Døde-Dands, Døden til Kjøbmanden

Døde=Dands, Købmand

Du ej forskrækkes maa, for Dødens Bud jeg bringer.
Dit Anslag sig nu ej i Verden meer gelinger.
    Jeg har paataget mig Mercurii Gestalt,
    At du ej skulde strax af Angest blive qvalt.
Jeg veed, hvor nødig den, som kun Profiten søger,
Vil sige sligt Farvel til sine Regnskabsbøger;
    Men du maa være glad, at du skal dandse med,
    Før Lykken vender sig og du gaaer selv afsted.
Uddriv dit Verdenssind fra alle Usselheder,
Som ikkun Daaren som sin Afgud her tilbeder;
    Forlad dem i en Hast, før de forlade dig,
    Og lav dig ikkun til at dandse bort med mig.

Kjøbmanden til Døden.

Jeg bedre Tidender idag mig havde ventet,
End at jeg skulde bort fra Verden blive hentet?
    Men da jeg er for svag at stampe mod din Brod:(1)
    Saa faaer jeg bære det som falder i min Lod.
Det er mig dog en Trøst, jeg har forsigtig levet.
Og aldrig x for v i mine Bøger skrevet.(2)
    Sandt nok, jeg taget har en skikkelig Profit;
    Men skal man holde ud, saa maa man have lidt.
En taalelig Profit kan Næsten ikke skade;
Man Selv jo leve skal, og Andre leve lade.
    Men aldrig tænkte jeg, det Ende fik saa snart.
    Nu Skifteretten maa mit Regnskab gjøre klart.

*    *    *

Hvor tidt kan Handlende en Dødens Angest finde,
Naar Varepriis gaaer ned, og de ej nok kan vinde;
    Ja, mange i en Hast faae Slag, og døe af Skræk,
    Naar Havet deres Gods fra dem har røvet væk.

Fodnoter: (1) (2)

stampe mod din Brod . . .: Måske en hentydning til Jesus' ord til Paulus ved Damaskus: »Det bliver hårdt for dig at stampe mod brodden« (Apostlenes Gerninger 26,14).
X for V . . .: Talemåden er almindelig på tysk. Den umiddelbare betydning er, at købmanden (aldrig) har skrevet ti (romertal X) i stedet for fem (romertal V), så regningen blev dobbelt så stor.

En anden betydning, der næppe er relevant her, er et kodesprog, hvor hver vokal erstattes af den efterfølgende konsonant. Hvis man bruger romerske bogstaver, hvor U og V er samme tegn, og hvis man ikke har noget W i alfabetet, bliver V (U) til X.