Doten dantz mit figuren, instrumenterne

Der doten dantz: Pave
Figuren, Figuren: Pave
Official
Donaueschingen, Official

En af de ting, der kendetegner Der Doten dantz mit figuren, er det meget store antal musikinstrumenter, Døden behersker. Antallet er langt større end i andre dødedanse,

Til sammenligning havde den franske Danse Macabre slet ingen musik (først i andet oplag blev der tilføjet fire dødningemusikere), dansen i Lübeck havde en fløjte i starten, og Tallin har en sækkepibe i starten.

I Oberdeutsche vierzeilige Totentanz bliver musikudvalget udvidet en anelse. Døden kommer »mit seyner pfeyfen geschrey« ("med sin fløjtes skrig") og siger til paven: »merkt off meyner pawken don« ("bemærk mine paukers tone").

Der Doten Dantz giver alle disse danse baghjul: Ud af 38 scener er der kun tre, hvor Døden ikke håndterer et eller andet instrument: Trompet, orgel, harpe, triangel, klokker, o.s.v. Antallet af forskellige instrumenter er ikke bare imponerende i en dødedans-sammenhæng: Der Doten dantz mit figuren er en vigtig kilde til viden om musikinstrumenter i den sene middelalder.

Knipseinstrumenter

Danse Macabre, 1485.
Lut og bue.
Guy Marchant: Troubadour
Antoine Verard:
Mistet lut, men fløjte i hånd
Antoine Verard: Troubadour

Det eneste musikinstrument, der optræder i førsteudgaven af La Danse Macabre er den lut, som troubadouren har mistet, og som ligger på jorden. Der ligger også en bue, hvilket er underligt, eftersom en lut ikke er et strygeinstrument. Måske er det for at vise spændvidden i troubadourens musikalske færdigheder, at han ikke kun behersker et enkelt instrument. Mange af de senere udgaver viser ham også med en fløjte i hånden, men ingen bue (billedet til højre).

I Der Doten Dantz mit Figuren er der flere slags lutter. Til rådsherren ankommer Døden med en slags guitar med tre strenge, der egentlig er en formindsket lut. Til værten er der tale om en afart af lutten, nemlig en cister.

Grev Zimmern tegnede sig selv som den greve, der bliver hentet af den lut-spillende Død, men i Donaueschingen 123 er dette billede (med lut) i stedet brugt til borgmesteren.

I manuskriptet i Kassel spiller Døden på lut for barnet, kannikken, værten og officialen. I Kienzheim har Døden en lut med til kejserinden: »vnd hat ein lut vor in« ("og har en lut foran sig").

Der doten dantz: Greve
Figuren, Figuren: Greve
Der doten dantz: Rådsherre
Tre-strenget guitar / lille lut
Figuren, Figuren: Rådsherre
Der doten dantz: Kroejer
lut / cister
Figuren, Figuren: Kroejer
Der doten dantz: Nonne
Figuren, Figuren: Nonne
Der doten dantz: Ung kvinde
Guitar
Figuren, Figuren: Ung kvinde
Zimmern, Greve
Zimmern, Zimmern, Greve
Zimmern, Krovært
Zimmern, Zimmern, Krovært
Donaueschingen 123, Borgmester
Donaueschingen, Borgmester

I øvrigt er der også en lut i baggrunden af Holbeins maleri af Ambassadørerne.

Der doten dantz: Kannik
Figuren, Figuren: Kannik
Der doten dantz: Ond munk
Figuren, Figuren: Ond munk

Harper forbindes ofte med noget paradisisk og engleagtigt, men Døden kan også benytte sig af en sådan (billeder til højre og venstre).

Harperne bruges flittigt i manuskriptet i Kassel: Nonne, våbendrager, ung mand, advokat og præst. I Kienzheim er der paven, der hentes af Døden med »ein harpffen in der lincken hand«.

