Kongen

Konge
Kongen

Døden til kongen

Her konig med iwen gulden stucke
in desser werlt hebbe gy gehath grot gelucke
alle mensken sinth nha iwen willen wesen
an den dod dachte gy nicht eyne wesen
...e unde des rikeß was mengerleye
......her vnser......n neygen.

Hr. Konge med Deres gyldne tøj.
I denne verden har De haft stor lykke,
alle mennesker har været efter Deres vilje,
på Døden har De ikke tænkt en smule.
.....og til riget var mange slags
.....................bøje sig.

Kongen

...(d)oth...........dragen
.....................
....................
......unde wille nicht..
...........en.en.........
.....................

.......død...........bære
.....................
....................
.........og ville ikke...
.............................
.....................