Døden fra Lübeck

Dommedag Nu Snart

Opsummering: Hvordan Døden og Herrens Dag er det samme.

Den sidste af de 66 bøger i Bibelen, Åbenbaringen, handler om verdens undergang, og Dommens Dag, hvor menneskerne skal stå til regnskab for deres synder, hvorefter de havner i Paradis eller i Helvede. Men hvornår skulle dette i grunden ske ? Jesus havde selv sagt »Sandelig siger jeg jer: Nogle af dem, der står her, skal ikke smage døden, før de ser Menneskesønnen komme i sit rige.«« (Matt. 16,28).

Der Hemeliker Apenbaringe, Kölner Bibel, 1478.
Der Hemeliker Apenbaringe

I Åbenbaringen er dette konkrete løfte erstattet af "snart":

Som årene gik opfandt man skærsilden, hvor de afdøde fik deres synder brændt ud af sjælen. Dette betød, at dommen skete for den enkelte, på dødstidspunktet, eller som der står i Bibelen (Romerne, 14,12): "Vi skal altså hver for sig aflægge regnskab over for Gud.".

Forskellen var i virkeligheden ofte lidt mudret: For det enkelte offer for pest, kolera, 100-års krigen, hungersnød etc. betød døden starten på det personlige regnskab, men samtidig blev disse katastrofer tolket som varsler om jordens snarlige undergang og dermed det store fælles torskegilde.

Resultatet var, at regnskabets time ikke længere var en stor fællesbegivenhed, der skete, når det passede ind i de store planer, men at det nu var en personlig hændelse, der kunne ske på et højst ubelejligt tidspunkt, hvor man måske ikke lige havde nået at sone sine synder.

Det er derfor et gennemgående tema i Lübecks dødedans, at menneskerne klager til Døden over, at han kommer uventet og ubelejligt. Det er især tydeligt med købmanden:

Mine Rekenscop is nicht klar.
Hadde ik mine Rekenscop ghedan,
So mochte ik vrolik mede ghan.
Mit regnskab er ikke i orden.
Havde jeg gjort mit regnskab
så ville jeg glad gå med.

Men hvornår skulle det ske? Vi kan se i 2det Peterbrev 3,4, at folk blev utålmodige(1) og spurgte: »[...]»Hvad bliver der af løftet om hans komme? Siden vore fædre døde, er alting jo blevet ved at være, som det var fra skabelsens begyndelse.« «. Peter, der ikke havde været fisker for ingenting, fandt et pragtfuldt universalsvar, nemlig »[...] at for Herren er én dag som tusind år, og tusind år som én dag« (v8) og tilføjede så dystert: »Men Herrens Dag skal komme som en Tyv om Natten(2),[...]« (v10).

Som en tyv om natten

Døden og Herrens dag var altså det samme, og begge kom altid uventet. I Lübecks dødedans fortæller Døden ungersvenden:

In der Nacht der Deve Gank
Slikende is min Ummewank,
Om natten går tyvene.
snigende er min gang.

Her citerer Døden åbenbart Job 24,14: »Før det lysner, står Morderen op, han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om;«. I Luthers bibel hedder det »des Nachts schleicht der Dieb« (om natten sniger tyven) og i Elberfelder »in der Nacht geht der Dieb um« (om natten går tyven omkring). Døden fra Lübeck kombinerer dem og siger »Slikende is min Ummewank« (snigende er min omkring-gåen).

Døden som snigende tyv optræder også i alle bøgerne, der er baserede på dødedansen i Lübeck:

Lübeck 1489

Wuste de huswerd to welker tyd
Dat de deef queme, he wakede myt vlyt
Uppe dat de deef em nenen schaden dede,
Unde he syn gud mochte beholden in vrede
[...]
Hir umme waket, wente de doet sendet iw nenen bref;   
He kumpt slyken recht so eyn deef.

Vidste husbonden, hvilken tid
at tyven kom, han vågede med flid,
for at tyven ham ingen skade gjorde,
og han kunne beholde sine ejendele i fred.
[...]
Derfor våg, for Døden sender jer intet brev;
Han kommer snigende lige som en tyv.

Lübeck 1520

De doet sendet jw neenen breff
He kumpt slyken recht so eyn deff

Døden sender jer intet brev
Han kommer snigende lige som en tyv

København 1550

Viste hosbonden i huilcken tiid
at tyffuen ville komme han vogede mz flid

Vidste husbonden, hvilken tid
at tyven ville komme, han vågede med flid

Albrecht Dürer, Apokalypsens fire ryttere.
Albrecht Dürer, Apokalypsens fire ryttere

Her står bibel(3)citaterne næsten i kø:

Bemærk, at ungersvenden selv lige havde brugt ordet "snigende":

Do hefst de Tyt ovel raket,
Du kumpst slikende her geghan,
Du har valgt tidspunktet dårligt.
Du kommer snigende her

Først klager ungersvenden over den dårlige timing (jvf. toppen af denne side) og siger derefter »du kommer snigende her gående«. Det er måske derfor, Døden får lyst til at blære sig med sin bibelkundskab over for ungersvenden, der sikkert er ligeglad.

Eksternt link

Yderligere information

Fodnoter: (1) (2) (3)

Det var hverken første eller sidste gang, at en kult har spået verdens undergang. Der er hjemmesider dedikeret til fejlslagne dommedagsprofetier her og her.
Man kan selvfølgelig undre sig over, hvordan Herrens dag kan komme om natten, men som der står i Amos 5,20: "Ja, HERRENs Dag er Mørke, ej Lys, Bælgmørke uden Solskin."
Det er ikke kun den autoriserede del af Biblen. Det gælder også Thomas-evangeliet, der blev fundet i 1945: "[...]Hvis ejeren af huset ved, at tyven kommer, vil han være på vagt, før han kommer, og vil ikke lade ham grave igennem ind i hans hus på ejendom for at bære hans ejendele bort. I skal være på vagt over for verden. [.....] Da kornet blev modent, kom han hurtigt med sin segl i hånden og høstede det. " (vers 21)