Dødedans i Berlin


Franciskanermunk
kordegn
kapellan
official
augustinermunk
prædikant
præst
karteusermunk
læge
munk
domherre
abbed
biskop
kardinal
pave
------------------------
Jesus på korset
------------------------
kejser
kejserinden
konge
hertug
ridder
borgmester
ågerkarl
junker
købmand
håndværker
bonde
kroværtinde
kok / nar

Dette er teksten til dødedansen i Berlin. Maleriet er i dårlig stand, og der mangler en del bogstaver. Bogstaverne i paranteser gætværk. Faktisk et det kun et gæt, at det sidste vers skal forestille moder og barn.

Bemærk den specielle opbygning: De første 14 dansere er gejstlige - fra den usle kordegn til paven. Derefter følger en korsfæstelsesscene og til højre kommer 14 verdslige - fra kejseren til pattebarnet. Det betyder, at de mægtigste mennesker er i midten af dansen - tæt på Jesus.

Dette store antal gejstlige (iberegnet lægen) medfører, at der er et stort tal præster og munke, der virker fuldstændig ens og får den samme besked af Døden. Teksten kan derfor let blive lidt (død)kedelig, men hvis det sker, så spring frem til Jesus og fortsæt derfra.

Death and Medical Power Bemærk, at Døden er høflig og tiltaler folk (undtagen bonden) i flertal: gi, jw, jwer (svarende til I, jer og jeres), hvorimod menneskerne (undtagen narren) er dus med Døden og Gud og siger du, dy, dyn (svarende til du, dig og din).

Teksten er taget fra bogen »Der Berliner Totentanz zu St. Marien« af Peter Walther udgivet af Lukas Verlag. Udover masser af billeder indeholder bogen en oversættelse til højtysk.

Billederne på disse sider er taget fra bogen Der Todtentanz in der Marien-Kirche zu Berlin af Theodor Prüfer, 1883. Bogen er venligt blevet indscannet af Dr. Jozef (Jos) Welie, forfatter til bogen Death and Medical Power: An Ethical Analysis of Dutch Euthanasia Practice.

Del 1Del 2Del 3Del 4Del 5Del 6Del 7Del 8
Klik for at se billeder og tekst.