Købmanden

Købmand
Købmanden

Døden til købmanden

Her kopman wat gy ghvmmen nu hastych synt
gy sparet noch reghenweder edder wynt
de market ys doch seker hier all gedan
gy muthen enquantzwys met my dantzen gan
vorueret jw nicht legget aff dy sparen
wente sterven is jw ok an ghebaren

Hr. Købmand, gode mand, hvor hastig De er nu.
De skyr hverken regnvejr eller vind.
Markedet er dog sikkert her helt færdigt.
De må for et syns skyld(?) gå med mig at danse.
Bliv ikke forfærdet, læg sporerne af,
for at dø er De også født til.

Købmanden

Och gude doet wu kome gy my dus hastich an
wol dat ik byn ghewesen eyn thur kopman
doch is myne rekenschop noch gar unclar
dat klaghe ik dy criste al apenbar
wultu se nu clar maken des hefst du macht
ik hebb seker nicht vele up dy dacht

Åh gode Død, hvorfor kommer du så hastigt til mig?
Vel har jeg været en dyr købmand,
dog er mit regnskab(1) stadig helt ufærdigt
Det beklager jeg over for dig, Kristus, helt åbent.
Vil du nu gøre det færdigt, det har du magt til.
Jeg har bestemt ikke tænkt meget på dig.

Købmanden uden sporer
Købmanden uden sporer, Berlin

I Lübeck er der åbenbart rod i rækkefølgen mellem købmand og håndværker. Rodet skyldes formentlig, at håndværker på gammelt plattysk hedder "Amptman", mens moderne højtysk "Amtmann" betyder embedsmand. Der er derfor, der er en "embitzmand" i den gamle danske dødedans. Se evt. noterne til Lübeck.

Her i Berlin er rækkefølgen fin, og "Kopman" kommer før Amptman. Vi får også bekræftet, at det er købmanden, der har sporer på, når Døden siger til ham: "legget aff dy Sparen".

At dømme ud fra billederne foroven til højre har Berlins købmand allerede lagt sporerne, men det er ikke altid, at maleriet følger teksten, som nævnt i noterne på forrige side.

Fodnoter: (1)

regnskab . . .: Den døde forventedes at afgive en rapport over sine synder & gode gerninger. Sammenlign med Romerne 14,12: »Altså skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig selv« og 1ste Peter 4,5: »men de skulle gøre ham Regnskab, som er rede til at dømme levende og døde«.

Købmanden er bekymret, fordi han ikke har afsluttet sit regnskab - og en meget lignende bekymring finder vi hos købmanden i Lübeck.