Dødninge=Musik

Dødninge-Musik

Dødninge-Musik

Naar du en fuld Musik af Folk dig forestiller;
Tænk da, at Dødninger for deres Lige spiller.
    Paa Klokken klingrer een, een stryger flink paa Bas,
    I Valthorn blæser een, og viser Time=Glas.
Eens Gaver lystelig vi her paa Fløyten hører.
Een anden Spillemand sin Tromme hurtig rører.
    Saaledes Dødninge opfører den Musik,
    Hvorefter alle Folk igiennem Verden gik.
Lad dig, o Menneske! saaledes ey indtage
Af kort Forlystelse i Livets usle Dage,
    At du forglemmer det, som allervigtigst er,
    At, nemlig: Døden dig er allevegne nær.
Du i det beste Lav for ham er ikke sikker.
Vel den, som her betids sit Huus saa vel beskikker(1),
    At han kand dandse med, naar Døden komme vil,
    Og ubesmittet gaae fra Verdens Spøg og Spil.
Af disse Spillemænd du maae den Lærdom drage,
At naar dig Verden vil ved Tidsfordriv indtage:
    Saa maae du tænke paa det dødelige Leer,
    Hvori du Sielen her i Verden iklædt seer.
Du af dit Legem dig aldeles ey maae bryste;
Thi kand en Dødning=Rad dit Øyesyn forlyste:
    Saa speyl dig kun i dem(2), som her afbildte staaer.
    See saa, hvad Lystighed og Skiønhed vel formaaer.

Fodnoter: (1) (2)

skikke sit hus . . .: Esajas siger til kong Hizkijas - både i 2den Kongebog 20,1 og i Esajas 38,1: »Så siger HERREN: Beskik dit Hus, thi du skal dø og ikke leve!«

Desuden 2denSamuel 17,23: »[…] og efter at have beskikket sit Hus hængte han sig og døde.«

Se denne side om dødedansen som et spejl.