Der doten dantz: adelsmand
Figuren, Figuren: Adelsmand
Der doten dantz: Doktor
Psalterium spillet med plekter.
Figuren, Figuren: Doktor

Adelsmanden og doktoren fra Paris hentes til tonerne af et psalterium.

Instrumentet er beslægtet med det dulcimer, der ledsager Holbein's gamle mand.

Marine-trompet

Instrumentet kaldes også for "nonnetrompet"
Figuren, Figuren: Pave
Holbein: Bissekræmmeren
Holbein Prøvetryk, Kræmmer

Dette instrument hedder på tysk bl.a. Trumscheit og på engelsk marine trumpet. Til trods for navnet er en marinetrompet et strygeinstrument. En marinetrompet kan være op til 2 meter lang, og som billedet til venstre viser, lader musikerne normalt den tunge ende hvile på jorden.

Når Døden trakterer "marinetrompeten" bliver den typisk vendt på hovedet eller håndteret som et slags slagvåben. Ofte har døden ikke engang en bue.

I manuskriptet i Kassel har Døden en trompetmarine til doktoren, borgmesteren, hertugen og ågerkarlen. Kardinalen i Kienzheim hentes af Døden, der »treyt ein trumschyt swyschen den beynen oder füesen«.

Der doten dantz: Kardinal
Figuren, Figuren: Kardinal
Der doten dantz: Håndværker
Lille trekantet, tre-strenget marinetrompet. Ingen bue.
Figuren, Figuren: Håndværker
Der doten dantz: Advokat
Lille firkantet to-strenget marinetrompet med to stemmeskruer. Ingen bue.
Figuren, Figuren: Advokat
Zimmern: spiller
Zimmern, Zimmern, Spiller
Donaueschingen 123: borger
Donaueschingen, Borger

Andre strygere

Der doten dantz: Official
Figuren, Figuren: Official

Officialen hentes af Døden med gige / violin og bue.

Det samme gælder den gode munk og håndværkeren i manuskriptet i Kassel. Døden, der henter borgmesteren i dette manuskript har en trompetmarine på ryggen, men der ligger en gige på jorden.

Døden kom til jomfruen i kienzheim og rørte hende med sin gige ved det højre bryst, og inviterede hende til dans med gigen: »ryert die junckfrouw mit der gygen an ann die rechte brust vnd gyget ir zu tantz mit der gygen«.

Sækkepibe

Starten af dansen i Tallinn
Prædikant og Pave
Starten af dansen i Berlin.
Starten af dødedansen i Berlin

Sækkepiben er det eneste instrument overhovedet i dødedansene i Tallinn og Berlin. Andre danse er dog mere veludstyrede, og vi ser sækkepiben i Basel's dødedans, la Danse Macabre fra 1486 såvel som hos Hans Holbein's nar. Selv vildsvin spiller sækkepibe.

Der Doten Dantz mit Figuren overgår dog dem alle, og har flere forskellige modeller. Den fremviser også nogle blærepiber (tysk: Platerspiel, engelsk: Bladder pipe). Disse er lidt i familie med sækkepiben, men er mere enkel med kun en enkelt pibe.

I manuskriptet i Kassel har Døden en sækkepibe hos rådsherren, spilleren, biskoppen og den gode munk. Ågerkarlen i Kienzheim hentes af Døden med »ein sack pfyff mit fünff rörehn«

Der doten dantz: Biskop
Figuren, Figuren: Biskop
Der doten dantz: Abbed
Blærepibe
Figuren, Figuren: Abbed
Der doten dantz: Eremit
Figuren, Figuren: Eremit
Der doten dantz: Borgmester
Blærepibe
Figuren, Figuren: Borgmester
Der doten dantz: Borgerinde
Figuren, Figuren: Borgerinde
Donaueschingen 123: borgerinde
Donaueschingen, Borgerinde

Andre blæseinstrumenter

Der doten dantz: Dansehus
Figuren, Figuren: Dansehus

Dansen åbner i dansehuset (til venstre) med tre skalmejer i forskellige størrelser og en trompet. Skalmejer giver en kraftig lyd, men de kræver meget luft, hvilket er upraktisk, hvis man er en dødning uden læber og lunger. Derfor indgår skalmejer oftest som en del af i en sækkepibe eller blærepibe.

