Præst

    Der doit
HEr perner yr müßet maisszen uwer meyen.
Vnd springen myt myr an dißen reien
Ich han vorn ane geschrieben
Das yr gots dyenst nyt hant getryeben
Vnd uwern schoffgyn boße exempel geben
Dar vmb verlyest yr das ewig leben
Vwer opper kyrch gůt vnd ere
Siehent yr nů vnd nummer mee.

    Døden
Hr. Præst, De må dæmpe Deres glæde,(1)
og springe med mig til denne række.
Jeg har tidligere skrevet ned,
at De ikke har udført Guds tjeneste,
og givet Deres lam et dårligt eksempel.
Derfor mister De det evige liv.
Deres messeoffer, kirke, gods og ære,
ser De nu og aldrig mer.

 

    Der pferner
HEtte ich myn schafflyn woill behut
Als eyn rechter hyrtt dut.
Sye vnd mych ane sunde bewart
Frolich für ich diße leste fart
Nu han ich gesucht zijtlichs gůt
Als der falsch hyrt důt
Dar vmb ich mych sere betrüben
Got wolle doch das beste pruben.(2)

    Præsten
Havde jeg vogtet mine lam vel,
som en rigtig hyrde gør,
bevaret dem og mig uden synder,
[så] tog jeg glad på denne sidste færd.
Nu har jeg søgt verdslige goder,
som den falske hyrde gør.
Derfor bedrøver jeg mig meget.
Gud vil dog udøve det bedste.(2)

Fodnoter: (1) (2)

Se nederst på siden om kardinalen for en diskussion af ordet »meyen«.

De fleste af disse betydninger, f.eks. at pynte sig, bejle, plukke blomster, besøge venner, o.s.v, kan ikke anvendes her, eftersom de er udadvendte aktiviter, som præsten ikke kan "dæmpe", når han først er død. Derfor må Døden hentyde til en indre følelse af glæde.

pruben . . .: Ordet »prüfen« havde tidligere nogle bi-betydninger: ordne og sætte i rette, forårsage, udruste osv.

Grev von Zimmern undgår det forældede ord og skriver "üben": Gud ville udøve sin barmhjertighed på mig.

»Deß halben ich mich billich thú betrüben
Got wöll seÿn barmhertzickait an mier üben
«.