Kardinalen

Kardinalen
Figuren, Figuren: Kardinal

    Der doit
HErr Cardinal nü springet an dißen reyen
Mytt uwerm mantell hant yrr gain meyen
Mych duncket üch verwünder dyß fart
Nü komet vnd offenbart
Uwer sund dye yr haint begangen
Groiß ere hait uch vmbfangen
Uwer mantell vnd roder hůdt
Kleyn hůlffe geyn myr nü dut.

    Døden
Hr. Kardinal, spring nu ind i denne række.
Med Deres frakke har De fjollet rundt.(1)
Jeg tror, De undrer Dem over denne rejse.
Kom nu, og åbenbar
Deres synder, som De har begået.
Stor ære har De modtaget.
Deres frakke og røde hat
hjælper [Dem] nu lidet mod mig.

 

    Der Cardinal.
MAntell vnd hůt sollent mir nit schaden
Ich han mych sost vijl vberladen
Mit gierheit in tzijtlichem gůt
Glych als der straißenrauber dut
Mocht ich des noch quidt werden
Dwill ich noch byn off erden
Ich hoffte goit sollt myr gnedig syn
Vnd erloisen üß ewiger pyn.

    Kardinalen
Frakke og hat vil ikke skade mig.(2)
Jeg har ellers overfyldt mig selv
med gerrighed efter jordiske goder,
ligesom landevejsrøveren gør.
Kunne jeg dog blive af med det,
mens jeg stadig er på jorden,
[så] kunne jeg håbe, at Gud ville være mig nådig,
og redde [mig] ud af evig pine.

Døden kritiserer, vistnok, kardinalen for at have "gået og majet". Oprindeligt betød "maien" at "gøre sig som maj måned" ved at pynte sig med grønt løv og blomster — ligesom den unge mand og den unge kvinde har gjort. Det samme ord har vi på dansk i "at maje sig ud" og "udmajet".

At "gå og maje" kunne betyde at plukke de første majblomster, og der var selvfølgelig stor glæde ved at "komme ud at maie": »At lade mig deeltage i at "komme ud at maie" som efter Datidens Skik var Skolens eneste Feriedag, hvilken den tilbragte med en Forlystelse i det Grønne, havde mine Forældre ikke Raad til, […]«

På engelsk skrev Robert Herrick (1591-1674): »Come, my Corinna, come, let's go a-Maying«, mens Edith Nesbit (1858-1924) skrev: »May Day Will you go a-maying, a-maying, a-maying, Come and be my Queen of May and pluck the may with me?«

Ifølge Grimms ordbog havde "maien gehen" mere specifikke betydninger lokalt — som »minnen oder freien gehen« (at gå ud for at elske og at fri), og ved Rhinen (hvor denne dans foregår) kan det blot betyde at besøge en ven for at få en sludder: »rheinisch ist davon noch übrig maien, einen freund besuchen, um mit ihm zu plaudern«

I Elsass / Alsace (på bredden af Rhinen) betød "meien gehen" også at gå på besøg, og det var åbenbart ikke begrænset til maj måned. Man havde udtrykket "Maiengänger", der betød: »Frau, die immer in anderen Häusern auf Besuch ist«, altså en kvinde, der altid er på besøg i andre huse. Ligesom borgerinden er.

Uanset hvilken af disse betydninger, Døden har i tankerne, er der ingen af dem, der falder ind under en kardinals jobbeskrivelse.

Strengt taget kunne "meyen" også have at gøre med "at meje" (moderne tysk: Mähen), men det ville være en underlig anklage at komme med overfor kardinalen, især fordi det normalt er Manden med Leen, der er ude at meje. Som Døden siger i starten af Des Dodes Dantz: »Ick wyl iw alle myt desser setzen vmme meyen«, "med denne le vil jeg meje jer alle ned".

Fodnoter: (1) (2)

Oversættelsen er usikker. "Meyen" kunne i gamle dage betyde at "gøre sig som maj", altså pynte sig med grønt løv.

Se diskussionen nederst på siden.

Lemmer fortolker det som "Frakke og hat skulle have beskyttet mig mod at blive skadet".