Berlins Dødedans, Del 1

Berliner totentanz, del 1
Prædikant, kordegn, kapellan og official

Franciskanermunk i prædikestol

(Hyr ste)et dy bruder van sunte franciscus orden
(uppe) eyneme predickstul unde seeth ...
(leven wold)e gy sunder grot(e not)
(nu mute gi lide)n den bitteren doet
.............den konde an liuen
...............t syner....
............unde met myne..
.................litche.....
........... redyen..ik......
.......... den pypen wike
(bytterlyken s)terven ys dy erste sanck
(dy ande)r alzo dy klokkenklanck.
(dy drudde van) frunden syn vorgeten
(al)tydes dat svlle gy weten
Her står broderen af Skt. Frans' orden(1)
på en prædikestol og siger ...(2)
Leve vil I uden stor nød,
nu må I lide den bitre død
.............kunne i livet
.............
.............og med min
.............
.............
.............vige for fløjten
bitterligt at dø er den første sang
den anden som klokkeklangen
den tredje at blive glemt af venner.
Det skal I altid vide.(3)

Kordegnen

Her koster van der kercken kamet h(er)
gy synt hyr gewesen alze eyn vorbeder
ik wil vor an den dantz met jw spring(hen)
dat jw de slotelle alle scholen klyngh(en)
legget dat tidebuck snel uth jwer hant
ik byn dy dot ik neme nymandes pant

Och gude dot friste my doch noch eyn iar
wente myn leuent ys noch ghar unklar
hadde ik wol....vel gudes ghedan
so muchte ik nu frolicken met dy gaen
och we sal ik nu nicht (lenger meyr) beyden
dat lydent jhesu muchte my nu scheyden
Hr. kordegn fra kirken - kom her
De har her været som en bønneleder.
Jeg vil springe foran i dansen med Dem(4)
så alle nøglerne skal klinge på Dem.
Læg tidebogen(5) hurtigt ud af Deres hånd.
Jeg er Døden; jeg tager ingens pant.

Åh gode Død, giv mig dog endnu et års frist.
for mit liv er endnu helt ufærdigt.
Havde jeg vel.....gjort meget godt,
så kunne jeg nu gå glad med dig.
Åh ve, skal jeg nu ikke længere mere vente.
Jesus' lidelser må befri mig nu.

Kapellanen

.............
.............
.............
.............
..........ghetyde beden
..........de treden

.........n ghehauen
..........lauen
......dodde wnder ghan
............bestan
..........e gheuen
..........leuen

Officialen

Gy kluge wyse man her official
jw tidebuck ys yo dat decretal
got hadde jw vele wilkor gheuen
muchte gy nu hir ewichliken leuen
wat helpet dat gy vele appellyeren
gy muthen met my im dantz hauiren

Och dot ik hebbe dat wol eer gelesen
dat dynes richtes nymant kan ghenesen
dy richter ys so hoch besetin een man
dat van em nymant wol appellyren kan.
wat helpet dat ik vele blase den wynt
sunder help my nu jhesu marienn kynt
De kloge, vise mand - Hr. Official(6)
Deres tidebog er sandelig dekretalet.(7)
God har givet Dem meget magt
Ønsker De nu at leve evigt her?.
Hvad hjælper det, at De apellerer meget?
De må feste med mig i dansen.

Åh Død, jeg har allerede læst det rigtigt.
At din domstol kan ingen unddrage sig.
Dommeren er så højtstående en mand
at fra ham kan ingen vel appellere.
Hvad hjælper det, at jeg blæser vinden meget?(8)
Men hjælp mig nu, Jesus, Marias barn.

Starten af dødedansen i Berlin.
Starten af dødedansen i Berlin
Lübke: Starten af dansen var i dårlig stand.
The start of the dance of death in Berlin

Bemærk de små fantasidyr, hvoraf det ene spiller sækkepibe (billedet til venstre) - samme instrument som i Tallinn. I andre dødedanse er det altid dødninge, der leverer musikken.

Prüfer's tegning fra 1883 på toppen af denne side er tegnet, efter at maleriet havde gennemgået en hårdhændet renovering. Som Lübke's tegning fra 1861 viser, var virkeligheden, at kapellanen og officialen og "deres" Død var næsten udslettede. Faktisk er det kun et gæt, at danser nummer to var en kapellan.

Fodnoter: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Giovanni Francesco Bernardone (Frans af Assisi - 1182-1226) grundlagde flere ordner. Franciskanere er prædikanter, og disse "gråbrødre" må ikke eje noget, men skal leve af almisser, de byggede dog kirker på grunde, som de fik tildelt. Det er interessant, at Franciskaneren får lov til at indlede dødedansen i Mariakirken, der er en sognekirke og ikke er en del af franciskanernes kompleks.
Det er ikke helt klart, om der mangler noget her. De to første liner rimer ikke, og som tegningen viser, er der plads til et ord eller to.

På den anden side har dette billede 14 linier tekst i modsætning til alle de andre scener, der har 12 linier. De to første linier kunne altså være en (urimet) introduktion, selvom de er skrevet med samme skrift som resten af teksten.

De "tre sange" minder en del om de 3 sange i Dodendantz. Se evt. en sammenligning mellem Berlins dødedans og Dodendantz
Bemærk ordspillet: Ordet "vorbeder" betyder bønneleder, og Døden vil have bønnelederen til at lede dødedansen som en forandanser. Hvem siger, Døden ikke kan være sjov? (8=

I øvrigt kan det tyske ord "springen" ligesom på dansk betyde hoppe, danse og styrte afsted.

Eksempel på tidebog.
Tidebog
Tidebog . . .: Katolsk bønnebog med bønner og salmer til dagens faste bedetider.

Der er en separat sektion om tidebøger.

Official . . .: Den katolske biskops vikar ved den kirkelige domstol. (tidligere)(kirke)embedsmand. (Gyldendals Fremmedord)
Dekretal . . .: Et paveligt dekret (eller en samling af pavelige dekreter).
At blæse vinden . . .: Et udtryk, der betyder "formålsløse gerninger". Jvf. Brant's Narrenschiff: »Wer bett, und weiszt nit was er bett, der bloszt den wint und slecht den schet« d.v.s.: "Den der beder og ikke ved, hvad han beder om, han blæser vinden og slår skyggen".

Op til Berlin's dødedans