I manuskriptet i Kassel er der skalmejer til abbeden og skriveren. I Kienzheim er der en skalmeje til den unge mand: »hat in der rechten hant ein scharmygen vnd pfifft dem jünglin vff der scharmygen, kört sich mit dem halss vm gegen dem scharmeygen «.

Der er en del trompeter i forskellige faconer. I Kassel er der trompeter til greve, konge, adelsmand, kejser og kardinal. I Kienzheim kom Døden til kejseren med en trompet med en gul fane med ørnen malet på: »Hie kumbt der tod zu dem keyser mit einer trumeten, mit einem gëlen fenlen, mit dem adler am fenlen gemalt«.

Der doten dantz: Pave
Figuren, Figuren: Pave
Der doten dantz: Kejser
Figuren, Figuren: Kejser
Der doten dantz: Ågerkarl
Figuren, Figuren: Ågerkarl
Der doten dantz: Skriver
Figuren, Figuren: Skriver
Der doten dantz: Købmand
Figuren, Figuren: Købmand

Der er mange forskellige horn: I Kassel er der et horn til købmanden. I Kienzheim var der bl.a. til abbeden: »vnd ein horn in beyden henden vnd blosst es vber sich«.

Der doten dantz: Hertug
Figuren, Figuren: Hertug
Der doten dantz: Ridder
Døden har hornet i bæltet
Figuren, Figuren: Ridder
Der doten dantz: Røver
Figuren, Figuren: Røver
Der doten dantz: Spiller
Figuren, Figuren: Spiller
Der doten dantz: Tyv
Figuren, Figuren: Tyv
Der doten dantz: Alle stænder
Figuren, Figuren: Alle stænder

Portativ

Der doten dantz: Præst
Figuren, Figuren: Præst
Kassel: Pave
Figuren, Figuren: Pave

Et portativ var et lille transportabelt (hånd- eller stue)orgel.

Vi ser det også hos de fire dødninge-musikere til Marchant's udvidede La Danse macabre.

I Kienzheim henter Døden biskoppen med et orgel mellem knæene og fødderne: »hat ein orgel zwyschen den knugen vnd den füessen«.

Diverse instrumenter

Der doten dantz: Kapellan
Figuren, Figuren: Kapellan
Der doten dantz: Læge
Figuren, Figuren: Læge

Døden, der henter kapellanen, har en narrekappe med bjælde. I hånden har en en triangel med klirre-ringe.

Til lægen kommer Døden med kastagnetter. Tre skåle med stænger, der er forbundet med hver sin bjælde.

Der doten dantz: Konge
Figuren, Figuren: Konge
Der doten dantz: God munk
Figuren, Figuren: God munk

Der er krigerisk musik til kongen: En "schwegel", eller enhånds-fløjte, og en stortromme.

Den gode munk føres væk til en lille "schwegel" og en tamburin. Den samme kombination ser vi i la Danse Macabre fra 1486.

Der doten dantz: Ung mand
Ukendt instrument
Figuren, Figuren: Ung mand
Kassel: røver
Døden spiller på spade
Figuren, Kassel: Røver

Den unge mand ser ud til at undres ig over det ukendte instrument: En rund, græskar-lignende midte, hvorfra der udgår to halvmåneformede arme.

Strengene kan stemmes med hver sin stemmeskrue, men de kan ikke forkortes, så man kan ikke ændre tonen, mens man spiller.

Det mest originale instrument finder vi dog i manuskriptet i Kassel: Både borgeren og røveren bliver udsat for en trompetsolo på spade.

Eksterne links

For at identificere instrumenterne er der fire kilder:

Yderligere Information