Døde=Dands på Svensk

Lægen på dansk.
Døde=Dands, Læge
Svensk oversættelse.
Lifwets, Døde-Dands, Læge

Døde=Dands er blevet oversat til svensk: »Det mänskliga lifwets obeständighet eller Samtal, imellan döden och människor af allehanda stånd. Öfwersat ifrån Danska Språket«.

At dømme udfra den lille vareprøve til højre og venstre er den svenske tekst tydeligt fladere end den danske original: Der er ingen hentydning til, at lægen dræber sine patienter, og der drages ingen paralleller mellem de to glas, lægens uringlas og Dødens timeglas. De to morderes to værktøjer:

Dansk (1762)Svensk (1838)
Hr. Doctor! det er Tid, du Kunsten maae opgive,
Og ey methodice fleer Mennesker aflive.
  Du paa Urin=Glas seer, som Styrmand paa Compas;
  Men glemmer derimod dit Lives Time=Glas.
Herr Doctor nu är tid, att konsten din uppgifwa,
Du får ej längre tid att fler resepter skrifwa.
  Se att ditt timglas re'n till botten runnit är,
  Som wittnar att ditt lif ej längre skonas lär.

Den danske fægtemester
Døde=Dands, Fægtemester
Den svenske fægtemester. Et af de få træsnit, der ikke er spejlvendte.
Lifwets, Døde-Dands, 1822

Aldred Warthin fortæller i bogen "The Physician of the Dance of Death", at træsnittene er kopier af de danske, men spejlvendte og formindskede: »The same woodcuts used in the Danish edition are repeated, reduced in size, and reversed«. Dette er ganske vist sandt for mange af scenerne herunder lægen, som var den eneste, Warthin var interesseret i, men det gælder ikke alle. Se for eksempel fægtemesteren (billeder til venstre og højre).

Det mänskliga lifwets obeständighet blev først trykt i Stockholm 1777. Det sidste oplag blev trykt i Falun 1838, og det er dette oplag, Warthin refererer til.

De mange Oplag

Det ældste oplag: 1777
Lifwets, Døde-Dands,1777
1784-oplaget
Lifwets, Døde-Dands, 1784
1802-oplaget
Lifwets, Døde-Dands, 1802
1807-oplaget
Lifwets, Døde-Dands, 1807

Den danske udgave af Det menneskelige Livs Flugt eller Døde=Dands blev udgivet i 1762, 1770 og 1814.

Antallet af udgivelser blegner dog i forhold til de mange udgivelser af den svenske kopi. Her er et forsøg på at liste de mange oplag:

1777
Stockholm, tryckt hos Lars Wennberg, på egen bekostnad. Exemplaret kostar 10 Schilling.
1784
Gefle, tryckt hos Ernst Pet. Sundqwist, på egen bekostnad. Exemplaret kostar 10 Schilling.
1791
Fahlun, tryckt hos Pehr Ol. Axmar, på egen bekostnad.
1794
Fahlun, tryckt hos Pehr Ol. Axmar, på egen bekostnad.
1796
Fahlun, tryckt hos Pehr Ol. Axmar, på egen bekostnad.
1800
Fahlun, tryckt hos Pehr. Ol. Axmar, på eget förlag. Exemplaret kostar häftadt och skurit 12 skilling.
1802
Fahlun, tryckt hos Pehr Ol. Axmar, på eget förlag. Exemplaret kostar häftadt och skurit 12 skilling.
1807
Fahlun tryckt hos Pehr Ol. Axmar, på eget förlag.
1813
Fahlun, tryckt hos Pehr Ol. Axmar, på eget förlag.
1818
Calmar, tryckt i Carl Fredric Bergs boktryckeri. Exemplaret häftat kostar 24 S. Banco.
1822
Fahlun. Tryckt hos O.U. Arborelius et Comp.
1838
Fahlun, Carl Richard Rosselis Hoftryckeri.

1822-oplaget
Lifwets, Døde-Dands, 1822
1777: Harlekin
Lifwets, Døde-Dands, Nar

Det første oplag blev udgivet i Stockholm i 1777. Træsnittene er kopier af de danske, og ca. 30 af dem er spejlvendte. Det har et lidt underligt resultat på Harlekin: Den danske Harlekin har bogstaverne "HW" på sit halsklud, men i det spejlvendte svenske billede står der "WH". HW står for Hanswurst, en klovnefigur i tysk teater fra 1500-tallet i de grov-komiske Hanswurstiader. Hvem "WH" skulle være, ved kun en svensker.

