Doten dantz mit figuren (ca. 1488)

Paven
Figuren, Figuren: Pave
Håndskreven note: 1470
1470

Der er ingen oplysninger om, hvor, hvornår og af hvem »Der doten dantz mit figuren / clage vnd antwort schon / von allen staten der werlt« er trykt.

Eksemplaret i München slutter med det håndskrevne årstal 1470 (billedet til højre), og det forledte forskerne som Rieger og Maßmann til at tro, at dette oplag var nyere end 1492-oplaget, der har påtegningen "1459".

I dag menes det, at bogen er trykt af Heinrich Knoblochtzer, og da han først kom til Heidelberg år 1486, sættes bogen til at være trykt ca. 1488/1489. Der er også lighedspunkter med la Danse Macabre i Paris, og derfor må bogen være nyere end Guyot Marchant's 1485-udgave.

Hver af de 38 danse-scener er opbygget med »clage vnd antwort« i to spalter, der hver starter med et meget stort bogstav.

Barnet
Figuren, Figuren: Barn

Scenerne er nummererede med romertal. Dette nummer er dog ikke en del af træsnittet, men af overskriften: Tag f.eks. barnet til højre: »Der doit.   xxii   das iunge kindt«. Ved en fejl har den unge kvinde og borgerinden begge fået nummer "xxxv", men i eksemplaret i München er dette rettet til "xxxvi" med en pen.

Rækkefølgen er meget underlig. Først kommer ni gejstlige/lærde i dalende rækkefølge fra pave til læge, og så kommer elleve verdslige fra kejser til håndværker (dog med en røver midt i rækken af adel og borgere). Efter disse to rækker kommer ung mand og barn, der ikke tilhører nogle bestemte klasser, og derefter ville dansen normalt være sluttet. Men i stedet for at slutte fortsætter dansen med en tilsyneladende tilfældig flok: krovært, spiller, tyv, dårlig munk, god munk, eremit, doktor, borgmester o.s.v.

En del af forklaringen ligger måske i, at der er tale om to forskellige kunstnere. Den ene står for de to indledende scener: dansehuset og manden, der døde uforberedt, og de 24 første dansere til og med spilleren, mens den anden har fremstillet de 14 sidste dansere fra og med tyven foruden den afsluttende scene i benhuset.

Noget kunne altså tyde på, at udgiveren først har brugt en serie med 24 scener, der bringes i nogenlunde fornuftig rækkefølge, og bagefter har suppleret dansen med de billeder fra en anden serie, som den første manglede.

Denne teori har dog nogle store mangler. Dels slutter den "fornuftige serie" med krovært og spiller i stedet for at stoppe med barnet, og dels forklarer det ikke, hvorfor trykkeren ikke kunne arrangere rækkefølgen mere fornuftigt, som det skete i de senere oplag.

Det største problem er dog, at manuskriptet i Kassel følger den samme "underlige rækkefølge". Det menes, at "Doten dantz mit figuren" og manuskriptet i Kassel bygger på den samme grundtekst, og rækkefølgen i manuskriptet kan derfor ikke være afhængig af, hvilke træsnit Heinrich Knoblochtzer havde adgang til.

I de senere oplag fra 1492 og 1520 er rækkefølgen mere fornuftig.

Eksemplarer

Heidelberg
Figuren, Heidelberg
München
Figuren, München

Der eksisterer otte eksemplarer af dette oplag, hvoraf to er tilgængelige online (se eksterne links forneden).

Eksemplaret i Heidelberg har en lille forskel på forsiden: Flaget i midten samt dødningens knæ er anderledes.

Heidelberg
Figuren, Heidelberg
München
Figuren, München

Der er også en forskel på den sidste side, hvor den ene dødning ser anderledes ud.

Moderne Genoptryk

Wasmuths Kunsthefte
Figuren, Wasmuth
Albert Schramm, 1922
Figuren, Schramm

Den første til at reproducere Der Doten dantz mit figuren i nyere tid var Georges Kastner i bogen "Les danses des morts" fra 1852. Kastner lavede små håndtegnede kopier af alle træsnittene, dog uden tekst.

Omkring 1920 blev tretten af træsnittene reproducerede med moderniseret stavning i Wasmuths Kunsthefte med titlen: "Ein altdeutscher Totentanz". De 13 billeder var i originalstørrelse efter eksemplaret i Berliner Bibiliothek. Forsiden var designet af Adolph Köglsperger (billedet til venstre).

