Berlins Dødedans, Del 5

Berliner totentanz, del 5
Jesus, kejser, kejserinde og konge

Jesus på korset

(Gi) cristene lude arme unde rike
junge unde olde algelike
(vor) jw e.......ik ghestorven byn
gy muthen alle (ok des dodes syn)
(vor) ju mut ik draghen van scharpen darne enen krantz
kamet al met my an den dodendantz
(ok) gy geystliken cristen grot vnde klene
........................alghemene
set wu ik vor jw leth den bittren doet
gy muten alle steruen dat is not
an den dodendantz (jw) beredet
gy muthen ok dantzen (mede)
I kristne folk, fattige og rige
unge og gamle på samme vis
For jer............er jeg død.
I må alle også blive dødsens.
For jer må jeg bære en krans af skarpe torne
Kom alle med mig til dødedansen,
også I gejstlige kristne, store og små
.............alle sammen
Se, hvor jeg for jer lider den bitre død
I må alle dø; det er uundgåeligt.
Til dødedansen bered jer
I skal også danse med.

Kejseren

Her keyser stolt edel vnde mechtichlik
vp erden hebbe gy ghehad dat hemmelrik
eyn gud walstalt wiff dar thu perde schone
nu legghet neder snellik dy guldene krone
haldet jw thu den dodendantze bereyt
gy muthen met es sy iw lyff edder leyd

Och jhesu criste barmhertige got
ik muth steruen des dodes ed ys neyn spoth
vnde gan an dessen dantz der druffheit
vorlaten alle (der) werlde frolickeit
hyr dencken..........dy sund......
unde help......... doet........
Hr. Kejser - stolt, ædel og mægtig.
På Jorden har De haft Himmeriget.
En god, smuk kone - dertil skønne heste.
Læg nu hurtigt den gyldne krone ned.
Hold Dem til dødedansen beredt
De må med, om det er Dem kært eller sørgeligt.

Åh Jesus Kristus, barmhjertige Gud.
Jeg skal dø døden, det er ingen spøg,
og gå til denne sørgelighedens dans
forlade al verdens glæde
Tænk her.................
og hjælp......... Døden........

Kejserinden

Keyserinne hoghe frowe gebaren
ik hebbe iw sunderliken vterkaren
gy muthen tho des dodes dantze yo mede
synt gy gerne draghen al dy nygen klede
gevet ende vnde duth my iuwe hant
gy muthen snel met my yn eyn ander lan(t)

0 we my arme wiff v....wach.....
dat ik geleuet hebbe al....
ik mach an dere...............
nemet.....gy.....
.....syeth wu gruw(elik)...
........................
Kejserinde, højbårne frue.
Jeg har udvalgt Dem specielt.
De skal til dødedansen, Dem også,
siden De gerne bærer alle de nye klæder.
Gør ende, og giv mig Deres hånd,
De skal hurtigt med mig i et andet land.

Åh ve, mig arme kone...........
at jeg har levet........
...................
tag.....I.........
.....se hvor grufuld.......
........................

Kongen

Her konig med iwen gulden stucke
in desser werlt hebbe gy gehath grot gelucke
alle mensken sinth nha iwen willen wesen
an den dod dachte gy nicht eyne wesen
...e unde des rikeß was mengerleye
......her vnser......n neygen.

...(d)oth...........dragen
.....................
....................
......unde wille nicht..
...........en.en.........
.....................
Hr. Konge med Deres gyldne tøj.
I denne verden har De haft stor lykke,
alle mennesker har været efter Deres vilje,
på Døden har De ikke tænkt en smule.
.....og til riget var mange slags
.....................bøje sig.

.......død...........bære
.....................
....................
.........og ville ikke...
.............................
.....................

Korsfæstelse i Berlin med otte linier tekst.
Korsfæstelse i Berlin

Jesus og figurerne omkring ham er mindre end de øvrige deltagere i dansen. Der har været teorier fremme om, at korsfæstelsen skulle være malet, før resten af dødedansen, men dette blev modbevist i 1955, da man fandt ud af, at der var brugt samme puds i korsfæstelsesscenen som i resten af maleriet.

En bedre forklaring er, at dette billede er mindre, fordi det er fremskudt mod tilskueren, i og med det er malet på en pille. Ved at gøre det nære billede mindre bevares størrelsesforholdet.

Korsfæstelse fra Dodendantz.
Korsfæstelse fra Dodendantz

Teksten er et kapitel for sig selv. Lübke påpeger, at Jesus kun har otte linier i modsætning til danseparrene, der alle har tolv linier. Prüfer gengiver bogstaverne på sin tegning (øverst på denne side). Som man kan se på denne tegning (og fotografiet til venstre) er der ganske rigtigt kun otte linier tekst - og med store huller. Ikke desto mindre arrangerer Seelmann — uden nærmere forklaring — teksten i tolv linier, og alle senere forskere følger Seelmann. Åbenbart skal de otte linier knækkes for at give tolv.

Efter Jesus følger nu alle de verdslige - startende med kejseren. Det giver det problem, at kejseren og alle andre vender ryggen til Jesus. Man kan evt. forklare det ved, at figurerne danser i rundkreds - med korset i midten (på samme måde som borgerne i Lübecks dødedans danser rundt om Lübeck by).

Det er formodentlig bare en tilfældighed, men der er også en korsfæstelse midt i Dodendantz (se billedet til højre). Dette kunne være endnu et eksempel på det tætte forhold mellem Berlins dødedans og Dodendantz. Der var også en korsfæstet Jesus midt i dansen i Kleinbasel. Dødedansen i Bern havde en korsfæstelsesscene i starten.


Op til Berlin's dødedans