Håndværkeren

Håndværker
Håndværkeren

Døden til håndværkeren

Her amptman ghut van banstes(1) wol ghebaren
gy synt wesen eyn warkman wol voruaren
dar kunde gy vore behende lyden
gy muthen bet an den dodendantz glyden
sprynghet vp ik wyl jw vore synghen
synt gy wesen ghut so mach jw ghelynghen

Hr. Håndværker godt (....?)(1) velbåren,
De har været en meget erfaren håndværker.
Derfor kunne De behændigt lede [dansen]
De må glide bedre ind i dødedansen.
Spring op, jeg vil synge for Dem.
Har De været god, så vil det gå Dem godt.

Håndværkeren

Och mechtyghe got wat is myne kunst
synt ik hebbe ghekreghen gades ungunst
den hilghen dach hebbe ik nicht ghevyret
sunder in deme kroghe rvseleret
och criste woldestu my dat vorgheven
so muthe ik myt dy nu ewich leuen

Åh mægtige Gud - hvad er min kunst [værd]
siden jeg har fået Guds ugunst.
Helligdagen har jeg ikke holdt,
men snarere festet på kroen.
Åh Kristus, vil du tilgive mig det,
så måtte jeg nu leve evigt med dig.

Fodnoter: (1)

banstes . . . : Dette ord giver ikke mening. Seelmann foreslår, at ordet måske har været »duytzen« - en lokal variant af »dudeschen« (dvs. tysk), eftersom medlemmerne af håndværker-lagene skulle være tyske.