Junkeren

Junker
Junkeren

Døden til junkeren

Her juncker med jwen haweke fyn
gy wolden alle tied die schoneste syn
mennigen hebbe gy gebracht tho valle
vppe den doeth dachte gy nicht mid alle
wedewerken howiren was jwe art
volget nhu desseme dantze mede der fart

Hr. Junker med Deres fine høg,
De ville altid være den kønneste.
Mange har De bragt til fald.
På Døden tænkte De slet ikke.
At jage og feste var Deres måde.
Følg nu denne dans i en fart.

Junkeren

Och liue doeth beide noch eyne stunde
ik wolde gerne lewen wen ik konde
alzo muchte ik myne sunde bichten
vnde my med gades licham borichten
sunder dhu wilt dar leider nicht nha beidin
o criste laeth my van dy nummer scheidin

Åh kære Død - vent endnu en stund,
jeg ville gerne leve, hvis jeg kunne.
Så kunne jeg bekende mine synder
og komme til en ordning med Guds legeme.
Men du vil desværre ikke vente på det.
Åh Kristus, lad mig aldrig skilles fra dig.

Lübke, 1861. De røde streger viser det skadede område.
Lübke, Berlin
Adelsmanden med en fin høg
Adelmanden med høg, Berlin

Det vides ikke, om junkeren oprindeligt havde en høg. På grund af bjælkerne fra en trappe (som senere blev fjernet), var dele af vægmaleriet skadet. Lübke's/Schick's litografi fra 1861 viser det skadede område. Skaden omfatter junkerens arm, og ifølge Lübke er der ikke spor af, at han skulle have haft en høg på armen.

Billedet til højre er fra den leporello, man kan købe i Mariakirken, hvorom udgiveren kun fortæller, at det er en "rekonstruerende tegning" fra efter Første Verdenskrig. Her har junkeren en høg på armen, men den må være tilføjet ved en restaurering i 1800-tallet I Prüfer's litografi fra 1883 (øverst på denne side) har junkeren ikke nogen høg i hånden, og det har han heller ikke Lübke's bog fra 1861. Ifølge Lübke var netop dette område beskadiget (se litografi til venstre), og der var ikke noget spor efter nogen høg.

Bemærk, at teksten og billedet ikke naturnødvendigt skal afspejle hinanden: Købmanden har ikke sporer; munken har ikke nogen hvid baret; ågerkarlen har ikke nogen blå sæk; og kroværtinden har ikke noget "falsk mål" i hånden.