Berlins Dødedans, Del 3

Berliner totentanz, del 3
Læge, munk og domherre

Lægen

Her doctor meyster in der arstzedye
ik hebbe jw rede gheeschet wol dryge
noch meyne gy leyder lenger to leuen
vnde willen jw nicht thu gade geuen
legget wech dat glaß unde scheydet dar van
vnde seet wu wol ik iw vordantzen kan

Och almechtige god gef du my nu rath
wente dat water is utermaten quat
ik solde wol up dy abbeteken ghan
(wente i)k sie den dot harde vor my stan
(dar jeg)en wasset keyn krut in den garden
(her j)hesu woldestu myner warten
Hr. Doktor mester i lægekunsten.
Jeg har allerede spurgt Dem tre gange
Stadig tænker De desværre at leve længere,
og vil ikke give Dem til Gud.
Læg glasset væk(1), og skil Dem derfra,
og se hvor godt jeg kan danse for(2) Dem.

Oh almægtige Gud, giv du mig nu råd,
for vandet er overordentligt slemt,
Jeg skulle vel gå til apoteket,
for jeg ser Døden stå tæt foran mig.
Imod dette vokser ingen urt i haven(3).
Herre Jesus, vil du vente på mig!

Munken

Her monick ik wil jw gar ko(rt) wat seggen
den blawen budel moghet gy van jw leggen
vnde ok dar thu dat bereideken wyth
vorsuket nu wu wol jw dat dantzen syt
dat gy vaken hebben gedan myt eren
volget na gy muthen den tal vormeren

Och gode gheselle taste my nicht an
wente ik byn ein begeven geystlick man
ik wuste gar wol dat du woldest komen
doch konde ik der (tyd nicht ramen)
wente nymant wet (wanneer he mut scheyden)
help nu jhesu wor ik my nu (bereyde)
Hr. Munk jeg vil ganske kort sige Dem noget:
den blå pung må De lægge fra Dem,
og også dertil den lille hvide baret.
Forsøg nu, hvor god dansen er for Dem,
som De ofte har gjort med ære.
Følg efter - De må forøge antallet.

Åh gode mand, antast mig ikke.
for jeg er en gejstlig klostermand.
Jeg vidste helt godt, at du ville komme,
dog kunne jeg ikke finde ud af tidspunktet,
eftersom ingen ved, hvornår han må skille[s fra livet].
Hjælp nu Jesus, hvor jeg nu bereder mig.

Domherren(4)

Her dumhere grot van hogem stade
thu den dantze der doden ik jw lade
dar gy io niht vele heben na gedacht
de wyle dat gy weren by der wolmacht
legghet myt hulde neder dat byreydeken rot
volghet my sneliken na ik byn de dot

Och du hemellische konigk der eren
nu is dy tyd dat ik muth steruen leren
hedde ik dat gheleret in jvngheren jaren
(hedde ik wol) stervendes ghedach(t to) var(en)
(mut ik nu) steruen in de......
(so helpe my) gades krafft vnd(e)....
Hr. domherre, stor af høj status.
Til de dødes dans byder jeg Dem,
som De jo ikke tænkt meget på,
mens De var ved godt helbred.
Læg fredeligt Deres lille røde baret ned.
Følg hurtigt efter mig. Jeg er Døden.

Åh du himmelske konge af ære,
nu er det tid, at jeg må lære at dø.(5)
havde jeg lært det i yngre år,
så havde jeg vel tidligere tænkt på at dø.
Skal jeg nu dø i...........
Så hjælpe mig Guds kraft og...........

Bemærk, at lægen kommer blandt de gejstlige. Se kommentarerne om rækkefølgen. Lægens vers minder en del om lægen i Dodendantz. Se evt. en sammenligning mellem Berlins dødedans og Dodendantz.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5)

Læge med urinprøve fra dødedansen i Lübeck.
Læge med urinprøve
Glas . . .: urinprøve. Uundværlig del af lægekunsten i middelalderen. Se billedet til højre.
danse for. . .: at danse for er at udføre trinene, så partneren eller publikum kan lære dansen.
»Contra vim mortis, non est medicamen in hortis« - mod Dødens magt er der ingen medikamenter i (urte)haven.
domherre . . .: præst ved en domkirke.
I den sene middelalder opstod en genre af bøger, der skulle lære kristenfolk at dø på rette måde. De kaldtes "ars moriendi" eller "artes [bene] moriendi" = kunsten at dø [godt].

Op til Berlin's dødedans