Todten dantz mit figuren (ca. 1520)

Forsiden
Figuren, Todten dantz, 1520
Paven
Figuren, Figuren: Pave

Efter at have været udgivet ca. år 1488 i Heidelberg og igen ca. 1492 i Mainz blev Der todten dantz mit figuren vnd schrifften udgivet endnu en gang i München ca. år 1520 af Johann Schobsser. Til trykningen har Schobsser benyttet to forskellige typer, der ikke kendes før henholdsvis 1515 og 1519.

Rækkefølgen af dansere er den samme som den "logiske", der blev indført i 1492-udgaven, bortset fra at adelsmanden og ridderen bytter plads.

Trykkeren har opgivet de store initialer, så nu er der mere plads til teksten. Der er mange små og store udvidelser, f.eks. bliver »gott« ofte skrevet om til »got der herr«, og »nu« til »yetzundt«.

Enkelte linier er skrevet helt om. Siden med manden der døde uforberedt bliver 8 linier længere, og der tilføjes endnu et lille kapitel med seks linier, der starter: »Merckendt jr frawen vnd jr mann«.

Paven, 1488
Figuren, Figuren: Pave

Træsnittene er de samme som i de forrige udgaver, bortset fra at det sidste billede på kirkegården må være forsvundet, så i stedet bruges det indledende billede af manden, der døde uforberedt en gang mere.

Træsnittene er beskåret anderledes. I oplagene fra 1488/1492 er figurerne ofte for høje til rammen. Se billedet til venstre, hvor pavens krone stikker ud. I oplaget fra 1520 (øverst til højre) er der plads nok i højden, men billedet er beskåret i begge sider.

Bogen blev genoptrykt i 1925, men af uransagelige årsager skriver udgiveren fejlagtigt, at der er tale om »der Mainzer Ausgabe vom Ende des 15. Jahrhunderts«, altså om 1492-oplaget. Se eksternt link.

N.B. Rækkefølgen er den fra 1488

Figuren: Dansehus
Figuren 1488: Figuren: Dansehus
Figuren: Benhus
Figuren 1488: Figuren: Benhus
Figuren: Pave
Figuren 1488: Figuren: Pave
Figuren: Kardinal
Figuren 1488: Figuren: Kardinal
Figuren: Biskop
Figuren 1488: Figuren: Biskop
Figuren: Official
Figuren 1488: Figuren: Official
Figuren: Kannik
Figuren 1488: Figuren: Kannik
Figuren: Præst
Figuren 1488: Figuren: Præst
Figuren: Kapellan
Figuren 1488: Figuren: Kapellan
Figuren: Abbed
Figuren 1488: Figuren: Abbed
Figuren: Læge
Figuren 1488: Figuren: Læge
Figuren: Kejser
Figuren 1488: Figuren: Kejser
Figuren: Konge
Figuren 1488: Figuren: Konge
Figuren: Hertug
Figuren 1488: Figuren: Hertug
Figuren: Greve
Figuren 1488: Figuren: Greve
Figuren: Ridder
Figuren 1488: Figuren: Ridder
Figuren: Adelsmand
Figuren 1488: Figuren: Adelsmand
Figuren: Våbendrager
Figuren 1488: Figuren: Våbendrager
Figuren: Røver
Figuren 1488: Figuren: Røver
Figuren: Ågerkarl
Figuren 1488: Figuren: Ågerkarl
Figuren: Borger
Figuren 1488: Figuren: Borger
Figuren: Håndværker
Figuren 1488: Figuren: Håndværker
Figuren: Ung mand
Figuren 1488: Figuren: Ung mand
Figuren; Barn
Figuren 1488: Figuren; Barn
Figuren: Kroejer
Figuren 1488: Figuren: Kroejer
Figuren: Spiller
Figuren 1488: Figuren: Spiller
Figuren: Tyv
Figuren 1488: Figuren: Tyv
Figuren: Ond munk
Figuren 1488: Figuren: Ond munk
Figuren: God munk
Figuren 1488: Figuren: God munk
Figuren: Eremit
Figuren 1488: Figuren: Eremit
Figuren: Doktor
Figuren 1488: Figuren: Doktor
Figuren: Borgmester
Figuren 1488: Figuren: Borgmester
Figuren: Rådsherre
Figuren 1488: Figuren: Rådsherre
Figuren: Advokat
Figuren 1488: Figuren: Advokat
Figuren: Skriver
Figuren 1488: Figuren: Skriver
Figuren: Nonne
Figuren 1488: Figuren: Nonne
Figuren: Borgerinde
Figuren 1488: Figuren: Borgerinde
Figuren: Ung kvinde
Figuren 1488: Figuren: Ung kvinde
Figuren: Købmand
Figuren 1488: Figuren: Købmand
Figuren: Alle stænder
Figuren 1488: Figuren: Alle stænder
Figuren: Benhus
Figuren 1488: Figuren: Benhus
Kassel: Pave
Figuren 1488: Kassel: Pave
Kassel: Ung kvinde
Figuren 1488: Kassel: Ung kvinde
Kassel: Spejl
Figuren 1488: Kassel: Spejl
Kassel: Røver
Figuren 1488: Kassel: Røver
Kassel: Borgerinde
Figuren 1488: Kassel: Borgerinde
Figuren: Pave
Figuren 1488: Figuren: Pave
Figuren: Barn
Figuren 1488: Figuren: Barn
Figuren: Pave
Figuren 1520: Figuren: Pave

Eksternt link

Yderligere Information