Berlins Dødedans og Dodendantz

Dodendantz er fra 1520 og altså knap 30 år yngre end Berlins dødedans. Forfatteren af Dodendantz må have været forbi Berlin, for hans dødedans har mange lighedspunkter med Berlins:

I starten af Dodendantz afviger rækkefølgen af deltagere markant fra maleriet i Lübeck og fra Des Dodes Dantz, der begge har en streng hierarkisk rækkefølge med skiftevis gejstlige og verdslige. Se sammenligning her. Også dette ser ud til at skyldes Berlins dødedans. I midten af Berlins dødedans er der nemlig et billede af Jesus på korset. De fjorten deltagere til venstre for Jesus er gejstlige - startende med pave, kardinal og biskop. De fjorten deltagere til højre er verdslige - startende med kejser, kejserinde, konge og hertug. Rækkefølgen i Dodendantz er netop pave, kardinal, biskop, kejser, kejserinde, konge og hertug.

Der er mange overensstemmelser i teksterne. Det gælder især slutningen af Dodendantz, hvor Døden nævner sine 3 sange:

Alsus heth de sanck, den ick meen:
Bytterlyken sterven is de erste sanck,
De ander is der klocken klanck,
Der drydde is, in korter stunden
Werstu vorgetten van dynen frunden,
Umme dyn tydlyke gud ghan se to deele,
De worme umme dat flesz, de düvel umme de sele.

 

Således hedder den sang, som jeg mener:
Bitterligt at dø er den første sang,
den anden er klokkeklangen,
Den tredje er, [at] om kort tid
bliver du glemt af dine venner,
De går for at dele dit jordiske gods,
kødet til ormene, sjælen til Djævlen.

Starten af dødedansen.
Starten af dødedansen

Selvom der mangler en del bogstaver i Berlins introduktion (billedet til højre), kan man sagtens genkende teksten:

[Bytterlyken s]terve[n] ys dy [er]ste sanck
[Dy ande]r alzo dy klokkenklanck.
[Dy drudde van] frunden syn vorgeten
[Al]tydes, dat svlle gy weten

En anden parallel er lægen i Dodendantz, der kigger på sin egen(?) urinprøve:

Ach God, hir is gantz klene rath,
Dyt water is vorware gantz quath,
De ferwe is swarth, grön unde roth,
Ick see dar in den bytteren doth.
Up der appoteken is nicht eyn krud,
Dat jegen den doet kan wesen gud.

 

Ak Gud, her er meget lidt råd [udvej],
Vandet er stadig helt slemt,
Farven er sort, grøn og rød,
Jeg ser deri den bitre død.
På apoteket er der ikke en [læge]urt,
der kan [gøre] godt mod Døden.

Det minder om lægen i Berlin, der siger:

Och almechtige god gef du my nu rath,
Wente dat water is utermaten quat
Ik solde wol up dy abbeteken ghan
[Wente i]k sie den dot harde vor my stan
[Dar jeg]en wasset keyn krut in den garden
[Her j]hesu, woldestu myner warten

 

Oh almægtige Gud, giv du mig nu råd,
for vandet er overordentligt slemt,
Jeg skulle vel gå til apoteket,
for jeg ser Døden stå tæt foran mig.
Imod dette vokser ingen urt i haven(1).
Herre Jesus, vil du vente på mig!

Yderligere information:

Fodnoter: (1)

»Contra vim mortis, non est medicamen in hortis.« - mod Dødens magt er der ingen medikamenter i (urte)haven.