Kopierne følger i reglen de danske originaler slavisk, men der er enkelte undtagelser: Døden tager bispehuen fra den danske biskop, men bispestaven fra den svenske, vægterens våben er anderledes, og der er ingen kat med tyrkeren.

Rækkefølgen er anderledes. Overraskende nok kommer paven ret sent i dansen efter præsten. Den danske jurist er blevet dommer, og vægteren er blevet brandvagt. En enkelt original scene, Slösaren, er tilføjet.

Det sidste oplag: 1838
Lifwets, Døde-Dands, 1838
1838: Konge
Lifwets, Døde-Dands, 1838

I 1784 var træsnittene i Gefle/Gävle 158 kilometer nordvest for Stockholm, men de to kranier på forsiden var erstattet af en kopi. Alle de følgende oplag, med undtagelse af 1818-oplaget, som vi vender tilbage til, blev udgivet i Falun 83 kilometer vest for Gävle.

Det sidste oplag var i 1838, med næsten samme titel: »Det menskliga lifwets obeständighet. eller Samtal emellan döden och menniskor af allehanda stånd. Öfwersatt ifrån danska språket«.

Efterhånden var træblokkene grundigt slidte, og mange af dem viser tydeligt lodrette eller vandrette revner. I kongens tilfælde ser den højre tredjedel ud til at være erstattet af et nyt stykke træ (billedet til højre).

1777: Tigger
Lifwets, Døde-Dands, Tigger
1838: Tigger
Lifwets, Døde-Dands, Tigger

Træblokken med tiggeren var åbenbart gået til grunde, for det er erstattet af en kopi.

1818: Kalmar

1818-oplaget fra Kalmar
Lifwets, Døde-Dands, 1818

Et enkelt af oplagene stikker dog ud fra alle de andre: Mens alle de øvrige oplag mellem 1791 og 1838 er fra Falun, nordvest for Stockholm, er 1818-oplaget fra Kalmar, syd for Stockholm (billedet til højre).

Hvis nogen undrer sig over, hvorfor man har transporteret træsnittene de 440 kilometer sydpå fra Falun til Kalmar (og 440 kilometer tilbage igen), er svaret, at det har man heller ikke. Træsnittene fra Kalmar er kopier af dem fra de øvrige oplag (som igen er kopier af de danske).

1777: Den svenske kok (ikke at forveksle med Muppet Show)
Lifwets, Døde-Dands, Kok
1818: Kok
Lifwets, Døde-Dands, Kok

Kopierne er spejlvendte. De gælder også de to kranier på forsiden (billedet til højre), der er spejlvendte af f.eks. 1807-oplaget, som igen er forskellig fra det allerførste oplag 1777.

1777: Børn
Lifwets, Døde-Dands, Børn
1818: Børn
Lifwets, Døde-Dands, Børn

Ca. 30 af de stockholmske træsnit var spejlvendte, så når forlæggeren i Kalmar fremstiller spejlvendte kopier af de stockholmske, bliver de retvendte i forhold til de danske originaler. Sammenlign med den danske kok og de danske børn.

Links og Ressourcer

Billeder fra de svenske udgaver af Døde=Dands

Døde-Dands,1777
Lifwets 1777: Døde-Dands,1777
Døde-Dands, Læge
Lifwets 1777: Døde-Dands, Læge
Døde-Dands, Kok
Lifwets 1777: Døde-Dands, Kok
Døde-Dands, Nar
Lifwets 1777: Døde-Dands, Nar
Døde-Dands, Børn
Lifwets 1777: Døde-Dands, Børn
Døde-Dands, Tigger
Lifwets 1777: Døde-Dands, Tigger
Døde-Dands, 1784
Lifwets 1784: Døde-Dands, 1784
Døde-Dands, 1802
Lifwets 1802: Døde-Dands, 1802
Døde-Dands, 1807
Lifwets 1807: Døde-Dands, 1807
Døde-Dands, 1818
Lifwets 1818: Døde-Dands, 1818
Døde-Dands, Kok
Lifwets 1818: Døde-Dands, Kok
Døde-Dands, Børn
Lifwets 1818: Døde-Dands, Børn
Døde-Dands, 1822
Lifwets 1822: Døde-Dands, 1822
Døde-Dands, 1822
Lifwets 1822: Døde-Dands, 1822
Døde-Dands, 1838
Lifwets 1838: Døde-Dands, 1838
Døde-Dands, 1838
Lifwets 1838: Døde-Dands, 1838
Døde-Dands, Tigger
Lifwets 1838: Døde-Dands, Tigger

Yderligere Information