Berlins Dødedans, Del 4

Berliner totentanz, del 4
Abbed, biskop, kardinal og pave

Abbeden

Here abbet rike met jwer l.....ort
jwen moniken were.............
owers jw sal.......olle.....
gy scholen jw.........
(hal)det jw ok ber(eyt)......
springet vp vnde......

Och gude do(et).......
ik wolde...........
.............
.............
.............
.............
Hr. Abbed, rig med Deres .........
Deres munke......................
men De skal.............
Dem skal De............
hold Dem også beredt............
spring op og.............

Åh gode Død.......
jeg ville...........
.............
.............
.............
.............

Biskop

Her biscop myt juwer kostliken krone
(dantzet) my na got wyl jw nu wol lonen
......gy hebben ghedan
.......hebbe gy ghestan
...........hadde ghewesen
...............

............
.............
.........ko...t de.ust weren
.............nicht vormeren
.........olde lan..
...............alle..
Hr. Biskop med Deres kostelige krone,
dans efter mig, Gud vil nu belønne Dem godt.
..........De har gjort
.......har De stået
...........havde været
...............

............
.............
..................
.............ikke forøge.
...................
........................

Kardinalen

Her kardenal mit deme roden hode
gy muthen met alße ik my (vormo)de
der gewelt kunde gy gar wol (vorstan)
dar vor muthe gy nu met m(y gan)
beydet nich lang he sunder k(omet mede)
ik wyl (jw nv) leren des dan(tzes trede)

................
syet wy.........
ik bin.............
nu b...............
....................
ach b...............
Hr. Kardinal med den røde hat,
De skal med, som jeg formoder.
Magten har De bestyret meget godt.
derfor skal De nu gå med mig.
Vent ikke længe, men kom med.
Jeg vil nu lære Dem dansens trin.

................
se hvordan.........
jeg er.............
nu ................
....................
ak....................

Paven

Pawes erdescher vader volget my na
vnde syet wu schone ik jw nu vor gha
gy hebben in der stede gades ghestan
dar vmme schole gy vor an den dantz gan
(trede)t nu an vnde synget gheringhe
(vnde) maket neene vortogheringhe

Och dot derbarme dy nu over my
....ardenne wol dat ik eyn mensche s(y)
....wol byn ik eyn erdesche man gew(esen)
....kan ik des dodes nicht ge(nesen)
.....licher m....kt.........
(help) nu jhesu..............
Pave, jordiske fader, følg efter mig
og se, hvor smukt jeg nu går foran Dem.
De har stået i Guds sted
Derfor skal De gå foran i dansen.
Træd nu an og syng hurtigt
og lav ingen forsinkelser.

Åh Død, forbarm dig nu over mig
.........vel at jeg er et menneske
....vel har jeg været en jordisk mand
....kan jeg ikke undslippe Døden
................................
Hjælp nu, Jesus................

Bemærk, at pavens Død, som den eneste, er nøgen.

Døden lover paven, at han kan danse forrest, som han gør i de fleste dødedanse. Åbenbart har han glemt, at i Berlin er paven den sidste af de gejstlige dansere, og Døden har allerede bortlovet denne ære til kordegnen.


Op til Berlin's dødedans