Berlin, Korsfæstelse

Jesus på korset

(Gi) cristene lude arme unde rike
junge unde olde algelike
(vor) jw e.......ik ghestorven byn
gy muthen alle (ok des dodes syn)
(vor) ju mut ik draghen van scharpen darne enen krantz
kamet al met my an den dodendantz
(ok) gy geystliken cristen grot vnde klene
........................alghemene
set wu ik vor jw leth den bittren doet
gy muten alle steruen dat is not
an den dodendantz (jw) beredet
gy muthen ok dantzen (mede)

I kristne folk, fattige og rige
unge og gamle på samme vis
For jer............er jeg død.
I må alle også blive dødsens.
For jer må jeg bære en krans af skarpe torne
Kom alle med mig til dødedansen,
også I gejstlige kristne, store og små
.............alle sammen
Se, hvor jeg for jer lider den bitre død
I må alle dø; det er uundgåeligt.
Til dødedansen bered jer
I skal også danse med.

Korsfæstelse i Berlin med otte linier tekst.
Korsfæstelse i Berlin

Jesus og figurerne omkring ham er mindre end de øvrige deltagere i dansen. Der har været teorier fremme om, at korsfæstelsen skulle være malet, før resten af dødedansen, men dette blev modbevist i 1955, da man fandt ud af, at der var brugt samme puds i korsfæstelsesscenen som i resten af maleriet.

En bedre forklaring er, at dette billede er mindre, fordi det er fremskudt mod tilskueren, i og med det er malet på en pille. Ved at gøre det nære billede mindre bevares størrelsesforholdet.

Korsfæstelse fra Dodendantz.
Korsfæstelse fra Dodendantz

Teksten er et kapitel for sig selv. Lübke påpeger, at Jesus kun har otte linier i modsætning til danseparrene, der alle har tolv linier. Prüfer gengiver bogstaverne på sit litografi (øverst på denne side). Som man kan se på dette litografi (og fotografiet til venstre) er der ganske rigtigt kun otte linier tekst - og med store huller. Ikke desto mindre arrangerer Seelmann — uden nærmere forklaring — teksten i tolv linier, og alle senere forskere følger Seelmann. Åbenbart skal de otte linier knækkes for at give tolv.

Det er formodentlig bare en tilfældighed, men der er også en korsfæstelse midt i Dodendantz (se billedet til højre). Dette kunne være endnu et eksempel på det tætte forhold mellem Berlins dødedans og Dodendantz. Der var også en korsfæstet Jesus midt i dansen i Kleinbasel og i Mors de la Pomme. Dødedansen i Bern havde en korsfæstelsesscene i starten, og Vogtherr's træsnit havde en korsfæstelse mod slutningen.