Doten dantz mit figuren (ca. 1492)

Forsiden
Figuren, 1492
Håndskreven note: 1459
1450

Ligesom forgængeren er der ingen oplysninger om, hvor, hvornår og af hvem »Der doten dantz mit figuren. Clage vnd / Antwort schon von allen staten der welt« er trykt.

Eksemplaret i München har det håndskrevne årstal 1459 på forsiden (billedet til højre), og det forledte i gamle dage forskerne til at tro, at dette oplag var ældre end 1488-oplaget, der har påtegningen "1470".

I dag menes det, at bogen er trykt af Jakob Meydenbach i Mainz omkring 1492.

Bogen minder meget om 1488-oplaget. Træsnittene er de samme, og det er teksten også bortset fra ændringer i stavemåden. Billedet af den uforberedte døde bruges en gang mere som en forside (billedet til venstre).

Lægen
Bemærk den plads, der er afsat til store begyndelsesbogstaver.
Figuren, Figuren: Læge

Opbygningen af siderne er også den samme med »clage vnd antwort« i to spalter, der hver starter med et meget stort bogstav. Men tilsyneladende har Meydenbach opdaget midt i processen, at han ikke havde disse store initialer, så selvom der er afsat god plads, er der kun et almindeligt bogstav i tomrummet (billedet til højre)

Rækkefølgen af dansere er lavet kraftigt om og blevet mere logisk. Abbed, doktor, god munk, dårlig munk, eremit og nonne flyttes frem, så de er blandt de gejstlige og lærde, mens borgmester, rådsherre, borger, advokat, skriver, ågerkarl, spiller, tyv og krovært flyttes op blandt byens borgere

I det senere oplag fra 1520 ændres kun lidt i denne rækkefølge.

Moderne Genoptryk

René Wetzel og Anna Sziráki
Puf

Genoptryk i farver af eksemplaret i Bibliotheca Bodmeriana, 2011.

Introduktion af René Wetzel og en oversættelse til fransk af Anna Sziráki.

N.B. Følgende billeder vises i rækkefølgen fra 1488

Figuren: Dansehus
Figuren 1488: Figuren: Dansehus
Figuren: Benhus
Figuren 1488: Figuren: Benhus
Figuren: Pave
Figuren 1488: Figuren: Pave
Figuren: Kardinal
Figuren 1488: Figuren: Kardinal
Figuren: Biskop
Figuren 1488: Figuren: Biskop
Figuren: Official
Figuren 1488: Figuren: Official
Figuren: Kannik
Figuren 1488: Figuren: Kannik
Figuren: Præst
Figuren 1488: Figuren: Præst
Figuren: Kapellan
Figuren 1488: Figuren: Kapellan
Figuren: Abbed
Figuren 1488: Figuren: Abbed
Figuren: Læge
Figuren 1488: Figuren: Læge
Figuren: Kejser
Figuren 1488: Figuren: Kejser
Figuren: Konge
Figuren 1488: Figuren: Konge
Figuren: Hertug
Figuren 1488: Figuren: Hertug
Figuren: Greve
Figuren 1488: Figuren: Greve
Figuren: Ridder
Figuren 1488: Figuren: Ridder
Figuren: Adelsmand
Figuren 1488: Figuren: Adelsmand
Figuren: Våbendrager
Figuren 1488: Figuren: Våbendrager
Figuren: Røver
Figuren 1488: Figuren: Røver
Figuren: Ågerkarl
Figuren 1488: Figuren: Ågerkarl
Figuren: Borger
Figuren 1488: Figuren: Borger
Figuren: Håndværker
Figuren 1488: Figuren: Håndværker
Figuren: Ung mand
Figuren 1488: Figuren: Ung mand
Figuren; Barn
Figuren 1488: Figuren; Barn
Figuren: Kroejer
Figuren 1488: Figuren: Kroejer
Figuren: Spiller
Figuren 1488: Figuren: Spiller
Figuren: Tyv
Figuren 1488: Figuren: Tyv
Figuren: Ond munk
Figuren 1488: Figuren: Ond munk
Figuren: God munk
Figuren 1488: Figuren: God munk
Figuren: Eremit
Figuren 1488: Figuren: Eremit
Figuren: Doktor
Figuren 1488: Figuren: Doktor
Figuren: Borgmester
Figuren 1488: Figuren: Borgmester
Figuren: Rådsherre
Figuren 1488: Figuren: Rådsherre
Figuren: Advokat
Figuren 1488: Figuren: Advokat
Figuren: Skriver
Figuren 1488: Figuren: Skriver
Figuren: Nonne
Figuren 1488: Figuren: Nonne
Figuren: Borgerinde
Figuren 1488: Figuren: Borgerinde
Figuren: Ung kvinde
Figuren 1488: Figuren: Ung kvinde
Figuren: Købmand
Figuren 1488: Figuren: Købmand
Figuren: Alle stænder
Figuren 1488: Figuren: Alle stænder
Figuren: Benhus
Figuren 1488: Figuren: Benhus
Kassel: Pave
Figuren 1488: Kassel: Pave
Kassel: Ung kvinde
Figuren 1488: Kassel: Ung kvinde
Kassel: Spejl
Figuren 1488: Kassel: Spejl
Kassel: Røver
Figuren 1488: Kassel: Røver
Kassel: Borgerinde
Figuren 1488: Kassel: Borgerinde
Figuren: Pave
Figuren 1488: Figuren: Pave
Figuren: Barn
Figuren 1488: Figuren: Barn
Figuren: Pave
Figuren 1520: Figuren: Pave

Eksternt link

Yderligere Information