Døde-Dands, Psalm. 90 Cap. 12 v.

Salme 90

Psalm. 90 Cap. 12 v.
HERRE! lad os faa kiende at tælle vore Dage,
at vi bekomme Viisdom i Hiertet(1).

Det Moses bad, vi bede bør
    Hvert Øyeblik vi lever.
Forgieves vi først Knæfald giør,
    Naar Døden Solden kræver(2).
At have Viisdom til at døe,
    Er, hvad vi bør at søge.
All anden Vid paa Verdens Øe(3)
    Vort Gavn kand ey forøge.
Søg denne Viisdom nu, du Folk!
    I al din Tid og Handel.
God Gerning blive Troens Tolk
    Udi din heele Vandel.
Roes dig ey af, at vide meer,
    End GUD og dig at kiende;(4)
Samt at du gudelig indseer,
    Dit Liv vil snart faae Ende.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4)

I dag lyder Salmernes bog 90,12 således: "Lær os at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet".
når Døden Solden kræver . . :. Romerbrevet 6,23: "thi Syndens Sold er Død, men Guds Nådegave er et evigt Liv i Kristus Jesus, vor Herre".
Verdens Øe . . .: meget populært rim på "Døe" (og en sjælden gang på "Festemøe"). Andre eksempler her og her.

Næste gang du sidder i en kirke og bladrer i psalmebogen, så prøv at finde de 2 psalmer, der indeholder denne vending.

Roes dig ey . . .: Jeremias 9, 23-24: "Så siger HERREN: Den vise rose sig ikke af sin Visdom, den stærke ikke af sin Styrke, den rige ikke af sin Rigdom; men den, som vil rose sig, skal rose sig af at han har Forstand til at kende mig, at jeg, HERREN, øver Miskundhed, Ret og Retfærdighed på Jorden; thi i sådanne har jeg Behag, lyder det fra HERREN".