Forordet var skrevet af Helmuth Theodor Bossert, og han var den første til at pointere, at der var tale om to forskellige kunstnere, og at dette (til dels) kunne forklare den underlige rækkefølge.

Få år senere, i 1922, udgav Albert Schramm hele bogen i faksimile (se eksternt link). Han fortæller, at der findes fem eksemplarer af 1488-oplaget, men at ingen er perfekte, og antyder at han har måttet kombinere alle fem.

Schramm udgav billederne en gang mere i 1936 i serien "Der Bilderschmuck der Frühdrucke" (bind 19, billede 618-659). Denne gang kendte han kun til fire eksemplarer (han overser eksemplaret i Karlsruhe).

I bogen Der tanzende Tod fra 1983 gengiver Gert Kaiser eksemplaret fra Bayerische Staatsbibliothek i sort/hvid.

I bogen Der Heidelberger Totentanz von 1485 fra 1991 genoptrykker Manfred Lemmer Albert Schramm's faksimile fra 1922.

Figuren: Dansehus
Figuren 1488: Figuren: Dansehus
Figuren: Benhus
Figuren 1488: Figuren: Benhus
Figuren: Pave
Figuren 1488: Figuren: Pave
Figuren: Kardinal
Figuren 1488: Figuren: Kardinal
Figuren: Biskop
Figuren 1488: Figuren: Biskop
Figuren: Official
Figuren 1488: Figuren: Official
Figuren: Kannik
Figuren 1488: Figuren: Kannik
Figuren: Præst
Figuren 1488: Figuren: Præst
Figuren: Kapellan
Figuren 1488: Figuren: Kapellan
Figuren: Abbed
Figuren 1488: Figuren: Abbed
Figuren: Læge
Figuren 1488: Figuren: Læge
Figuren: Kejser
Figuren 1488: Figuren: Kejser
Figuren: Konge
Figuren 1488: Figuren: Konge
Figuren: Hertug
Figuren 1488: Figuren: Hertug
Figuren: Greve
Figuren 1488: Figuren: Greve
Figuren: Ridder
Figuren 1488: Figuren: Ridder
Figuren: Adelsmand
Figuren 1488: Figuren: Adelsmand
Figuren: Våbendrager
Figuren 1488: Figuren: Våbendrager
Figuren: Røver
Figuren 1488: Figuren: Røver
Figuren: Ågerkarl
Figuren 1488: Figuren: Ågerkarl
Figuren: Borger
Figuren 1488: Figuren: Borger
Figuren: Håndværker
Figuren 1488: Figuren: Håndværker
Figuren: Ung mand
Figuren 1488: Figuren: Ung mand
Figuren; Barn
Figuren 1488: Figuren; Barn
Figuren: Kroejer
Figuren 1488: Figuren: Kroejer
Figuren: Spiller
Figuren 1488: Figuren: Spiller
Figuren: Tyv
Figuren 1488: Figuren: Tyv
Figuren: Ond munk
Figuren 1488: Figuren: Ond munk
Figuren: God munk
Figuren 1488: Figuren: God munk
Figuren: Eremit
Figuren 1488: Figuren: Eremit
Figuren: Doktor
Figuren 1488: Figuren: Doktor
Figuren: Borgmester
Figuren 1488: Figuren: Borgmester
Figuren: Rådsherre
Figuren 1488: Figuren: Rådsherre
Figuren: Advokat
Figuren 1488: Figuren: Advokat
Figuren: Skriver
Figuren 1488: Figuren: Skriver
Figuren: Nonne
Figuren 1488: Figuren: Nonne
Figuren: Borgerinde
Figuren 1488: Figuren: Borgerinde
Figuren: Ung kvinde
Figuren 1488: Figuren: Ung kvinde
Figuren: Købmand
Figuren 1488: Figuren: Købmand
Figuren: Alle stænder
Figuren 1488: Figuren: Alle stænder
Figuren: Benhus
Figuren 1488: Figuren: Benhus
Kassel: Pave
Figuren 1488: Kassel: Pave
Kassel: Ung kvinde
Figuren 1488: Kassel: Ung kvinde
Kassel: Spejl
Figuren 1488: Kassel: Spejl
Kassel: Røver
Figuren 1488: Kassel: Røver
Kassel: Borgerinde
Figuren 1488: Kassel: Borgerinde
Figuren: Pave
Figuren 1488: Figuren: Pave
Figuren: Barn
Figuren 1488: Figuren: Barn
Figuren: Pave
Figuren 1520: Figuren: Pave

Links og Ressourcer

Yderligere Information